online-link
top-ny2017

พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นหัวใจแห่งปัญญาและการเยียวยา

lookin-lookout_053

 

หลังจากประดิษฐานเป็นประธานในการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 วันวิสาขบูชาโลก ณ ท้องสนามหลวง พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นหัวใจของปัญญาและการเยียวยา ก็ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ในเช้าวันที่ 5 มิถุนายน จุดแรกที่ขบวนอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เคลื่อนผ่านคือโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เวลา 8 โมงเช้า ขณะที่ขบวนรถอัญเชิญเคลื่อนจากสนามหลวง ผู้ที่ร่วมสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษต่างพร้อมใจกันลงนั่งกราบ ในขณะที่สองฟากถนนผู้คนทุกเพศวัยต่างยกมือขึ้นไหว้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่สัญจรไปมาด้วยรถประจำทาง รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์...นับเป็นภาพที่งดงามยิ่ง !

เมื่อขบวนเคลื่อนถึงโรงเรียนสตรีวิทยา ก็พบว่าเด็กผู้หญิงหน้าตาสดใสกว่า 500 คนในชุดนักเรียน และในมือทุกคนถือดอกบัว ยืนตั้งแถวรออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมรอยยิ้ม ข้าพเจ้าจึงทักทายอนาคตของชาติกลุ่มใหญ่นั้นว่า

"พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เป็นหัวใจของการศึกษา เด็กๆ กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษา ฉะนั้น ต้องเป็นการศึกษาที่รอดในทุกความหมาย การศึกษาที่พาให้ใจของเรารอดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เด็กๆ จะต้องรู้ว่าทุกวันนี้ถ้าการศึกษาไม่สามารถทำให้เรารอดได้นั้น จะเกิดการเบียดเบียนขึ้นอย่างไร เวลาที่เรามีการศึกษาที่ไม่ได้พาให้ใจของคนรอด ไม่ทำให้สติปัญญาของคนรอด เราจะยังคงตกเป็นเหยื่ออยู่ แม้กายรอด แต่ใจไม่รอด ก็เรียกว่ายังเป็นเหยื่ออยู่ ฉะนั้น เด็กๆ ต้องเจริญสติปัญญาเพื่ออารักขากายอารักขาใจ เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อ..."

จากนั้นขบวนอัญเชิญก็เคลื่อนไปยังสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 9 หนังสือพิมพ์ข่าวสด และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ซึ่งแต่ละที่ก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากราบนมัสการองค์พระอย่างเนืองแน่น

เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงเสถียรธรรมสถาน พระอาจารย์ปารมี วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) เขาค้อ เพชรบูรณ์ และ Rev. Misuo Nagatsuka และ Rev. Minoru Shitara พระญี่ปุ่นและคณะ จากวัดชินโยเอ็น (Shinnyo-en) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมในพิธีอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ประดิษฐาน ณ สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ทั้งนี้ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย–เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้เมตตากล่าวถึง พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ไว้ว่า

"พระพุทธรูปองค์สีดำที่เราพบเห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะของสี คือสีดำ ที่คนทั้งหลายเชื่อมั่นว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ที่นาลันทา ที่พุทธภูมิ แดนดินที่เคยเป็นคลังสมองของนักปราชญ์ที่คนอยากฉลาดต้องไปศึกษาจากที่นั่น ที่นาลันทา พระพุทธรูปองค์นี้อยู่มาคู่ดินคู่ฟ้าคู่นาลันทามาตลอด ที่คนทั้งหลายมีความเชื่อมั่นว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะให้ความสำเร็จแก่คนที่มากราบไหว้ แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพร ความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือสิ่งที่ให้เกิดความ Success คือความสำเร็จนั่นเอง เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยพุทธานุสติที่คิดถึงพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติที่คิดถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสอนสังฆานุสติที่เคยคิดถึงที่ตรงนั้น เป็นที่ชุมนุมสงฆ์ที่ใหญ่โตมาก พอสติทั้งสามตั้งมั่นไว้ดี บวกกับสติที่ตนเองตั้งความปรารถนาไว้ดี ความสำเร็จจึงเกิดขึ้น...ฉะนั้นวันนี้จึงเห็นว่า พุทธะ แปลว่าผู้ตื่น รู้ เบิกบาน เราจงนำเรื่องปาฏิหาริย์เข้าสู่เรื่องปฏิบัติ และนำการปฏิบัติสู่ปฏิปทา ปฏิปทานั่นแหละคือมรรค มรรคคือทางที่เราต้องเดิน"

ขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาสติปัญญาของตนเพื่อก้าวสู่ความร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน มากราบนมัสการ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เพื่อนำพระบารมีขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบารมีแห่งพระธรรม พระบารมีของเหล่าอริยสาวกสาวิกาทั้งหลาย มาคุ้มครองดวงจิตของทุกท่านให้มีความเข้มแข็ง ประสบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา ด้วยความตั้งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่แท้...ไม่เป็นแค่เหยื่อ ได้ที่ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา 55 กรุงเทพฯ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ธรรมสวัสดี

ภาพ : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาตั้งรับพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>