online-link
top-ny2017

ปาฏิหาริย์ที่แท้จริง...คือการเปลี่ยนแปลงภายในตน

photo_bkbuddha

เมื่อตอนสายของวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้คนมากมายในเครื่องแต่งกายสีขาวสะอาดตา ได้มารวมตัวกัน ณ ท้องสนามหลวง ด้วยเป็นเวลาและวันอันสำคัญแห่งการอัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาเป็นองค์ประธานในการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ในคืนวันวิสาขบูชา 4 มิถุนายน

และท่ามกลางความระอุร้อนของอากาศในเวลา 10.30 น.

ทันที...ที่เสียงขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังขึ้นพร้อมๆ กับพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ร่วมกันสวดสรรเสริญพุทธคุณ...

ทันใดนั้น...ปาฏิหาริย์ก็ปรากฏแก่สายตา !

พระอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรงก็ส่งรัศมีทรงกลดขึ้นในฉับพลัน

ถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้ผู้คนตื่นขึ้นในการทำงานปลุกหัวใจมนุษยชาติ

งานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัว

อัศจรรย์แห่งพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าสังคมเปลี่ยนได้ ถ้าคนในสังคมมีสติปัญญาอารักขาจิต มีหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ด้วยการฝึกตนให้มีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างมีกายกรรม วจีกรรม ด้วยมโนกรรมที่สุจริต...

ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงจึงคือการเปลี่ยนแปลงภายในตน

จากศรัทธา...สู่ศรัทธาที่มีปัญญาเคียงคู่กัน

จากพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา พุทธภูมิ...สู่พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ณ สุวรรณภูมิ พระพุทธรูปองค์ดำจึงมีความหมายถึงปัญญาและพลังแห่งการเยียวยา เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยนาลันทา และเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่รอดจากการถูกทำลาย พร้อมกับผู้ที่หลบอยู่หลังองค์ดำก็รอดจากการถูกทำร้ายด้วย...

การเกิดขึ้นของพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็นนิมิตหมายในการนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญา และเยียวยาสังคมให้เกิดความปรองดอง อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นด้วยการ 'สวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ' ร่วมเป็นหนึ่งในนับล้านคลื่นเสียงที่สวดพุทธคุณ 2600 จบ เฉลิมฉลองพุทธชยันตีตามพุทธประสงค์ด้วยการปฏิบัติบูชา ปลุกหัวใจมนุษยชาติ ให้พัฒนาเป็นหัวใจแม่และหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อนำไปสู่การให้อภัยอย่างลึกซื้ง สร้างความปรองดอง อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันของคนในสังคม โดยพุทธศาสนิกชนจาก 5 ทวีป 15 ประเทศทั่วโลก และ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย สวดมนต์พร้อมกันผ่านการถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป

และหลังจากเป็นประธานการสวดมนต์ข้ามศตวรรรษแล้ว ในวันที่ 5 มิถุนายน จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ เสถียรธรรมสถาน หน้าอาคารสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมและเยียวยาสังคม เพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>