online-link
top-ny2017

เสถียรธรรมสถาน... กับงานธรรมโฆษณาตาราอวอร์ด

lookin-lookout_050

ทำไม...ต้องตาราอวอร์ด ! ตาราอวอร์ดเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เสถียรธรรมสถานต้องการสื่อให้สังคมเห็นว่า คนผลิตสื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นให้สังคมได้ ถ้ามีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์อยู่ในการทำงาน คือการทำงานอย่างไม่มีความถือตัวอวดดี, ไม่มีความโง่เขลา, ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง, ไม่มีความอิจฉาริษยา, ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด, ไม่มีความโลภ, ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น, ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง

ถ้าคนผลิตสื่อทำงานโดยมีหลักในการทำงานเช่นนี้ สื่อที่ผลิตออกมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น ผู้ที่ผลิตสื่อเช่นนี้ได้จึงสมควรได้รับรางวัลที่มีสัญลักษณ์ของมือที่หมายถึงการเป็นผู้ให้ โดยมีองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์ประดับอยู่ และจากแนวความคิดนี้ เมื่อมีการจัดประกวด ธรรมโฆษณาตาราอวอร์ด จึงมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานมากมายกว่าร้อยผลงาน และในวันที่ 22 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา บรรดาผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายร้อยคนได้มาร่วมงานเทศกาล 'ธรรมโฆษณาตาราอวอร์ด'

เมื่อย่างก้าวเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน บรรยากาศนั้นแตกต่างไปจากงานแจกรางวัลทั่วๆ ไป เพราะเป็นบรรยากาศที่สงบงามท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวขจีของเสถียรธรรมสถาน พิธีเปิดมีพุทธสาวิกาน้อยในโครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ ได้นำทุกคนในงานภาวนาด้วยบทเพลง 'ดั่งดอกไม้บาน' จากนั้นเสียงสวดมนต์ อะระหังสัมมา สัมพุทธโธภะคะวา...ก็ดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณ จากนั้นข้าพเจ้าได้อัญเชิญองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่งาน โดยมีพุทธสาวิกาน้อย 3 ท่านเป็นผู้อัญเชิญรางวัลทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ระดับอุดมศึกษา รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ระดับมัธยมศึกษา รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก้าวตามมาอย่างสงบและงดงาม

เมื่อมีการฉายผลงานที่เข้ารอบในแต่ละรุ่นแล้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่ม เดอะลีโอเบอร์เนทท์ ประเทศไทย คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา เดอะชู้ด โปรดักชั่นเฮ้าส์ และ คุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้กำกับหนังสั้น บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้แสดงความคิดเห็นในผลงานแต่ละชิ้นไว้อย่างน่าสนใจ โดยคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่า ผลงานชนะเลิศทั้งหมดเป็นผลงานที่ทำให้เห็นวิธีการทำงานที่ใช้งบประมาณน้อย แต่ใช้ความคิดและแนวคิดที่น่าสนใจ มีการนำเสนอสื่อแนวคิดใหม่ที่ผลิตสื่อเพื่อให้คนคิดดี พูดดี และทำดี เพื่อคนอื่น มิใช่เพื่อตนเอง ซึ่งงานที่ชนะเลิศในแต่ละระดับมีความน่าสนใจทั้งแนวคิดและสถานภาพ และทั้ง 3 ระดับมีผู้ชนะเลิศดังนี้

ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่ คุณพัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย คุณชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์ คุณกริชศิวา เชยชม คุณตรัย ภูอภิรมย์ คุณทรงวุฒิ มาโนชญังกูร คุณพลวัต คัณฑานัน และ ระดับมัธยมศึกษา ทีมสามเณรเยาวชนที่มาจากวัดหนองน้ำขุ่น

ทุกทีมต่างสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในการสร้างสรรค์ผลงานที่มองเห็นว่าหากทำงานด้วยความรักของ 'หัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์' ก็จะเป็นการทำงานตามพุทธประสงค์ คือ 'สงบเย็นและเป็นประโยชน์' ทำให้เราเป็น อริยวัฑฒิ คือหลักความเจริญอย่างอริยะ การทำงานทุกงานแม้กระทั่งการผลิตสื่อก็จะทำให้เราเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา คือความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ศีล คือความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต สุตะ คือการเล่าเรียนสดับฟัง ศึกษาหาความรู้ จาคะ คือการเผื่อแผ่ เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว ปัญญา คือความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง

ทั้งหมดนี้เป็นการทำให้เราทุกคนปฏิบัติตน ถวายตนแด่พระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีในความหมายของชาวพุทธอย่างแท้จริง

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>