online-link
top-70years

โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตว์

lookin-lookout_076

หลังการประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราได้เห็นศรัทธาของผู้คนที่มีความปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การทำงานของชุมชนของเราในช่วงนั้นจึงถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่ง

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ได้เคลื่อนออกไปช่วยเหลือมนุษยชาติมามากกว่า๔๓ จังหวัด กว่า๑๐๐ สถานที่ และผู้ป่วยไข้อีกนับไม่ถ้วนที่พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้ เราจึงรู้ว่าการได้มีโอกาสทำงานถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำด้วยความกตัญญูต่อพระธรรมนั้น...ถือเป็นงานพุทธกิจของพระพุทธองค์ พระองค์รับสั่งว่า การดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลเราตถาคต ฉะนั้น งานของเราที่ได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาออกไปเยียวยาผู้คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยให้รู้ว่าป่วยที่กาย แต่อย่าป่วยที่ใจ มีลูกศรถูกกาย แต่อย่ามีลูกศรถูกใจ จึงถือเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้ชีวิตของเรา ด้วยเพราะเราได้เห็นลมหายใจสุดท้ายของผู้ที่จากไปซึ่งเรียกได้ว่า...อยู่อย่างเป็นสุข ตายก็เป็นสุข เราได้เห็นลมหายใจของผู้กล้าในตัวของผู้ป่วยที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองและมีความกตัญญูต่อการได้รับการเยียวยา เราได้เห็นกำลังใจของบุคลากรมากมายที่จะทำงานรับใช้ ไม่ได้เพียงเป็นผู้ที่เฝ้าเตียงคนไข้ แต่มีกำลังใจที่จะเข้าไปถึงหัวใจของคนไข้แล้วสามารถที่จะเข้าใจการทำงานที่เป็นความงดงามที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับรู้ว่า เวลาที่เราป่วยไข้เรามีเพื่อนร่วมทุกข์

หนึ่งในหลักการทำงานของเสถียรธรรมสถานคือ ครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือการแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่มากมาย จึงต้องขอบคุณพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ไปเห็นความทุกข์บนโลกใบนี้ เพราะหากข้าพเจ้ามิได้ตามท่านไป ข้าพเจ้าจะไม่ได้สามารถไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างมากมายอย่างนี้ ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบว่าแพทย์และพยาบาลทำงานกันอย่างหนักมาก เหนื่อยมาก ที่จังหวัดหนึ่ง พยาบาลท่านหนึ่งนั่งฟังข้าพเจ้าอยู่ เมื่อฟังจบก็มากระซิบบอกว่า...ตั้งใจจะลาออก แต่หลังจากที่ฟังข้าพเจ้าแล้ว...ข้าพเจ้าชิงถามก่อนว่า...คุณจะไม่ออกใช่ไหม...เธอตอบว่าใช่...นี่เองคือการเข้าไปแตะหัวใจของบุคลากรของเราที่กำลังมีภาระงานมากเกิน ให้เราฝึกคนขึ้นมาเท่าไร มีอุปกรณ์การแพทย์มากมายขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่จับหัวใจของคนที่ทำงานหนัก เราจะไม่ได้ทีม

และนี่เองคือที่มาของการเสวนาเรื่อง 'โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตว์' ซึ่งจัดขึ้น ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายแจ้งความจำนงเข้าร่วมการเสวนาทันทีที่ได้รับจดหมายเชิญเกือบร้อยชีวิตทั้งนักบวชและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล รวมทั้งพ่อแม่และญาติของผู้ป่วย จาก๑๑ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี สุรินทร์ นครพนม พิษณุโลก

บรรยากาศของการเสวนาเป็นไปอย่างอบอุ่นยิ่ง ด้วยทุกคนต่างมาพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ ด้วยใจที่เปิดกว้าง วางอคติ พร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานของตน และร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนผู้ร่วมเสวนา

ทุกคนเดินทางกลับพร้อมหัวใจแห่งโพธิสัตว์ดวงเดิม ทว่าถูกเสริมให้แข็งแกร่งยิ่ง ขึ้น ด้วยรู้แล้วว่าแต่ละคนมิได้ต่อสู้กับงานหนักนั้นตามลำพัง หากแต่มีกัลยาณมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทุกคนพร้อมแล้วที่จะใช้หนึ่งลมหายใจเข้าที่รู้ว่ากายอยู่นี่ ใจอยู่นี่อย่างสงบเย็นแล้วหายใจออกอย่างเป็นประโยชน์เพื่อให้ได้ทำกรรมในเวลาที่เหลือ เพราะวันแรกที่เราลืมตาดูโลก สิ่งที่ทุกคนได้ติดตัวมาด้วยคือความตาย เรามีคิวตายของเราทุกคน เพียงแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร อย่างไร กับใคร แต่ที่เรารู้ในปัจจุบันกรรมของเราคือ

เราจะไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็น ไม่หายใจอย่างตายทั้งเป็น และจะทำประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษยชาติ

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>