online-link
top-ny2017

ปาฏิหาริย์...แห่งฤดูกาล...ของชีวิต!

lookin-lookout_037

ปีที่ผ่านมา เราท่านต่างได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ อย่างผู้ที่ได้เรียนรู้ทั้งถูกบ้างและผิดบ้าง จนที่สุดก็เห็นความถูกต้อง และประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า โลกจะเป็นไปตามเหตุปัจจัย...

ฉะนั้น การกลับมาที่เหตุปัจจัยที่ไม่ประมาทขาดสติปัญญาก็น่าจะเป็นความรอดที่สุดของชีวิต

ถ้าเราเห็นชีวิตของเราใหม่อยู่ในทุกขณะ เราเกิดอยู่ทุกขณะ แล้วเราก็ตายอยู่ทุกขณะ อย่างไม่มีฉัน ไม่มีของฉัน ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำ แต่เราลงทุนในการทำอย่างไม่ประมาทขาดสติอย่างเต็มที่ สิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่ได้ เมื่อมีการทำ คุณก็ได้ ได้อยู่ในสิ่งที่ทำนั้นเอง

 

ถ้าสามารถเห็นการเกิด-ดับอยู่ในปัจจุบันขณะ ชีวิตของเราก็จะใหม่อยู่ตลอดเวลา

ถ้าเรามีชีวิตที่ใหม่อยู่ในปัจจุบันขณะ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอันสุจริต โลกที่จะดำเนินต่อไปก็จะอยู่บนหนทางที่สุจริต ไม่ว่าใครจะบอกว่าโลกจะเป็นอย่างไร ถ้าใจของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะเริ่มต้นด้วยความสุจริต เราก็จะไม่หวั่นไหว

ฉะนั้น ขอให้คุณทำกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่สุจริต ให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิตย์ จนรู้ ตื่น และเบิกบาน เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่มีลมหายใจแห่งสติอารักขากาย อารักขาใจ

เหตุเพราะความใหม่ด้วยการกระทำเช่นนี้...เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความใหม่โดยสมมุติ เพราะเป็นความใหม่ที่เข้าถึงกระแสแห่งวิมุตติ และนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำ ไม่มีการได้...โดยไม่ลงมือทำ และเมื่อลงมือทำ...จึงเกิดปาฏิหาริย์...แห่งฤดูกาล...ของชีวิต!

ปีที่กำลังจะผ่านไปนี้เป็นปีที่เรารู้ทันไหว ใจจึงตื่น เมื่อเรารู้ทันไหว ใจตื่น เราจะเห็นโลกอย่างที่โลกเป็น และใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลก ไม่อยู่กับโลกอย่างคนที่ปฏิเสธโลก เราอยู่อย่างเหนือโลก อยู่กับโลกอย่างไม่คลุกคลี เราจึงอยู่กับโลกอย่างแก้ปัญหาบนโลกนี้ และคนที่มีลมหายใจแห่งสติจะกลับกลายเป็นคนที่มีสติอารักขากายอารักขาใจและทำงานต่อไปด้วยใจไม่ขุ่นมัว งานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัว ชีวิตก็จะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่หลุดพ้น

ฉะนั้น ขอให้เราเรียนรู้กับการภาวนา ที่นี่และเดี๋ยวนี้ อย่างมีสติอารักขากายอารักขาใจ ชีวิตจะรอดและปลอดภัย ถ้ามีสติอารักขากายอารักขาใจ เราจะมีสัมปชัญญะ มีสมาธิ คือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงาน ให้เรารู้เร็ว รู้รอบ รู้กว้าง รู้คมชัด และรู้แจ้ง ปัญญาคือกระบวนการการจัดการ การใช้ชีวิตของเราก็มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา จะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น แต่อยู่บนหนทางของอริยมรรค มีปัญญา ศีล และสมาธิ อยู่อย่างนี้ อกุศลไม่เกิด แม้โลกจะดับ แต่ใจจะสว่างอยู่ด้วยสติปัญญา ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามนุษย์มีศักยภาพในการที่จะเป็นอิสระและพ้นทุกข์ได้ ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ใจจะไม่เป็นทุกข์ ไม่มีพรใดวิเศษเท่ากับกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม

ขอให้ทุกคนมีกายกรรม วจีกรรม อย่างคนที่มีมโนกรรมที่ฝึกไว้ให้สุจริตอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองนิตย์ ถ้าคุณมีสุจริต 3 คือ มโนกรรมสุจริต กายกรรมของคุณก็ง่ายที่จะสุจริต วจีกรรมในการสื่อสารก็เป็นวจีกรรมที่มาจากมโนกรรมที่สุจริต จึงทำกรรมในปัจจุบันอย่างมีปัจจุบันขณะที่สุจริตเช่นนี้ โลกก็จะบริสุทธิ์ด้วยการกระทำ

กรรมเป็นการกระทำที่ปฏิเสธผลไม่ได้ ทำกรรมใดผลของกรรมนั้นปรากฏเหมือนเราส่องกระจกเห็นเงา เราเป็นอย่างไรเงาเป็นอย่างนั้น เราจึงต้องสำรวมระวังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่น เพื่อให้เงาของกุศลกรรมปรากฏขึ้น และโลกจะปลอดภัยเพราะการทำกรรมในปัจจุบันขณะของเรา คุณทำกรรมใด ผลของกรรมนั้นจะปรากฏอย่างปาฏิหาริย์

ขอให้คุณได้มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น เพราะการลงทุนในเหตุของคุณประเสริฐที่สุด เมื่อชีวิตของคุณใน

ปัจจุบันขณะที่มีโลกมากระทบ ด้วยหัวใจของมนุษย์คือสูงและประเสริฐเช่นนี้ คุณก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

และกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ บนโลกใบนี้ รวมทั้งมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ก่อให้เกิดคำถามที่ข้าพเจ้าถูกถามมากที่สุดข้อหนึ่งในหลายเดือนที่ผ่านมา คือ ปี 2012 โลกจะแตกตามคำพยากรณ์ในตำนานจริงหรือ แล้วควรทำอย่างไร คำตอบที่ข้าพเจ้าตอบไม่เคยเปลี่ยนแปลง...

"ไม่ว่าโลกจะสิ้นสุดเมื่อไรก็เรื่องหนึ่ง แต่ถ้าโลกในใจของเราแตกตอนนี้ ถึงจะยังมีโลกอยู่ โลกก็ไม่น่าอยู่ ที่สำคัญ มันยังไม่ถึงวันสิ้นโลก แต่โลกในใจของคุณแตกสลาย คุณก็ตายทั้งเป็น อันนี้น่ากลัวมากกว่าวันสิ้นโลกข้างนอกเสียอีก อย่าปล่อยให้โลกในใจของคุณแตกสลาย ขอให้รักษาใจของคุณให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าคุณรู้ทันอารมณ์คุณไม่หลงอารมณ์ คุณก็ไม่หลงโลก เวลาคุณอยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลก สำหรับข้าพเจ้าแล้วเป็นเรื่องที่ประเสริฐมาก อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก มีอารมณ์ใดมากระทบใจคุณ คุณก็รู้และเห็นอารมณ์นั้นคลายคืน ถ้าคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกในใจเช่นนี้ ถ้าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโลก คุณก็จะไม่เสียดายชีวิตแล้ว เพราะเราได้ทำหน้าที่เราเสร็จแล้ว...

"ที่จริงมันสิ้นโลกอยู่ทุกวัน เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน จะไปรอทำไมวันสุดท้าย ก็อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก เหนือโลก ไม่เปื้อนโลก...จะเป็นวันสุดท้ายของโลก หรือยังมีอีกหลายวัน แต่เราเหนือโลก...เท่านี้ก็พอ"

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>