online-link
top-70years

ได้เวลาอวด (ความ) ดี !

lookin-lookout_067

พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราชาวพุทธทั่วโลกได้สร้างวิถีชีวิตที่เดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วหรือยัง...คือคำถามที่พวกเราชาวพุทธต้องค้นหาคำตอบให้กับตนเอง และเมื่อเวลาผ่านมา 2600 ปี พระพุทธองค์ทรงแสดงคำตอบให้เราเห็นจริงว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้ นั่นหมายความว่า ถ้าคนทุกวัยถูกปลุกหัวใจให้ตื่นเพื่อทำหน้าที่ของตนอย่างมีความเคารพหัวใจของกันและกัน โดยมีวจีกรรมที่สื่อสารต่อกันแล้วทำให้เกิดกายกรรมที่มีกำลังของจิตที่ไม่ขุ่นมัวนำไปสู่การมีมโนกรรมที่สุจริต ทำหน้าที่อย่างเคารพและเกื้อกูลกัน โดยใช้หลักสาราณียธรรม 6 ที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เป็นมรดกสำคัญในการสร้างสังคมของ อริยชน ธรรมทั้ง 6 ข้อนี้เป็นธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และเมื่อกุญแจสำคัญของการสร้างอริยธรรมคือการปลุกหัวใจ เราจะปลุกหัวใจคนได้อย่างไร...คำถามนี้มีคำตอบ

ปลุกหัวใจ คือการทำให้คนรู้คุณค่าของการทำงาน มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับมีงานคือการทำหน้าที่ตามวัยของตน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา ผู้หญิง หรือผู้ชาย ล้วนมีหน้าที่ติดตัวมาทั้งสิ้น ถ้าคนทุกวัยทำหน้าที่ของตนอย่างมีความเคารพหัวใจของกันและกันโดยมีวจีกรรมที่สื่อสารต่อกันแล้วทำให้เกิดกายกรรมที่มีกำลังของจิตที่ไม่ขุ่นมัว นำไปสู่การมีมโนกรรมที่สุจริต ด้วยการทำเหตุอย่างนี้ หัวใจของคนในทุกช่วงวัยจึงถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครของโลก ที่ยอมตนให้คนใช้ ฝึกตนเพื่อใช้คน ไม่รอให้ใครใช้ โดยใช้การทำงานเป็นฐานของการภาวนาและมีเพื่อนร่วมเดินทางที่เป็นคนแต่ละช่วงวัยที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวที่เกื้อกูลกันสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน เมื่อทำอย่างนี้ได้หัวใจสังคมก็จะถูกปลุกให้เต้นในจังหวะเดียวกัน คือจังหวะที่มีความสุขและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ แล้วหัวใจของคนที่ถูกปลุกก็จะมีพลังของ หัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งหัวใจผู้หญิง คือความอ่อนโยน เกื้อกูล พร้อมจะทำงานร่วมอย่างเกื้อประโยชน์ หัวใจแม่ คือหัวใจแห่งความเสียสละ เห็นประโยชน์ท่านมากกว่าประโยชน์ตน หัวใจโพธิสัตว์ คือการก้าวเดินไปในโลกอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีงานแถลงข่าวการมอบ 'ตาราอวอร์ด' ขึ้นที่เสถียรธรรมสถาน ก่อนจะถึงการมอบรางวัลแก่บุคคลผู้ปลุกสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ในวันที่ 31 ตุลาคม ทั้งนี้มีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย

"ตาราอวอร์ด เป็นงานที่ปลุกกระแสคนได้ดี ควรทำบ่อยๆ ต้องทำให้กระแสกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา คนทุกคนมีความดี ให้เอาความดีมาแสดงกัน" พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กทม. เจ้าคณะภาค 10 ที่ปรึกษาโครงการ 'ตาราอวอร์ด'

"สสส. ต้องการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในการทำงาน และใช้โอกาสของการทำงานทำให้ผู้หญิงมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์" รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานรณรงค์และสื่อสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

"ตอนนี้ที่ทำได้และทำอยู่ คือแพนเป็นสื่อกลาง อยู่กับพี่ๆ สื่อมวลชนตลอด เพราะฉะนั้นแพนสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการบอกต่อเรื่องราวดีๆ บอกต่อสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับสังคมได้ และที่สำคัญที่คุณแม่บอกว่าเราสามารถอยู่ข้างๆ ใครก็ตามที่กำลังจะเป็นทุกข์ หรือเป็นทุกข์อยู่ สิ่งที่แพนทำให้เขาได้คือเป็นกำลังใจให้เขา รอยยิ้มหรือสิ่งต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ ที่เราหยิบยื่นให้กันได้ แพนคิดว่ามันคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่เราทุกคนจะให้กับเพื่อนบุญ เพื่อนร่วมทางของเราทุกคน...แพนได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ มาเรื่อยๆ คิดว่าเป็นการให้ตามกำลังที่เราสามารถทำได้ เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ และเยาวชนที่รู้สึกว่าเราน่าจะให้การปลูกฝังกับเขาบ้าง เก่งไม่เก่งไม่รู้ แต่อย่างน้อยน่าจะได้จิตใจที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังที่จะทำอะไรได้มากมาย ฉะนั้น คิดว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีโอกาสได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ตั้งใจว่าจะไปเรื่อยๆ หลายๆ ที่ จำนวนเงินอาจจะไม่ได้มากมาย แต่ที่สำคัญ อยากไปด้วยตัวเอง อยากไปแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับน้องๆ ว่าน้องๆ สนใจอะไร อย่างไร เรามีประสบการณ์ที่ได้ทำมาพอจะมอบให้กับน้องๆ ทุกๆ คนได้ นั่นเป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสทำมาเรื่อยๆ และกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ช่วยอยู่ก็เหมือนเป็นการสอนตัวเอง และช่วยคนอื่นด้วย ที่ช่วยได้มากที่สุดน่าจะเป็นแรงกาย เราทำได้ ณ ขณะนี้ และที่สำคัญคือใจต้องไปด้วย พยายามทำให้กายทำแล้วใจทำด้วย เพื่อที่จะได้ทำอย่างเต็มที่ และการที่เราสามารถให้โดยไม่คิดว่าจะต้องได้อะไรกลับมานั้นน่าจะเป็นความสุขมากที่สุด" แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง

ธรรมสวัสดี


บรรยายภาพ :

คุณถวัลย์ ไชยรัตน์ ช่อง 9 อสมท., คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดง และกลุ่มศิลปิน ที่มาร่วมงานแถลงข่าว "ตาราอวอร์ด"

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>