online-link
top-70years

พุทธสาวิกา

buddhasavika2014-2

“...การบวชพุทธสาวิกาเป็นเรื่องดี อาตมาอยากให้การบวชนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปผ่านทางสื่อต่างๆ
หรือช่วยกันทำให้เป็นสื่อออกมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในการทำความดีเพื่อรับใช้พระพุทธ­ศาสนา...”

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก)
เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานที่ปรึกษาโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกา’

รับสมัครเด็กหญิงหรือเยาวชนหญิง อายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป

ผู้สมัครบวชแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มี.ค. 57 (เดินทางวันที่ 31 มี.ค.-11 เม.ย.)

ผู้สมัครบวชแดนสุวรรณภูมิ ณ เสถียรธรรมสถาน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 57 (วันที่ 13-30 เม.ย. 57)

>> ดูกำหนดการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
084-5575123,
084-9307476,
081-8228663,
086-6060699,
082-8055490,
092-2513870,
085-0565039,
082-5711189,
091-8312294,
089-2163838

>> ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ <<

 
 

india-2013-10_01

วันที่ 8 เมษายน 2556 : ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกาและคณะทำงานเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธองค์ดำ ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย และในเวลาเดียวกันที่เสถียรธรรมสถาน คณะแม่ชีนำพุทธสาวิกาที่เตรียมตัวบวชที่เสถียรธรรมสถานในวันที่ 13 เม.ย. นี้ พร้อมทั้งชุมชน ร่วมอธิษฐานจิตไปพร้อม ๆ กัน "การทำงานเชื่อมโยง "พระพุทธองค์ดำ" ไปถึง "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" ที่ได้สร้างที่ประเทศไทยและสามารถทำงานโดยได้ไปเยียวยาผู้คนที่กำลังเจ็บป่วยที่อยู่ในประเทศไทยเกือบ 60 จังหวัด...การอธิษฐานจิตเพื่อจะให้งานที่เราจะไปช่วยคนที่กำลังทุกข์ในโลกนี้ ได้รับการเยียวยาโดยการนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปถึงหัวใจของมนุษยชาติ..."

 

india-2013-09_08

วันที่ 8 เมษายน 2556 : หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้าแล้ว ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกาเดินทางมาสักการะพระพุทธองค์ดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยคณะสงฆ์แห่งแรกของโลก และท่านได้สอนคณะพุทธสาวิกาเด็กไว้ว่า "การที่มาที่นี่และเด็ก ๆ ได้มาที่นี่ เป็นการเตือนให้รู้ว่าเด็ก ๆ มีปัญญาไว้ ถ้ามีปัญญาไว้ตัณหาทำอะไรเราไม่ได้..."

 

Page 5 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>