online-link
top-ny2017

รางวัลของคนปลุกสังคม...ด้วยหัวใจโพธิสัตว์

lookin-lookout_063

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือ หากเราใช้คุณธรรมขององค์อารยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดใจ คุณจะเป็นหนึ่งที่พบปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลง

เชิญร่วมเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการร่วมบุญมหากุศลสนับสนุนการทำงาน 25 ปี ของเสถียรธรรมสถาน และนำคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดใจ...บูชาองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์...ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก...ผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่มีการกระทำด้วยจิตที่หลุดพ้น...ผู้ทรงมีความกรุณาและปัญญาพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว...ผู้ทรงได้รับการบูชาอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ในวาระที่เสถียรธรรมสถานก้าวสู่เสี้ยวศตวรรษแห่งการเรียนรู้ในการสร้างวิถีชีวิตแห่งการใช้ธรรมะพัฒนาตนให้มี หัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ ทำให้พบว่าผู้คนประสบปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและใจและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ธรรมะที่เป็นจริงตามธรรมชาติที่สามารถนำมาปฏิบัติในวิถีชีวิตได้จริงจึงช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ได้ และปีแห่งพุทธชยันตีเป็นกาละที่เหมาะสมในการเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อนนำธรรมะมาสร้างวิถีชีวิตและปลุกหัวใจมนุษยชาติให้ตื่นสู่ความตระหนักรู้ในการพัฒนาตน เพื่อร่วมกันดูแลและสร้างประเทศชาติให้เป็นเมืองไทยที่น่าอยู่ เริ่มด้วยการพัฒนาตนให้มี หัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ แล้วขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลในเชิงกว้าง การสร้างภาคีเครือข่ายจึงสำคัญยิ่งในการทำให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนแนวความคิดของการปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ พร้อมกันได้ทั้งประเทศ เสถียรธรรมสถานจึงจัดทำโครงการ ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี โดยหนึ่งในงานดังกล่าวคือการมอบรางวัล ตาราอวอร์ด เพื่อยกย่องคนที่ปลุกหัวใจสังคมด้วย 'หัวใจโพธิสัตว์' คือหัวใจของผู้ให้ ซึ่งเป็นการให้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกชั้นวรรณะ เพศ หรือเชื้อชาติ ศาสนา ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน พร้อมทำทุกวิถีทางให้ผู้คนรอดพ้นจากความทุกข์

รางวัลนี้มอบให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย...ผู้ที่มี หัวใจของผู้หญิง หัวใจของแม่ หัวใจโพธิสัตว์ หัวใจผู้หญิง คือ หัวใจที่มีความอ่อนโยน เห็นทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน แก้ปัญหาด้วยความปรองดอง ไม่ทำงานด้วยวิธีคิดในเชิงอำนาจ และ หัวใจแม่ คือ หัวใจแห่งความเกื้อกูล หัวใจแห่งการดูแล เสียสละ พร้อมช่วยเหลือ เช่นเดียวกับแม่ที่ดูแลบุตรของตน หัวใจโพธิสัตว์ คือ หัวใจของผู้ให้ เป็นการให้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ไม่เลือกชั้นวรรณะ เพศ หรือเชื้อชาติ ศาสนา เป็นการให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน กลับไปทำสิ่งที่ตนทำอยู่ให้ดีขึ้น

และสำหรับบุคคลที่จะเข้ารับรางวัล ตาราอวอร์ด รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม ในปีแรกนี้ อาทิ ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

"ด้วยความเชื่อที่ว่าลูกหลานของเราที่เข้ามาอยู่ที่บ้านกาญจนาภิเษกมีส่วนผสมของความผิดพลาดของเราผสมอยู่ด้วย ดังนั้น บ้านหลังนี้จึงออกแบบชัดเจนเลยว่า แม้โดยกฎหมายที่นี่คือสถานที่ควบคุม แต่โดยความเชื่อและการกระทำของพวกเราในแต่ละวันคือ ที่นี่ไม่ใช่คุก และเยาวชนทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่นักโทษ ไม่ใช่อาชญากรในสายตาของพวกเรา เจ้าหน้าที่ในบ้านหลังนี้จึงไม่ใช่ผู้คุม แต่บ้านหลังนี้เป็นเพียงบ้านทดแทนชั่วคราวของเด็กคนหนึ่งซึ่งบังเอิญใช้ชีวิตผิดจังหวะ และบังเอิญก้าวพลาดไป บ้านหลังนี้จึงมีหน้าที่กอบกู้ ค้นหาด้านดีของวัยรุ่นเหล่านี้ จากนั้นก็ทำให้มันงอกงามและเติบโตขึ้นมา และคืนเขากลับสู่ครอบครัว สู่สังคม ในวันที่สิ้นสุดคำพิพากษา เราต้องยอมรับว่าเราเป็นส่วนผสมของความผิดพลาดของเด็กวัยรุ่นในประเทศนี้ที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ ดังนั้น หน้าที่ของเราคือ ชดเชยในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ตระเตรียมสังคมนี้ให้เหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นที่เติบโตและได้โชว์ด้านดีของเขาให้สง่างาม"

ธรรมสวัสดี

 

คนในชุมชนจะเสนอชื่อผู้เหมาะสมในจังหวัดผ่านนายกเหล่ากาชาด ซึ่งเป็นบุคคลในทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุกสาขาอาชีพ ที่ทำคุณประโยชน์ และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น นักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม สื่อมวลชน งานด้านการบริการงานด้านสาธารณประโยชน์ ศิลปินในแขนงต่างๆ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเสนอรายชื่อของบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ผ่านเสถียรธรรมสถาน ทางโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๘๖-๓๐๓-๐๒๙๙ หรือทาง http://www.facebook.com/sdsface โดยจะมีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล 'ตาราอวอร์ด' ได้ที่ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๘๖-๓๐๓-๐๒๙๙

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>