online-link
top-70years

'ตาราอวอร์ด' รางวัลสำหรับคนหัวใจโพธิสัตว์ (๒)

lookin-lookout_069

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก พระองค์ทรงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ แม้ปัญหาและอุปสรรคจะยากเย็นเพียงใด พระองค์ก็ทรงไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ พระบาทข้างหนึ่งที่สงบเย็น กับอีกข้างหนึ่งที่ก้าวออกไปเป็นประโยชน์ ทำให้พวกเรารู้ว่าการเป็นประโยชน์อย่างไม่สงบเย็นนั้นไม่ใช่ทาง แต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์คือหนทาง...

ข้าพเจ้าขอเคารพหัวใจที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในใจของทุกท่านที่ได้รับ 'ตาราอวอร์ด' มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง...

และนี้คืออีกส่วนหนึ่งของผู้ได้รับ 'ตาราอวอร์ด' รางวัลสำหรับผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์

"ผมมีความยินดีที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ดจากเสถียรธรรมสถาน และ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และยินดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทราบว่าเป็น ๑ ในจำนวน ๙๙๙ คน ของผู้ที่รับรางวัลตาราอวอร์ดจากทั่วโลก ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันทางสาขาอาชีพ หน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม แต่ทุกคนล้วนมีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวมด้วยเจตนารมณ์อันดีงาม...โลกทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความแตกต่างทางความคิด ความสับสนในเรื่องความดี-เลว ถูก-ผิด และวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขจากหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งผู้มีจิตอาสา แต่ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สภาวการณ์หลายๆ อย่างในเวลานี้ทำให้คนเกิดค่านิยมในทางที่ผิดๆ และขาดความเชื่อมั่นในคุณงามความดี ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 'คนดีท้อแท้' ซึ่งเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้ การยกย่องส่งเสริมผู้ที่ทำความดีจึงเป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ดังพุทธภาษิตที่ว่า 'นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง' คือ 'ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม' ดังนั้น ความคิดของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในเรื่องรางวัล 'ตาราอวอร์ด' จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสรรเสริญ และจะเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีต่อๆ ไป ขออนุโมทนาครับ" คุณประภัสสร เสวิกุล

"ทำอะไรอยู่ ก็ทำต่อไป ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลถึงจะทำ การที่ท่านให้รางวัลก็ถือเป็นเกียรติ การได้รับเกียรติ ก็เกิดเป็นกำลังใจ ไม่ได้ทำให้รู้สึกฮึกเหิม ท่านเป็นกำลังใจที่วิเศษสุดตลอดมา" คุณภัทราวดี มีชูธน

"จงทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์...จงยืนหยัดเพื่อคนอื่นได้ชื่นจิต...จงยืนยันทางดีวิถีชีวิต...ด้วยความคิดคุณธรรมแปดประการ

...หนึ่งคือไม่ถือตัวไม่อวดดี...สองไม่มีความโง่เขลาในทุกด้าน...สามไม่อาฆาตพยาบาททุกประการ...สี่ไม่ริษยาสามานย์สถานใด...ห้าไม่มีความคิดเห็นที่เป็นผิด...หกไม่มีความยึดติดไม่สงสัย...เจ็ดไม่มีความโลภในหัวใจ...แปดคือไม่ยึดมั่นละมันไป...นี่คือธรรมพระอารยตารา...พระมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่...คิดเช่นนี้และยกธรรมนำทางใจ...เป็นผู้ให้เพื่อสังคมอุดมงาม...เมื่อได้องค์ตารามาประดับ

...ยิ่งประทับยิ่งมั่นใจไร้คำถาม...มีชีวิตเพื่อคนอื่นชื่นทุกยาม...คือเดินตามองค์ตารา-ไม่ล้าเลย" คุณชมัยภร แสงกระจ่าง

"ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติ ทำให้รู้สึกว่าความดีที่เราทำยังมีคนเห็น อย่างน้อยคุณแม่ชีศันสนีย์ก็มองเห็นความดีที่ตั้งใจทำเสมอ ดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทำดีต่อไปอีกนานแสนนาน...การเป็นสื่อก็เหมือนมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเผยแพร่ธรรมะได้ รู้สึกโชคดีที่มายืนอยู่ที่จุดนี้ ได้มีโอกาสช่วยเผยแพร่ธรรมะ เผยแพร่ความดีให้กับคนไทย" คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์

"รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับ ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทำรายการโทรทัศน์ 'ร้อยใจไทยใต้ร่มเย็น' ของททบ.5 ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมสันติสุขที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีมงานก็ลงไปถ่ายทำอย่างต่อเนื่อง ลงไปเป็นระยะเวลายาวๆ นานๆ รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน เพราะเราก็อยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก ขอขอบพระคุณท่านแม่ชีศันสนีย์และคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาพิจารณามอบรางวัลให้กับเราครับ" นพ.ยงยุทธ มัยลาภ

"ผมคิดว่าความดีมีพลังในตัวเอง เพราะการที่คนคนหนึ่งทำสิ่งที่ดี ความดีไม่เคยเป็นความดีส่วนตัวอยู่แล้ว มันมักจะทำขึ้นมาเพื่อคนอื่น เป็นการคิดถึงตัวเองให้น้อยลง และเมื่อคนคนนั้นได้รับสิ่งที่ดีไปจากคนคนหนึ่ง เขาก็มักจะได้พลังนั้นต่อไป และเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำสิ่งดีๆ ต่อไปด้วยเหมือนกัน" คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

"บางครั้งการได้รับรางวัลก็เป็นเหมือนความท้าทายที่ทำให้เราต้องคอยตรวจสอบตัวเองมากขึ้น และทำให้ดีกว่าเดิม แต่ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ได้รู้ว่ายังมีคนดีๆ ในสังคมอีกมากมาย และคงจะมีเพิ่มขึ้นอีกจากหลายหลายสาขาชีพและจากที่ต่างๆ ซึ่งทุกคนก็จะได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะขยายผลให้มีคนดีเพิ่มขึ้น และได้มาร่วมทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมของเราร่วมกัน" ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>