online-link
top-ny2017

บวชสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์

lookin-lookout_045

เมื่อเสถียรธรรมสถานเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ คือ การบวช ณ แดนพุทธภูมิ (พุทธคยา-ราชคฤห์-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี) ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน และการบวช ณ เสถียรธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 13-22 เมษายน 2555 ก็มีบุคคลแสดงความจำนงขอบวชจำนวนกว่า 50 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผู้ขอบวชหลากหลายวัยได้มารายงานตัว แต่ละคนล้วนแล้วแต่น่าสนใจ สี่ในจำนวนทั้งหมดคือกลุ่มนิสิตสาวิกาสิกขาลัย ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท, เด็กๆ อีกหลายชีวิตที่เคยบวชพุทธสาวิกาในการบวชสองครั้งที่ผ่านมา, คุณแม่บางคนเคยพาลูกสาวมาบวช แต่ครั้งนี้ลูกสาวพาคุณแม่มาบวชด้วย ในขณะที่บางครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้ลูกสาวตัวน้อยบวชแล้วยังปวารณาตัวรับใช้พระศาสนาด้วยการติดตามไปช่วยถึงประเทศอินเดีย ฯลฯ

ข้าพเจ้าชื่นใจนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในวันนั้น เพราะมันบ่งบอกถึงผลจากการทำงานหนักที่ผ่านมา 25 ปีบนก้าวย่างแห่งปัญญาของเสถียรธรรมสถาน และนี่คือตัวอย่างความตั้งใจของว่าที่นักบวชสตรีในการบวชพุทธสาวิกาในครั้งนี้

"เหตุผลของการบวช ข้อที่ 1 เป็นเสียงที่เคยได้ยินมาว่าใครจะบวชให้แม่ ข้อที่ 2 พอพูดถึงธงชาติ ธงชาติเรามี 3 สี จึงรู้สึกว่า เรารู้จักสีแดง เพราะเรารักชาติ เพราะเรารู้เรื่องชาติ รู้เรื่องประวัติศาสตร์ เรารู้จักสีน้ำเงิน เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ และพระองค์ท่านได้ทำอะไรให้เราเห็น ให้เรารู้สึกศรัทธา สำหรับสีขาว พระอาจารย์หลายท่านถามว่าเธอนับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้านหรือเปล่า หรือเธอนับถือจริงๆ จากวันนั้นก็มานั่งคิด เพราะเป็นคนดื้อและไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่ศรัทธาก็จะไม่เรียนรู้ ก็เลยลองคิดดูว่า แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนของศาสนาพุทธจริงๆ ได้อย่างไร วันหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาเรียนระดับปริญญาโทที่สาวิกาสิกขาลัย เพื่อให้ รู้ในแก่นแท้ อย่างน้อยก็ขอให้รู้จริง เมื่อมาเรียนแล้ว ความรู้สึกคือ จริงแล้ว สิ่งที่เรานับถือ สิ่งที่เราเคารพ สิ่งที่เราบูชาไม่ผิดเลย นั่นคือทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เกิดเป็นความศรัทธา จึงตัดสินใจบวช และการไปบวชครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นหนึ่งในพุทธกิจที่เราคงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้" พิไลวรรณ บุญล้น ผู้กำกับฯ และนักเขียนบทชื่อดัง

"ดิฉันเคยประจำการอยู่ที่อินเดีย แต่ไม่มีโอกาสไปที่พุทธคยาเพราะงานเยอะมาก ตอนนี้ว่างแล้ว จึงอยากบวช เพื่อเสริมบุญบารมีของตัวเอง และครั้งนี้ลูกสาวก็บวชด้วย" วรรณา สุดจิตร อดีตกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น อายุ 60 ปี

"ตั้งสัจจะไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้วว่าอายุ 30 จะบวชชีปลงผม ฉะนั้น 5 ปีที่ผ่านมาจึงตั้งใจทำงานมากเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข และอยู่ได้โดยไม่มีเรา เดือนหน้านี้ตัวเองพร้อมแล้ว คุณแม่อนุญาตแล้ว เหตุผลที่บวชเพราะชอบ ชอบช่วยเหลือคนอื่น จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มา และเพิ่งจบครูสอนโยคะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ฝึกลมปราณ และเรียนเรื่องสอนสมาธิจากหลวงพ่อวิริยังค์มา...ก็ตั้งใจจะสอนโยคะฟรี และแถมสอนสมาธิให้ด้วย" ไดอานา เปมิศา ครูสอนโยคะ ลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์

""รู้จักเสถียรธรรมสถานผ่านทางทีวี เกิดความศรัทธา จึงร่วมบริจาค จากนั้นไม่นานก็พบว่าดิฉันป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ระยะ 3 จึงต้องเข้ารักษาตัวเองด้วยผ่าตัดและให้เคมีบำบัด ระหว่างนั้นมีโอกาสได้ไปงานหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จึงได้พบท่านแม่ชีศันสนีย์ ดิฉันเข้าไปกราบท่าน โดยรูปลักษณ์ ท่านคงทราบว่าดิฉันป่วย ท่านจึงถามว่า 'จิตใจลูกเป็นอย่างไรบ้าง' จึงตอบท่านไปว่าดิฉันดูแลจิตใจได้ ไม่เป็นไร และถ้าการรักษาเรียบร้อย และสามารถเคลียร์ทางโลกได้ ก็จะไปบวชที่เสถียรธรรมสถาน ท่านตอบกลับอย่างน่ารักและน่าประทับใจมากว่า 'แม่ยินดี ที่นี่คือบ้านของลูก' มันให้ความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยมาก ตลอดเวลาของการรักษาตัว ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าเมื่อร่างกายดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองได้ ดิฉันจะบวชที่เสถียรธรรมสถานแน่นอน และก็บอกทางบ้านมาตลอดเช่นกัน เมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวเองดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ทำงานได้ แล้วผลการตรวจก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงบอกทางบ้าน คุณแม่ของดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ดิฉันจะบวช...ที่บวชครั้งนี้ก็เพราะความศรัทธา และตั้งใจอยากจะทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ดูแลเราตอนป่วย ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายค่ะ"

อภิญญา ชินธนกิจ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

พุทธสาวิกาคือหญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริง คือเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริง

การบวชคือการพัฒนาศักยภาพภายในให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลส

การค้นหาตัวตนที่แท้จริงของการได้เกิดครั้งนี้จึงสำคัญนัก

นอกจากนี้ เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการสาธยายพระไตรปิฎก (เถรีคาถา) ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555

ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า "ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ" ดังนั้นการสาธยายพระไตรปิฎกจึงเป็นเสมือนการได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น จึงขอเชิญร่วมทำจิตบริสุทธิ์ เข้าเฝ้าองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการสาธยายพระไตรปิฎก (เถรีคาถา) ซึ่งอานิสงส์ในครั้งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกได้ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 18.00 น. – 20.00 น. สำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชและผู้ร่วมเดินทางทุกคน ขอให้มาสาธยายร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>