online-link
top-ny2017

(ตลาด) นัด...ที่คุณต้องมาตามนัด

lookin-lookout_060

เพราะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ เสี้ยวศตวรรษ ๒๕ ปี ของเสถียรธรรมสถาน!

เสถียรธรรมสถานจึงขอเชิญคุณกลับบ้าน...มาร่วมงาน 'ตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน' เพื่อพบกับความงดงามของการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษยชาติในการทำงานเสี้ยวศตวรรษของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ที่รับใช้สังคมในทุกช่วงวัยของชีวิต ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายมากมายที่ให้การสนับสนุนการทำงานของเราอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองนิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน นี้ ที่ห้อง MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ หนึ่งในภาคีที่ร่วมสมโภชด้วยการสนับสนุนผ่านการมอบพื้นที่สำหรับจัดงาน

พื้นที่ MCC Hall ถูกเนรมิตเป็นตลาดนัดแห่งความสุขในทุกตารางนิ้วของการจัดตลาดนัดเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาตลอด ๒๕ ปี ของชาวชุมชนและเหล่าอาสาสมัครน้อยใหญ่ของเสถียรธรรมสถาน เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า เสถียรธรรมสถาน...มีวันนี้ได้...ก็ด้วยพลังการร่วมแรงร่วมใจของ...อาสาสมัคร!

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเปิดงาน ข้าพเจ้าได้นำภาวนาด้วยการพับดอกบัว มีเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อยู่กับเรา ๒,๕๐๐ ชีวิตที่เป็นดอกบัวบานในบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัว 'ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน' และร่วมกับ ๒๕ ครอบครัว/องค์กรภาคีเครือข่าย และ ๒๕ ศิลปิน พร้อมกับชมการวาดภาพ โดย อ. ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งให้เกียรติมาทำงานศิลปะสดๆ เป็นขวัญตาและเป็นกำลังใจ รวมทั้งมีการมอบทุนสนับสนุนความดี 'ชมรมธรรมสวัสดี' แก่นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ

รวมทั้งการเสวนา 'ลงแขก...ลงขัน...ลงทุนร่วมกัน ปลุกหัวใจสังคม' กับสภาสตรี, นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายผู้หญิง ตามหาหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.), ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด และ คุณมีสุข แจ้งมีสุข จากรายการ 'ผู้หญิงผู้หญิง' ดำเนินรายการโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

และปิดท้ายวันแรกด้วยคอนเสิร์ตของผู้หญิงเก่งที่มีจิตอาสาเต็มเปี่ยม...คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน

สำหรับทุกวัน เราจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นรากหญ้าของเสถียรธรรมสถานขึ้นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนชีวิตและการทำงานให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ อาทิเช่น ผู้หญิงไม่มีนิ้วจากอุบัติเหตุไฟคลอก ที่วันนี้กลายเป็นคนพับดอกบัวเพื่อให้คนอธิษฐานจิตอย่างกว้างขวาง, คนทำสวนธรรมดาๆ ที่ใช้ใจปลูกป่า บัดนี้ป่ากลับมาปลูกใจ ๒๕ ปีที่ผ่าน ไม่เพียงต้นไม้ที่เติบใหญ่ แต่ใจก็เติบโต, วัยรุ่นชายที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมความฝันเพื่อความสุขของตัวเอง แต่เมื่อ ๓๐ ปีผ่าน เขาทำเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ ผ่านการจัดการพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเสถียรธรรมสถานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม

ที่สำคัญ พบกับงานในโครงการต่างๆ ที่พลาดไม่ได้ คือ...ภาวนากับความรัก...รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์ ทำอย่างไรจึงเรียกว่ารักเป็น...จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์...เมื่อลูกเลือกเกิดได้ พ่อแม่แบบไหนที่ลูกดีอยากมาเกิดด้วย สร้างจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ เพราะรอให้เกิดก็สายเสียแล้วเป็นอย่างไร...โรงเรียนพ่อแม่...ถ้าคุณอยากรู้ว่าลูกของคุณมีความฉลาดในด้านใด...โรงเรียนศิลปะแห่งชีวิต...อริยะสร้างได้...อริยะสร้างได้ไม่ใช้สิ่งสุดวิสัยสร้างได้อย่างไร...เยาวชน SOS (Seeds Of Spirituality) บ่มเพาะ...แตกหน่อ...ต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญา...เมื่อวัยรุ่นเจอทางตัน เรามีทางออกเพราะ...มรรค...ง่าย...กว่าที่คิด...อานาปานสติภาวนา...ทุกข์มีไว้ให้เห็น...ไม่มีไว้ให้เป็น เห็นทุกข์...ไม่เป็นทุกข์ ทำได้อย่างไร...ธรรมชาติบำบัด...อาหารเป็นยา รักษาโรคได้ง่ายๆ เพียงเข้าใจธรรมชาติ...พุทธสาวิกา "ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและมิใช่ทาง" เมื่อเด็กผู้หญิงเลือกเส้นทางได้ การบวชภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กผู้หญิงจึงเป็นความงดงามแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร...ปลุกหัวใจแห่งสติ งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย ใช้สติพลิกมุมใหม่ สร้างสังคมให้อิ่มสุข ด้วยการปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย ใส่ใจต่อภัยสุขภาพจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เราจะป้องกันอย่างไร ควบคุมแบบไหน...ทุกโครงการล้วนมีผู้สนใจได้ที่งานนี้

รวมทั้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่มาจากประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า เทือกเขาไกรลาส และประเทศไทย สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยาและปัญญา และร่วมสักการะพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

และมีการอบรมภาวนา การใช้คลื่นบำบัดผสานกับมนตราทางทิเบต กับวงคีตาทอฝัน" โดย ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา ,และภาวนากับการปั้นดินกับนายดี ช่างหม้อ ทุกวัน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sdsweb.org

คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ เสี้ยวศตวรรษ ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน!

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>