online-link
top-70years

วันเด็ก...เด็กต้องการอะไร!

lookin-lookout_074

วันเด็ก...เด็กต้องการอะไร!

ของเล่น?กิจกรรมพิเศษที่มีเฉพาะวันเด็ก? หรือผู้ใหญ่ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข?...คำถามนี้เด็กคงตอบไม่ได้ แต่คนที่ตอบได้คือผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม

เด็กทุกวันนี้ต้องเจอะเจอกับปัญหามากมายรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเมื่อมองไปบนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโลกออนไลน์ข่าวที่พบมากและเป็นปัญหาใหญ่คือเด็กผู้หญิงที่ตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชาย เด็กคลอดเด็ก เด็กเลี้ยงเด็ก เด็กทำแท้งเด็ก ปัญหาเหล่านี้ชวนให้สะท้อนความคิดและเกิดคำถามตามมาว่า เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรกันอยู่

"หนู...ต้องการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่จะอยู่อย่างไม่ทุกข์"คือเสียงกระซิบที่ได้ยินจากเด็กที่เข้ามาบวชในโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ณ แดนพุทธภูมิ เมื่อปีที่ผ่านมา...นับเป็น 'เสียงเล็กๆ...ที่ผู้ใหญ่ต้องฟัง'

และเมื่อมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้มีพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ เด็กจึงมีโอกาสที่จะส่งเสียงกระซิบถึงผู้ใหญ่ทุกคนบนโลกการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นการทำงานเพื่อให้เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสค้นหาตัวเองบนหนทางที่ถูกต้องและปลอดภัย

ไม่ว่าจะแผ่นดินใดบนโลกใบนี้ ถ้าเดินอยู่บนหนทางของอริยมรรคแล้ว ต้องได้อริยชน นี่คือพระดำรัสจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

อริยะแปลว่าห่างไกลจากกิเลส...อริยชนคือชนผู้ห่างไกลจากกิเลส...อริยมรรคคือหนทางของผู้ที่ห่างไกลจากกิเลส

มนุษย์...ไม่ว่าจะเกิดในเพศอะไร วรรณะใด ถ้าการเลี้ยงดูดำเนินอยู่บนหนทางของอริยมรรคแล้ว คนคนนั้นจะ

เดินไปถึงที่สุด โดยมี 'ความสว่าง'เป็นเป้าหมายได้ทั้งนั้น ...มามืด...ไปสว่าง มาสว่าง...ไปสว่าง

แต่ถ้าไม่ใช้หนทางของอริยมรรค ก็อาจจะมาสว่าง...แต่ไปมืด หรืออาจมามืด...ไปมืดได้

ฉะนั้น คน 4 จำพวกนี้ล้วนเกิดขึ้นได้ คน 2 จำพวกแรก ถ้าเดินอยู่บนหนทางของอริยมรรคแล้วละก็ อยู่บนแผ่นดินไหนก็ไปสว่างได้ทั้งนั้น วิธีการอยู่ที่การเลี้ยงดู ให้รู้ว่าอะไรคือปัญญา ปัญญาคือกระบวนการของการจัดการชีวิตที่เราจะต้องรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ รู้เท่าทันการกระทบของโลก ไม่ว่าจะผ่านทางทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ เมื่อมีโลกมากระทบ ถ้าเรามีสติปัญญาอารักขากาย อารักขาใจ เราก็จะเห็นว่า การกระทบของโลกคือการปฏิบัติธรรมของเรา แม้ถูกกระทบ แต่รู้ทันไหว ใจตื่นอยู่เรื่อยๆ ในทุกๆ ปัจจุบันขณะ ชีวิตของเราก็จะไม่หลงทาง

ถ้าเราไม่หลงอารมณ์ เราก็ไม่หลงทาง ถ้าเราไม่หลงทาง เราก็ไม่หลงโลก ฉะนั้น คนที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลก

คนที่อยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลก คนที่อยู่กับโลกอย่างพ้นโลก มีอยู่ในทุกๆ ที่

แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมเวลาที่เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงในหัวใจของเด็กเด็กก็จะดูเป็นฟังเป็นดมกลิ่นเป็นลิ้มรสเป็นกายใจจะกระทบกับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่น

คนที่จะสร้างคนให้เป็นอริยชนได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจในหนทางของอริยะเหมือนเรามีพ่อแม่เป็นครูคนแรกในบ้านถ้าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์ก็จะสร้างคนที่อยู่กับโลกอย่างเป็นอริยชนได้ฉะนั้นสังคมพุทธในบ้านเราจึงมักกล่าวว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีความลับสอนอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไร สอนอย่างนั้นเราต้องมีศิลปวิทยาที่จะทำให้เด็กรู้จักทุกข์เห็นทุกข์และพ้นทุกข์ได้ถ้าลูกทุกคนมีพ่อแม่เป็นครูอย่างนี้เด็กก็จะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อ

ขอให้สัมผัสกับอีกหนึ่งชีวิตในฐานะที่เป็นพ่อแม่หรือญาติมิตรอย่างเคารพชีวิตที่เราได้เลี้ยงดูได้โอบกอดไว้และระลึกด้วยความมั่นใจเสมอว่าขณะที่เราได้เลี้ยงดูได้โอบกอดเด็กๆนั้นเรากำลังเลี้ยงดูกำลังโอบกอดอริยชนอยู่

วันเด็กปีนี้ ขอเชิญสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างโลกโดยผ่านเด็กมาร่วมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยมี มาลีวัลย์ เจมิน่า สุนิสา สุขบุญสังข์ น้องออม สุชารัตน์ มานะยิ่ง จากหนังเรื่อง yes or no และเด็กผู้หญิงที่เคยไปบวชพุทธสาวิกาที่ประเทศอินเดีย มาร่วมกันลงทุนเพื่อโลก ผ่านรายการวิทยุสาวิกา ณ เสถียรธรรมสถาน

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>