online-link
top-ny2017

ตรุษจีนปีนี้...ขอให้โชคดีและมีความสุข

lookin-lookout_041

ในปี 2555 นี้ ถ้านับตามปฏิทินจีน วันที่ 23 มกราคม นับเป็นวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่เข้าสู่ปีมังกรทอง ซึ่งชาวจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ

ฉะนั้น เนื่องในวันขึ้นปีใหม่อันเป็นสิริมงคลยิ่งของพี่น้องชาวจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอยู่ในประเทศไทย และกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้าขอโอกาสในการอำนวยพรทุกท่านด้วยดวงจิตที่รู้ ตื่น และเบิกบานว่า...

ขอให้ปีมังกรทองนี้เป็นปีที่เราจะกลับมาระมัดระวังเหตุด้วยความไม่ประมาท

ขอให้เริ่มต้นปีอย่างสำรวมระวัง ทั้งความคิด การพูดจา และการกระทำ ขณะที่กายเคลื่อนไหวอยู่บนโลก ขอให้ใจสำนึกร่วมกันอยู่เสมอว่า เราจะต้องไม่ทำให้ใครเจ็บปวดหรืออึดอัดเพราะเรา ให้ทุกๆ วันจากนี้ไป สามารถลืมตาขึ้นใหม่อย่างมั่นใจได้ว่าในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้ จะไม่มีใครต้องทุกข์หรือเจ็บปวดเพราะเราอีก

ขอให้ปีมังกรทองนี้เป็นปีที่เราจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเอง และลด ละ เลิกการกระทำที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวลงให้หมด เพื่อให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง เพราะสามารถเคารพหัวใจตัวเองได้ เคารพโลกภายในของเราได้ และอยู่กับโลกภายนอกอย่างมั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่หยุดทำให้โลกร้อนได้ เพราะเราทำให้โลกภายในสงบเย็นและเป็นประโยชน์

ขอให้ปีมังกรทองนี้เป็นปีที่เราจะเชื่อมั่นในตนเอง และไม่ต้องหวาดระแวงว่า การสำรวมระวัง การคิดดี ทำดี และพูดดีของเรา จะทำให้เราช้า ล้าหลัง หรือโง่กว่าคนอื่น ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านั้นจะเป็นปัญญาและเป็นกุศลในการก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ที่สดใสและงดงามอย่างแท้จริง

และที่สำคัญเหนืออื่นใด...

ขอจงภูมิใจว่าการกระทำเหล่านี้เท่ากับคุณกำลังช่วยสังคมโลกในบทบาทของมนุษย์ที่มีสิ่งสมมุตภายนอกคือความรับผิดชอบ หน้าที่ และการงานที่แตกต่างกัน แต่มีสำนึกเดียวกัน คือการจะไม่ทำให้โลกภายในร้อน เพื่อให้โลกภายนอกร่มเย็น เพราะความเป็นประโยชน์ของเราทุกคน

และในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้อัญเชิญองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐาน ณ ชั้น 3 ของอาคารสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เพื่อให้พระองค์ได้ประทานพรให้ทุกคนโชคดีและมีความสุข

เราทุกคนต่างโชคดีและมีความสุขได้ถ้าเราใช้คุณธรรม 8 ประการของพระโพธิสัตว์ อันได้แก่ ไม่มีความถือตัวอวดดี, ไม่มีความโง่เขลา, ไม่มีความอาฆาตพยาบาทั้งปวง, ไม่มีความอิจฉาริษยา, ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด, ไม่มีความโลภ, ไม่มีความยึดมั่นคือมั่น และไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง

ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีเหตุปัจจัยด้วยความไม่ประมาท ขาดสติ

เพราะเหตุเป็นอย่างไร ผลเป็นอย่างนั้น

ผลจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อเหตุไม่ประมาท

ไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิต!

เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องอดทนต่อความไม่ได้ดั่งใจต่างๆ ให้ได้ เราต้องรู้จักพัฒนากรรมของเราในปัจจุบันให้เต็มที่ ลงทุนเต็มที่กับปัจจุบันกรรมของเรา

ถ้าเราลงทุนอย่างเต็มที่กับปัจจุบันกรรมแล้ว ไม่ว่าจะมีตัวแปร หรือเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้น...

เราจะไม่ขาดทุนเลย!

คำว่า "ลงทุนเต็มที่ในปัจจุบันกรรม" คือการมีสติปัญญาขวนขวาย หามิตรที่ดี รู้จักการเรียนรู้ รู้เขา รู้เรา รู้เวลา รู้จังหวะ รู้ที่จะทำดี และรู้ที่จะหยุดชั่ว ไม่คบคนชั่ว แต่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

ธรรมสวัสดี

ขอเชิญร่วมตามประทีป ณ หอพระบรมสารีริกธาตุ และนมัสการองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์ได้ทุกวันที่ ชั้น 3 อาคารสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>