online-link
top-ny2017

จะขอจารึกเป็นความจริงไว้...ในแผ่นดิน

lookin-lookout_062

๒๕ ปี หรือ ๓๐๐ เดือน หรือกว่าหนึ่งแสนเก้าพันวันของเสถียรธรรมสถาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางความสำเร็จของเรามาจากการลงแขก ลงขัน ลงทุนร่วมกันของบรรดาอาสาสมัครของเราทุกคน

ระหว่างทางของเสี้ยวศตวรรษที่ผ่านมา...เราพบบทเรียนอันมีค่ามากมาย

และหนึ่งในหลายๆ บทเรียนนั้นก็คือ...ทำงานทุกอย่างด้วยความสุข โดยไม่รอให้งานเสร็จแล้วจึงสุข

การทำงานทำธุรกิจทางโลกต้องมีการวางแผน บางครั้งต้องมีการเขียนแผนงาน ๕ ปี ๑๐ ปี เพราะเป็นการทำงานภายใต้ความทะเยอทะยาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมาย แต่งานโครงการต่างๆ ของเสถียรธรรมสถาน หรือการทำงานทางธรรม พวกเราทำงานกันอย่างไม่มีแผนงานล่วงหน้า มองเผินๆ คนทางโลกมักคิดว่าการทำงานแบบไม่มีแผนเป็นการทำงานที่ไม่มีคุณภาพอย่างรุนแรง

แต่ความจริงแล้ว การทำงานทางโลกกับการทำงานทางธรรม...ความต่างไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการวางแผนงาน หากแต่อยู่ที่จิตของคนทำงาน

คนทำงานที่ต้องมีแผนเพราะเขามีเป้าหมายเป็นความสำเร็จของงาน ส่วนคนที่ทำงานอย่างมีความสุขในงานต้องเตรียมจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะทำงาน พระพุทธเจ้าทำงานด้วยการเป็นผู้รับใช้มวลมนุษยชาติ...คนอยู่ตรงไหน งานอยู่ตรงนั้น...ทุกข์อยู่ตรงไหน งานอยู่ตรงนั้น

สำหรับเสถียรธรรมสถาน...เด็กถูกทิ้งอยู่ตรงไหน บ้านสายสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนั้น

พวกเราทำงานตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า...ผนวกกับการเรียนรู้ที่จะให้ให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น ความสำเร็จของงาน คือการที่เรามีโอกาสได้ใช้พลังงานของเรากตัญญูต่อบรรพบุรุษและผู้ที่ให้โอกาสแก่เรา...ทั้งที่มีลมหายใจอยู่และตายไปแล้ว

ทุกงานของเสถียรธรรมสถานเป็นไปตามพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ คือ เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

ทุกก้าวย่าง...ของการทำงานของเราอยู่ในปัจจุบันขณะ

ทุกย่างก้าว...เป็นก้าวย่างแห่งสติที่จะจารึกเป็นความจริงไว้ในแผ่นดิน

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาต่อการลงแขก ลงขัน ลงทุนร่วมกันของสังฆะแม่ชี ชาวชุมชน และบรรดาอาสาสมัครของเราทุกคน และในโอกาสนี้ ขอนำพรซึ่ง พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ได้ให้ไว้ที่งาน ตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน มามอบแด่ทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจ คือ "ขอให้ไม่มีอนาคต ขอให้หมดเนื้อหมดตัว ขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด" โดยพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า

"ขอให้ไม่มีอนาคต" คือให้อยู่กับปัจจุบันที่เป็นเวลาอันประเสริฐสุด เพราะปัจจุบันเป็นทั้งเหตุและผล เพื่อให้เกิดสติปัญญา

"ขอให้หมดเนื้อหมดตัว" คือให้หมดกิเลสทั้งปวง โลภะ (ราคะ) โทสะ โมหะ เพื่อการบรรลุธรรม

"ขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด" คือให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ไม่ต้องเกิดอีก

และในอนาคตอันใกล้นี้ เหล่าอาสาสมัครศิลปินนักร้องนักดนตรีของเสถียรธรรมสถานได้รวมตัวเพื่อแสดงพลังของจิตอาสาครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อหารายได้ร่วมสร้างอาคารสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ด้วยการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสาวิกาสิกขาลัย เพลงวันวาน...ในบ้านหลังนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ จูบิลี่ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๒๕ ปี ของเสถียรธรรมสถาน ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ไทยประกันชีวิต

ธรรมสวัสดี

 

คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสาวิกาสิกขาลัย เพลงวันวาน...ในบ้านหลังนี้ จำหน่ายบัตรที่ เสถียรธรรมสถาน (สอบถามรายละเอียดที่ ๐๘๒-๕๗๑-๑๑๘๙) และ Thaiticketmajor ทุกสาขา

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>