online-link
top-ny2017

ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ซีซั่น ๒

lookin-lookout_066

จากความสำเร็จของโครงการภาพยนตร์สั้น 'ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์' ที่นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของบุคคลที่เกิดขึ้น ปัญหาและคำถามและทางออก หนทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเสถียรธรรมสถานได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอบทเรียนการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๒ หรือ ซีซั่น ๒ ขึ้น พร้อมทั้งในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นปีสำคัญของชาวพุทธ คือการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับวาระครบ ๒๕ ปีของการก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ที่ได้ตอบโจทย์ชีวิตให้กับผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามา ครบ ๕ ปี สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม โครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อคนทุกเพศทุกวัย

โครงการภาพยนตร์สั้น 'ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ซีซั่น ๒' จึงได้เชิญผู้กำกับภาพยนตร์ระดับมืออาชีพทั้ง ๘ ท่าน เพื่อใช้ศิลปะการเล่าเรื่องของภาพยนตร์มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้อีกครั้ง โดยการนำธรรมะของพระพุทธองค์มาสอดแทรกในวิถีชีวิตของผู้คน เป็นภาพยนตร์สั้นจำนวน ๘ เรื่อง ซึ่งล้วนตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนในทุกเรื่องราว ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย ได้แก่ SOS เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา กำกับ...สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร นำแสดง...อิน บูโดกัน, มีน อภิษฐา จิตประภัสสร กำกับ...สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์ นำแสดง...ชาคริต แย้มนาม, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ธรรมชาติบำบัด กำกับ...รณิษฐา จริตกุล นำแสดง...สรพงษ์ ชาตรี บทเรียนแห่งชีวิต...บัว กำกับ...เมษ ยิ้มสมบูรณ์ และ กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ นำแสดง...สายธาร นิยมกาญจน์ ปลาตะเพียนน้อย กำกับ...ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ นำแสดง...รอง เค้ามูลคดี, เด๊บบี้ บาซู, ผู้พิทักษ์ กำกับ... ป้อม นาคพนม นำแสดง...ออม สุชาร์ มานะยิ่ง SHE กำกับ...ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา เล่าเรื่อง-นำแสดง...พุทธสาวิกาน้อย และ สุนิสา สุขบุญสังข์ และ ลมหายใจเดียวกัน กำกับ...ช่อผกา วิริยานนท์ นำแสดง...หมิว ลลิตา ปัญโญภาส, ตุ๊ก ชนกวนัน รักชีพ, อรุณ ภาวิไล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว 'ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ซีซั่น ๒'

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคนทำงานทุกท่าน...ถ้ามองว่าคนทำงานได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ทำ ข้าพเจ้าคิดว่าวัตถุประสงค์ของการทำโครงการภาพยนตร์...ซึ่งจะเรียกว่าภาพยนตร์สั้นหรือไม่สั้นก็ตาม ทว่าที่แน่นอนคือ ชีวิตที่เหลือของคนทำย่อมจะสั้นลง แต่สดขึ้นจากงาน เพราะฉะนั้น ต้องขอบคุณงาน ขอบคุณเรื่องจริง ขอบคุณชีวิตชีวิตจริง คุณค่าจริงๆ ที่ผู้กำกับพยายามที่จะทำของยากให้ง่าย ซึ่งผู้กำกับต้องมีฝีมือไม่ใช่น้อยทีเดียว...ทุกเรื่องเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์...ปาฏิหาริย์ของพระธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยความอยาก และไม่มีความอยากใดที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ ทุกคนจะต้องเคารพงานที่ตัวเองทำ

ขอขอบคุณ 'คนต้นเรื่อง' ที่มีบุญคุณที่ทำให้ภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตาม ทุกท่านมีบุญคุณที่ทำให้คนทำงานได้ถ่ายทอดชีวิตแต่ละท่านออกมาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ที่จะสอนให้คนหลายคนอยู่อย่างสั้น แต่สด ไม่ซ้ำซาก

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ที่ให้การสนับสุนนการทำงานโครงการนี้ ที่ไม่ว่าภาพยนตร์สั้นทั้ง 8 เรื่องนี้จะฉายในโรงภาพยนตร์ จะฉายในสถานีโทรทัศน์ หรือจะฉายในบ้าน แต่ความจริงก็คือครูที่ตายไปแล้วจากภาพยนตร์สั้นนี้กำลังได้ทำกุศลกับพวกเรา ยกตัวอย่างเรื่อง 'บทเรียนแห่งชีวิต...บัว' แม้ 'บัว' จะเสียชีวิตไปแล้ว แต่วันนี้และวันต่อไป 'บัว' จะเป็นดอกบัวที่บานแล้วในความรู้สึกของพวกเรา

ขอขอบคุณสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขาจำนวนมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้...เพราะนี่แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่า ธรรมะยังเป็นเรื่องที่ร่าเริงถึงแม้ว่า ทุกข์จะมีไว้แค่เพียงให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็น

และขอขอบคุณคนดูทุกท่าน เมื่อดูภาพยนตร์สั้นจบแล้วก็ขอให้ย้อนดูตน ลมหายใจของเราคือของจริงยิ่งกว่านางเอก หายใจเข้าอย่างอ่อนโยน รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ อย่าให้ใจสอดส่ายอยู่กับอดีตที่จบไปแล้ว อย่าฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันเป็นฐานตั้งรับกับสิ่งที่จบและไม่จบ เราย้อนกลับไปในอดีตเพื่อแก้ตัวไม่ได้ แต่รับกับมันให้เป็นได้ ปัจจุบันเป็นเหตุที่ทำให้อนาคตไม่ต้องแก้ตัวอีก ปัจจุบันจึงเป็นทั้งเหตุและผล ปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิต

ภาพยนตร์สั้นทั้ง ๘ เรื่องนี้จะเปิดฉายให้ประชาชนทั่วไปชมฟรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ ที่โรงภาพยนตร์

สกาล่า ติดต่อจองเพื่อรับบัตรชมฟรีได้ที่ อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่โทร. ๐๘๑-๗๗๐-๔๓๙๐ ผู้แจ้งความประสงค์ในการชมก่อนจะได้ที่นั่งก่อน และต้องยืนยันการมารับบัตรชมที่หน้าโรงฯ ก่อนฉาย ๑ ชั่วโมง

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>