online-link
top-ny2017

สร้างชีวิตใหม่ด้วย 'ใจ' ของตัวเอง

lookin-lookout_073

ธรรมสวัสดีปีใหม่ 2556 ปีอันผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา

ถ้าคุณปรารถนาสิ่งใด ขอให้คุณลงทุนกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่

ถ้าคุณปรารถนาให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณต้องลงทุนกับชีวิตของคุณให้เต็มที่

ปีนี้ เรามาทำตัวของเราให้เหมือนน้ำกันดีไหม

มาเป็น น้ำใสไหลเย็น...ที่เวลาใครเอามีดมาฟันน้ำ น้ำก็ไม่มีแผล และทันทีที่ยกมีดขึ้น น้ำก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดิม ไม่มีแผลเป็น หมายความว่าถ้ามีใครมาติฉินนินทา ว่าร้ายป้ายสี หรือคิดไม่ดีกับคุณ สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอิทธิพลต่อสุขทุกข์ของคุณ เพราะสิ่งนั้น...มาแล้วก็ไป คุณไม่เต้นตาม

มาเป็น น้ำมนต์ ที่ประพรมครั้งใด...ผู้คนรอบกายก็ร่มเย็นใจครั้งนั้น

มาเป็น น้ำประสาน...ที่เชื่อมสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ให้เข้ากันได้ และสามารถที่จะผลักดันให้เกิดกระแสของการไหลเพื่อไปถึงเป้าหมายได้

และหลีกเลี่ยงที่จะเป็นน้ำ ๕ ประเภท ที่เปรียบดั่งนิวรณ์ หรือเครื่องปิดกั้นความเจริญ

อย่าทำตัวเป็น น้ำเดือด...ที่เร่าร้อน ราดถูกใครก็ร้อนรน และไม่สามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงเวลามองเข้าไปในน้ำเดือด เพราะความเดือดของน้ำไม่สามารถทำให้เราเห็นตะกอน...(พยาบาท)

อย่าทำตัวเหมือน น้ำผสมสี ที่เปลี่ยนไปตามสีที่ผสม เป็นสีอะไรก็เพลิดเพลิน หลงใหลกับความสวยงามในสีสันนั้นๆ...(กามฉันทะ)

อย่าทำตัวเป็น น้ำที่มีจอกแหนมาบัง...ที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรๆ ใต้น้ำได้ เหมือนคนที่มีจิตที่ไม่รู้ทัน เหนื่อย เฉื่อย ง่วงเหงาหาวนอน...(ถีนมิทธะ)

อย่าทำตัวเป็น น้ำในพยับแดด...ที่ไม่ชัดเจน ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย...(อุทธัจจกุกกุจจะ)

อย่าทำตัวเป็น น้ำในที่มืด...มองอะไรก็ไม่เห็น มีแต่ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ (วิจิกิจฉา)

ถ้าลงทุนที่จะเป็นน้ำในฝ่ายแรก ยับยั้งตัวเองไม่ให้เป็นน้ำในฝ่ายหลัง คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังของชีวิตขึ้นมา

มนุษย์ทุกคนมีพลัง อย่าทำลายพลังในตัวเองด้วยการจมอยู่กับนิวรณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคของความเจริญ

และเมื่อเราดึงพลังของเราขึ้นมาได้ ก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการทรงพลังของพวกเราทุกคน ที่เราลงทุนร่วมกัน

ลงทุนกับตัวเรา...เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเรา

ลงทุนกับโลก...เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

โลกจะอยู่ โลกจะไป โลกจะเกิด โลกจะดับ โลกจะแตก หรือโลกจะเป็นอย่างไร ใจของเราก็ยังเป็นอิสระจากความทุกข์ ก็เพราะการเจริญสติปัญญาที่เป็นพลังสำคัญของชีวิตเช่นนี้

และถ้าเราหายใจอย่างมีสติ สติจะอารักขากายอารักขาใจของเราให้เฝ้าตามดู ตามรู้ ตามเห็นทุกอย่างที่โลกเป็น แต่ใจเป็นอิสระจากทุกข์ ปีใหม่นี้คุณก็จะเห็นชีวิตใหม่ที่เป็นไท คือมีชีวิตที่เป็นอิสระจากกิเลส ทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยู่ แต่กิเลสเข้ามา...แล้วก็ไป แต่ใจรู้ ตื่น และเบิกบานต่อไปได้

นี่คือการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งสำคัญ...ที่เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

ปีใหม่นี้ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ บ้านหลังที่สองของทุกคนมีของขวัญใหม่ๆ ที่จะมอบให้อย่างมากมาย อาทิ การเยียวยาชีวิต ให้พลังชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา และการบริโภคอาหารที่มีพลังชีวิตด้วยอาหารสุขภาพที่ร้านสายสัมพันธ์ สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-519-1119

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>