online-link
top-ny2017

พุทธสาวิกา

tower_09

หนึงในโปรแกรมศึกษาดูงานของคณะพุทธสาวิกาและเด็กๆ อารยตาราภาวนาวิชชาลัย ที่ จ.เชียงราย ซึ่งพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เมตตาจัดให้ตารางให้เราได้เรียนรู้ คือ..หอแห่งเเรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ทั้ง 5 ท่าน ผ่านพระราชจริยวัตร ปรัชญา และ หลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดินที่ต่างทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อให้คนไทยบทบาทของราชสกุลมหิดลที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมคิดดี... มุ่งมั่นประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป และท้ายที่สุดพระอาจารย์ท่านสอนว่า

"สมเด็จย่า...คนธรรมดา ไม่สำคัญว่าเราเกิดมาอย่างไร แต่เป็นและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้"


 

fai03_03

วันที่ 12 ม.ค. 57 : ผ้าผืนเดียวกัน

ขณะที่คณะพุทธสาวิกาและเพื่อนๆในอารยตาราภาวนาวิชชาลัย กำลังเรียนรู้เรื่องกระบวนการการทอฝ้ายจากเมล็ดฝ้าย ที่วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย อีกมุมหนึ่งที่กรุงเทพฯ เด็กๆ ในอารยตาราภาวนาวิชชาลัย ตั้งใจทำผ้ากันเปื้อนให้น้องๆ อนุบาล 3 บ้านเรียนแห่งรัก และดูแลเมล็ดฝ้ายที่ปลูกไว้ที่บ้าน

 

fai02_04

 วันที่ 12 ม.ค. 57 : ผืนพรหมที่ห่มโลก

“ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผล... เพียงแต่มนุษย์ธรรมดาอาจจะมองไม่เห็น การที่เรามาที่นี่ มาเรียนรู้ธรรมะ ก็เพื่อจะเห็น” (พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ)

จากคำถามพระอาจารย์...เรียนรู้อะไรบ้างจากการทอผ้าวันนี้?

คำตอบจากพุทธสาวิกา :

“เรียนรู้ความยากลำบากกว่าจะเป็นผ้าแต่ละผืน ขั้นตอนมากมาย”

“ตอนแรกกลัวว่าจะทำให้งานเสียหาย แต่พอลงมือทำก็ดีขึ้น”

“พระอาจารย์สอนว่า... อย่ากลัวที่จะลงมือทำ แต่ให้ระวังและตั้งใจ”

“ฝึกความอดทน กว่าจะเป็นด้ายแต่ละเส้นยาก”

“ได้เรียนรู้การนำฝ้ายมาทอเป็นผืน”

“เรียนรู้ว่าอย่าใจร้อน จะเสียหาย”

“ได้ความละเอียด ต้องคอยตรวจสอบ จะได้งานออกมาดี”

“เรียนรู้ว่าผ้ามาจากต้นฝ้าย และรู้ว่าผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มานั้นยากมาก”

“ได้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ตอนแรกที่คิดว่าทำไม่ได้ ทำไม่เป็น จนได้ทำเองจริงๆจึงรู้ว่าตัวเองก็ทำได้”


 

fai01_02

การเดินทางของเมล็ดฝ้าย

คณะพุทธสาวิกาและเด็ก ๆ จากอารยตาราภาวนาวิชชาลัย ออกเดินทาง ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเรียนรู้กระบวนการ เก็บฝ้าย จนกระทั่งถึงการนำฝ้ายมาทอเป็นผ้า โดย คำสอนพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

ตั้งแต่วันที่ 11-14 ม.ค. 58

“การศึกษาธรรมะ ไม่ได้ทำให้คนช้าลง แต่ทำให้คนช้าก็ได้ เร็วก็ได้ แต่ชัด” คำสอนพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ (11 ม.ค.)

 

Page 3 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>