online-link
top-70years

พลังของพิธีกรรมและการสวดมนต์

lookin-lookout_064

ด้วยปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของ ท่านโตโมจิ อิโต ภริยาผู้ก่อตั้งพุทธบริษัทชินเนียวเอ็น จึงเฉลิมฉลองด้วยการจัดการประชุมศาสนาโลก เรื่องพลังของพิธีกรรมและการสวดมนต์ 'The Power of the Rite and the Prayer' ณ วัดโอเกน หนึ่งในวัดของพุทธบริษัทชินเนียวเอ็น เมืองทาชิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2555ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการทำสมาธิภาวนาของแต่ละศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณี เป็นการร่วมจัดระหว่างพุทธบริษัทชินเนียวเอ็นกับ GPIW (Global Peace Initiative of Women) ผู้นำจากหลากนิกายหลายศาสนา เช่น คริสเตียน ฮินดู ซูฟี พุทธศาสนา ชนเผ่าในแอฟริกา จำนวนเกือบร้อยท่านได้รับเชิญให้เข้าประชุม และเข้าร่วมพิธีประทีปอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ ไซโช โฮมะ (The Religious Fire Rite of Saisho Homa) ท่านมิโนรุ ชิตะระ ประธานฝ่ายต่างประเทศ ผู้แทนจากพุทธบริษัทชินเนียวเอ็นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีสาระตอนหนึ่งว่า

"...พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ผู้คนบนโลกนี้มีทั้งโลภ โกรธ หลง โลกนี้กำลังรุ่มร้อน แต่ในขณะเดียวกันพวกเราที่นับถือพุทธศาสนา ก็ใช้การภาวนาหรือสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบ สยบความวุ่นวายต่างๆ แล้วเราจะมุ่งไปในทิศทางไหนเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้มีความสุข ภารกิจของเราอยู่ตรงไหน นี้คือจุดประสงค์หนึ่งที่จัดประชุมในครั้งนี้ เราจะคุยกันเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณอย่างไรเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติ อะไรคือความรับผิดชอบของพวกเรา ในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ ขอให้ทุกท่านนั่งภาวนา นั่งสมาธิผ่านประสบการณ์ของตนเอง ให้เกิดความระลึกรู้แจ้ง หรือตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น อีกประการหนึ่งคือเพื่อให้จิตใจของแต่ละท่านสงบและอ่อนโยนลง เราต้องเผยแผ่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิภาวนาออกไปให้ผู้คนรู้จักมากขึ้น และด้วยความร่วมมือของทุกท่าน จะทำให้ความตระหนักในพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป..."

ดีน่า มีเรียม ผู้ดำเนินการประชุม GPIW ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า

"...ดิฉันปรารถนาให้ทุกท่านมารวมตัวกันเพื่อมุ่งไปสู่การแบ่งปันทางด้านจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อโลก เพื่อมนุษยชาติมากขึ้น เราต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ท่าน ซึ่งนี่เป็นความพยายามในการทำงานทางจิตวิญญาณ ดิฉันเองพยายามที่จะสร้างองค์กรขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมต่อไปทั่วโลก ดิฉันพยายามสำรวจ และพยายามขยายเรื่องจิตใจ เรื่องจิตวิญญาณไปยังที่ต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดดิฉันจึงอยู่ที่นี่ในตอนนี้..."

และท่านประธานชินโซ อิโต ได้กล่าวในพิธีประทีปอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม มีความตอนหนึ่งว่า

"จุดประสงค์หลักของพิธีประทีปศักดิ์สิทธิ์มีสองข้อคือ หนึ่ง...เพื่อทำให้ธาตุของสิ่งที่ตรงข้ามกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากการสูญเสียคุณภาพด้านบวกของแต่ละธาตุ อีกข้อหนึ่งคือ...เพื่อทำให้คนได้รู้ถึงศักยภาพของความดีภายในตนที่ถูกปกปิดไว้ บ่อยครั้งในพุทธศาสาสิ่งนี้ถูกแทนด้วยคำว่า 'ปัญญา' และ 'ความเมตตากรุณา' และเราภาวนาให้ทุกท่านได้รับพรนี้อย่างทั่วถึงกัน...โลกของเราเต็มไปด้วยความเครียดและปัญหา ซึ่งเป็นผลจากความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ มลภาวะเป็นพิษ และความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแก้ปัญหาผ่านการเมือง ยารักษาโรค การศึกษา และวิทยาศาสตร์ แต่ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกก็ยังมีอยู่อย่างท่วมท้น ดังนั้นจิตวิญญาณจะต้องมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ในระดับลึก คือเรื่องของจิตใจและหัวใจ...พระปรินิพพานสูตรได้กล่าวไว้ว่า 'รังสีแห่งพระอาทิตย์สามารถทำให้ดอกไม้บานได้' ข้าพเจ้าขอให้ท่านหลับตา ท่านเห็นดอกไม้ในใจท่านที่ถูกอาบด้วยรังสีแห่งความหวังเบ่งบานไหม พิธีประทีปศักดิ์สิทธิ์นี้เหมือนรังสีแห่งพระอาทิตย์ที่จะช่วยให้ดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละดอกในใจของเราบานไปในทิศทางใหม่และงดงาม...ขอให้เราแบ่งปันดอกไม้แห่งความเบิกบานนี้ให้คนอย่างกว้างขวาง และขอให้ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น..."

สำหรับบรรยากาศทั่วไปในการประชุม การประชุมดำเนินไปด้วยการเปิดใจกว้างรับฟังกันถึงวิธีการทำสมาธิภาวนาของแต่ละศาสนา โดยเริ่มจากผู้นำจากซูฟี ประเทศอิยิปต์ ซึ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชนเผ่าในแอฟริกาจากอูกันดาซึ่งใช้พลังจากธรรมชาติ ด้วยการใช้ใบไม้เป็นตัวแทนธาตุทั้งสี่ คือดินน้ำลมไฟ เชื่อมโยงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาคริสต์จากประเทศสวีเดนอ่านบทสวดส่งความรักไปยังมวลมนุษยชาติ ส่วนชาวยิวจากเลบานอนภาวนาด้วยการอ่านคัมภีร์ ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งมีตัวแทนคือ ภันเต พุทธรักขิตา (Bhante Buddharakkita) จากประเทศอูกันดา นำเสนอวิธีเจริญสติ

สำหรับประเทศไทย พระครูภาวนาวิจิตร และคณะสงฆ์จากวัดปากน้ำ แลกเปลี่ยน ด้วยการนำเสนอด้วยวิชชาธรรมกาย

และข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนด้วยการนำเสนอเรื่องอานาปานสติภาวนาในชีวิตประจำวัน

ธรรมสวัสดี

๒๕ ปีเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญอาสาสมัครและผู้ใจบุญทุกท่านกลับบ้าน พบกันในงาน "ธรรมอลังการเพลงวันวานในบ้านหลังนี้" พบกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และศิลปินจิตอาสามากมาย ณ จูบิลี่ ฮอลล์ เมืองทองธานี วันที่ ๓๐ ก.ย. นี้ เวลา ๑๓.๐๐น.ไปก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อทำวิถีชีวิตร่วมกัน

พลังของพิธีกรรมและการสวดมนต์

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>