online-link
top-ny2017

สติเป็นพื้นฐานของการมีศีล หากปราศจากสติ...ก็จะไม่มีศีล

lookin-lookout_035

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศ การถวายความจงรักภักดี ความสามัคคีปรองดอง อย่างสมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี โดยกำหนดให้มี 9 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งพสกนิกรไทยได้ไปชมงานกันอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก คุณยุวดี บุญครอง เจ้าภาพพิธีสวดมนต์ในวันนั้นให้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนในการสวดมนต์เพื่อสมโภชพระทันตธาตุพระพุทธกัสสปะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สนทนากับองคมนตรีดาโช ซังเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และได้มอบพระอารยตารามหาโพธิสัตว์หยกเพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และพระราชินี รวมทั้งท่านองตมนตรีด้วย ท่านองคมนตรีผู้สุภาพและอ่อนน้อมอยู่เนืองนิตย์กล่าวว่า ท่านไม่มีของขวัญใดจะมอบให้ และขอเชิญข้าพเจ้าไปเยือนราชอาณาจักรภูฏาน และท่านจะมอบของขวัญอันพิเศษให้ ข้าพเจ้าจึงได้เชื้อเชิญให้ท่านองคมนตรีและคณะมาเยือนเสถียรธรรมสถาน ท่านรับคำเชิญทันที และมาเยือนเสถียรธรรมสถานใน 2 วันต่อมา คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม

หลังจากท่านองคมนตรีและคณะได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ท่านได้เดินชมทัศนียภาพโดยรอบของเสถียรธรรมสถาน และเมตตาเข้ามาในธรรมศาลาเพื่อสนทนากับข้าพเจ้า บรรดานิสิตสาวิกาสิกขาลัย และผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการอานาปานสติภาวนา ตลอดจนสมาชิกของชุมชนเสถียรธรรมสถานกว่า 1 ชั่วโมง ท่านองคมนตรีตอบทุกคำถามด้วยความสนใจและให้ความสำคัญ คำถามแรกของข้าพเจ้าในวันนั้นคือ “การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ท่านได้นำสาส์นของพระราชาของท่านมาให้คนไทยมีความสุขอย่างไร”

“ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเยือนเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การภาวนามาก และเหมาะสำหรับผู้หญิงด้วย ได้เดินทางไปในหลายสถานที่ แต่ที่นี่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นอยู่ที่เป็นปัจจุบันขณะมาก...เมืองไทยเป็นดินแดนที่มีพระพุทธศาสนา ภูฏานก็เป็นดินแดนที่มีพุทธศาสนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอยู่ จริงๆ แล้วประเทศไทย พม่า ศรีลังกา ก็เป็นพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ถ้าจะเรียกให้แตกต่างก็คือเป็นเถรวาท และของทางทิเบต สิขิม ภูฏาน แถบนี้จะเป็นวัชรยาน จริงๆ แล้วถ้าเรามองจากภายนอกจะดูแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่ามีวัฒนธรรมอะไร อย่างไร แต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆ ในพุทธศาสนา ดูแต่ละคำสอนแล้ว จะพบว่าไม่เหมือนกันที่ภายนอก แต่คำสอนเป็นเรื่องเดียวกัน จากพระพุทธเจ้าเหมือนกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน คนภูฏานส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น วัดวาอารามต่างๆ ก็จะมีนักบวช มีพระ มีแม่ชีบ้าง แต่แม่ชีมีจำนวนน้อยมาก แต่สำหรับเมืองไทย มีทั้งพระและแม่ชี และที่นี่ ข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานที่มีพลัง การทำงานที่รับใช้สังคม และเป็นงานเพื่อมวลชน ตรงนี้จะต่างกันนิดหน่อยระหว่างภูฏานกับประเทศไทย เราน่าจะเรียนรู้ร่วมกันได้ คือภูฏานเรียนจากคนไทย คนไทยเรียนจากภูฏาน และแบ่งปันในกิจกรรมของการรับใช้สังคมร่วมกันได้ ราชอาณาจักรภูฏานได้รับคำขอจากประเทศไทยว่า จะขออนุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางรัฐบาลและสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีความยินดีมากที่จะประทานพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระทันตธาตุองค์นี้ ด้วยหวังว่าประชาชนชาวไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระทันตธาตุนี้จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระทันตธาตุ องค์นี้ไม่เคยออกจากราชอาณาจักรภูฏานเลย และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมาถึงประเทศไทย...พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่น่าประทับใจ และสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับธรรมดา จนกระทั่งถึงระดับสูง แต่ทุกๆ คำสอนสามารถเหมาะสำหรับคนคนนั้นได้ คงไม่ต้องสอนพวกเราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร แต่ว่าเราควรจะเรียนรู้วิธีที่จะฝึกจิตตัวเอง พวกเราโชคดีเหลือเกินและมีโอกาสมากเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในที่นี้ และมีครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างท่านแม่ชีศันสนีย์ บางครั้งเวลาที่เราเป็นผู้ชายก็ไม่สามารถทำอะไรบางสิ่งอย่างที่ผู้หญิงทำได้ หรือบางครั้งความเป็นผู้หญิงก็ไม่สามารถทำอะไรบางอย่างๆ ที่ผู้ชายทำได้ แต่ทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง ทุกคนมีความเป็นเฉพาะของตัวเอง และเราสามารถทำสิ่งที่เราเป็นได้ และเราสามารถเรียนรู้พุทธศาสนาได้เช่นกัน และขอให้เราใช้โอกาสที่เรามีอยู่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด พระพุทธศาสนาคือการพัฒนา แต่การพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับนานาชาติ บางทีก็มีอันตรายอยู่เหมือนกัน เราต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วย ท้ายที่สุดขอย้ำอีกครั้งว่า ขอให้พวกเราในที่นี้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่อย่างที่สุดในโอกาสที่ได้รับความเป็นพิเศษนี้เพื่อเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง และโดยเฉพาะเรามีท่านแม่ชีศันสนีย์ เป็นครูบาอาจารย์ที่นำทางได้อย่างนี้แล้ว ขอให้ได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ที่สุด…”

หลังจากท่านองคมนตรีและคณะรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ก็ได้ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการออกไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของนักบวชสตรี เยาวชน SOS และเหล่าจิตอาสาของเสถียรธรรมสถาน หลังจากนั้นก็ได้เดินชมธรรมชาติในสวนธรรม พร้อมซักถามในเรื่องราวต่างๆ ในการนี้ ท่านองคมนตรีให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของเยาวชน SOS และเรื่องราวของพระอารยตารามหาโพธิสตว์ และก่อนเดินทางกลับ ท่านได้กรุณาเข้าไปชมการเรียนการสอนของนิสิตสาวิกาสิกขาลัยระดับปริญญโท รุ่นที่ 4 และได้ให้กำลังใจอาจารย์และบรรดานิสิตว่า

“ขอให้มีสติ เพราะสติเป็นพื้นฐานของการมีศีล หากปราศจากสติ ก็จะไม่มีศีล”  

ธรรมสวัสดี

 

พระทันตธาตุพระพุทธกัสสปะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 จากราชอาณาจักรภูฏาน จะประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 - 20  มกราคม จังหวัดสงขลา วันที่  21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ และจังหวัดขอนแก่น วันที่  4 - 14 กุมภาพันธ์

 

 

 

 

 

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>