online-link
top-ny2017

72 ตลาดปิด...หัวใจเปิด

lookin-lookout_061

งาน ตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน ได้จบลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา...ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่าย ชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน และเหล่าจิตอาสาที่ทำงานด้วยหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ทุกคน ทุกซุ้มกิจกรรมของภาคีเครือข่าย ทุกซุ้มโครงการของเสถียรธรรมสถาน ล้วนได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย รวมทั้งบนเวทีที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ ความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรรมบรรยาย ปลุกหัวใจด้วยธรรม ของบรรดาพระอาจารย์ที่เมตตามาแสดงไว้โอกาสนี้ รวมทั้งได้ให้กำลังใจในการทำงานของเสถียรธรรมสถาน ซึ่งยังความปลื้มปีติแต่ชาวชุมชนเป็นอย่างยิ่ง...

"25 ปีที่ผ่านมาที่คุณแม่ชีได้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ไม่ใช่วันเวลาในเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่เป็น 25 ปีของการอุทิศตน เป็น 25 ปีของการพิสูจน์ตนเองบนหนทางธรรม และเป็น 25 ปีของการนำธรรมะไปหว่านโปรยแก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก คุณแม่ทำมาถึงขนาดนี้เป็นเรื่องน่ายินดี ชีวิตของคุณแม่นั้นไม่ใช่ชีวิตเพื่อตนเอง แต่เป็นชีวิตที่อยู่เพื่อยังประโยชน์แก่คนทั้งโลก อาตมาจึงขออนุโมทนาสาธุการ ขอให้กำลังใจให้คุณแม่หยัดยืนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวโลกต่อไปตราบนานเท่านาน" พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

"อาตมารู้จักเสถียรธรรมสถานเมื่อมีโอกาสได้นำเพลงดอกไม้บานมามาใช้ และค่อยๆ รู้มากขึ้นว่าพัฒนามาอย่างไรจนถึง 25 ปี แต่ว่าการทำงานของคุณแม่นั้นกลับเหมือนเป็นร้อยปี เพราะทุกอย่างเข้าไปอยู่ในใจคนมากมาย ทุกคนพูดของคุณแม่นั้นช่างลึกซึ้ง เช่นคำว่า โลกนี้ไม่มีใครควรค่าแก่การเกลียดชัง คำพูดนี้เป็นคำพูดของคุณชีที่อาตมานำไปใช้บ่อยมาก...เพราะสะกิดใจคนมากมาย ฉะนั้น เสถียรธรรมสถานถือเป็นที่ให้การศึกษาที่ท่าน ว.วชิรเมธี เรียกว่า การศึกษาเริ่มต้นที่คนรู้จักคิด การศึกษาถูกทิศชีวิตก็ถูกทาง คุณแม่ชีทำให้เป็นรูปธรรม ทำให้คนรู้จักคิดรู้จักนำมาใช้นำมาปฏิบัติจริง ตั้งแต่จิตประภัสรสร คือตั้งแต่อยู่ในท้อง คลอดออกมาแล้วพัฒนาออกมาเรื่อยๆ ท่านคิดว่าถ้าคนได้รับการพัฒนาที่ดีก็จะดีมาก สำหรับคนที่โตแล้วไม่ทันแล้ว แต่อยากปฏิบัติธรรม ก็ขอให้มาที่เสถียรธรมสถาน หรือเข้าไปทางสื่อต่างๆ ของเสถียรธรรมสถาน ไปฟังคุณแม่ชีแล้วนำไปปฏิบัติใช้ เพราะคำพูดเพียงประโยคสองประโยคของคุณแม่ชีก็อาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลย เชื่อว่าการแค่ฟังคำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำก็จะทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกัน" พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

"ตั้งแต่ไปสถานที่ต่างๆ มา อาตมาว่าเสถียรธรรมสถานเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ทางภายนอก ส่วนทางด้านภายใน คนปัจจุบันนั้นทำธุรกิจกันจนลืมธุรจิต แต่เสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ที่ปลุกให้คนกลับมาเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตด้วย โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสา ตั้งแต่เสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นมา ผู้คนที่มีจิตอาสาก็เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ แต่หลังจากได้มาเข้าไปที่เสถียรธรรมสถาน เมื่อกลับบ้านไป...ลูกดื้อคนเก่าได้ตายไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่มากมายบอกว่าได้ลูกใหม่ ถ้ามีเสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ สัก ๑๐ แห่ง ๒๐ แห่ง อาตมาว่ากรุงเทพฯ จะลดทั้งภาวะโลกร้อน และโรคร้อน" พระอาจารย์พระสงค์ ปริปุณโณ

และที่สำคัญคือ ในงานนี้ เราได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนความดี 'ชมรมธรรมสวัสดี' ให้กับกว่า ๔๐ โรงเรียนในจังหวัดที่เราได้อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ออกไปเยียวยาผู้ป่วยตามโรงพยาบาล รวมทั้งเด็กๆ ตามโรงเรียน ซึ่งทำให้เห็นชัดว่าเราต้องมาลงทุนกับเด็ก เพราะการลงทุนกับเด็ก ก็คือการลงทุนให้โลก การที่มักจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอในสังคมว่าทำไมเด็กคนนั้นเป็นอย่างนี้ เด็กคนนี้เป็นอย่างนั้น ก็เป็นเพราะเราไม่ได้ลงทุนกับเด็กนั่นเอง ฉะนั้น นี่คืองานสำคัญของเสถียรธรรมสถาน และเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นเด็กที่มาจากจังหวัดชายขอบมารับทุน ข้าพเจ้าคิดต่อทันทีว่า เราต้องทำเรื่องนี้ให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ในการนี้ พระอาจารย์พระสงค์ได้เมตตามอบเงินค่ากัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบกองทุนธรรมสวัสดีด้วย

เมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติ ชีวิตเราจะพ้นทุกข์ วันนี้เราพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรมีค่ายิ่งไปกว่าธรรมมะ เด็กๆ เป็นดอกไม้บานของแผ่นดิน เสถียรธรรมสถานคือชุมชนเล็กๆ ที่ผู้คนมากมายเดินเข้ามาสู่ แต่ไม่ว่าจะมามืดหรือสว่าง ทุกคนล้วนออกไปสว่าง และนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าเราทำงานตามพุทธประสงค์เสมอมา มรรคคือหนทาง และเป็นทางสายเอกสายเดียวเท่านั้น

เสถียรธรรมสถานทำงานตรงนี้ด้วยความเคารพโลก ปัญหาถือเป็นความสำเร็จของเรา ปัญหาไม่ได้เป็นความทุกข์ของเรา ความทุกข์ไม่ได้เป็ประเด็นที่ทำให้เราเบิกบานไม่ได้ ไม่สามารถทำให้เราหยุดยั้งตัวเอง หากแต่ความทุกข์นั้นถือเป็นหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น...อย่างไม่เป็นทุกข์ ไม่ว่าคนที่เดินเข้ามาในเสถียรธรรมสถาน จะมามืดหรือมาสว่าง เราปักธงไว้เลยว่า ปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด การทำงานในวันนี้ ทำงานด้วยหัวใจ เป็นการปลุกหัวใจแม่ขึ้นมาดูแลบ้าน ดูแลสังคม ดูแลโลก

ขอขอบคุณทุกๆ ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.) ,ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ที่ยกพื้นที่ MCC Hall ให้เสถียรธรรมสถานจำลองการทำงาน ๒๕ ปี มายู่ใน ๔ วันอย่างงดงามยิ่ง

กัลยาณมิตร...คือทั้งหมดของชีวิต

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>