online-link
top-ny2017

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

little-savika_11

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

พระธาตุอินทร์แขวน

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

คณะพุทธสาวิกาออกเดินทางจากที่พักแต่เช้า เพื่อไปกราบพระศพ พระอาจารย์สยาดอไจทีเซา อดีตเจ้าอาวาส วัดไจทีเซา ที่ได้รับความศรัทธาจากชาวพม่าเป็นอย่างมาก และท่านเคยเมตตาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ พร้อมนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศพม่ามาประดิษฐานไว้บนยอดฉัตรทองคำ ณ เสถียรธรรมสถานด้วย

จากนั้นออกเดินทางไปยัง คินปุนแคมป์ เปลี่ยนไปโดยสารรถหกล้อท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพวงลวง รัฐมอญ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ สูง ๕.๕ เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ราวกับจะร่วงหล่น และท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์

และมีโอกาสได้เข้าไปกราบ ท่านสยาดอกาเลวะ เจ้าอาวาสวัดนาคะไลกู และแม่ชีเด็กในชุดนักบวชสีชมพูที่บวชเรียนอยู่ ณ วัดนี้ ก่อนออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้งเพื่อกลับสู่บ้านพุทธเมืองไทยแดนสุวรรณภูมิ

แม้การเดินทางจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้ใจตนให้พ้นจากกิเลส การท้าทายจากสิ่งยั่วยุอันหลากหลายที่ดาหน้าเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าคุณจะ มามืด หรือ มาสว่าง ขอให้ปักธงไว้ว่า การเกิดครั้งนี้จะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ปัจจุบันกรรมอย่างไร

ธรรมสวัสดี


 

little-savika_10

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

ย่างกุ้ง

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

วันที่ ๑๑ เมษายน คณะพุทธสาวิกาเดินทางมาถึง ย่างกุ้ง เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดของพม่า เพื่อสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งส่องแสงแวววาวโดดเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล โดยเฉพาะในยามค่ำคืน

ชเวดากองถือกำเนิดขึ้นราว ๒,๕๐๐ ปี ในสมัยพระเจ้าโอกกลาปะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ๘ เส้น บนยอดสุดของพระมหาเจดีย์มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางเพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ รอบพระมหาเจดีย์มีเจดีย์ล้อมรอบและมีลานกว้าง คือ ลานอธิษฐานจิต ซึ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาที่พากันมานั่งและยืนกราบไหว้ และมีทางขึ้นทั้งสี่ทิศ ภายในมีวิหารประดิษฐานพระประธาน ผู้ที่เข้านมัสการต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง เป็นการเคารพสถานที่ และเดินประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ นับเป็นประเพณีที่งดงามยิ่ง

แสงทองของพระมหาเจดีย์ชเวดากองไม่เพียงส่องสว่างไปโดยรอบ แต่ส่องสว่างเข้าไปในใจของคณะพุทธสาวิกาดังจะให้มีพระธรรมเรืองรองเหมือนดั่งทองทา นำพาชีวิตให้ผลิบานในธรรม อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ เบิกบานแจ่มใสในหน้าที่ ให้ทุกจังหวะชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์

เพื่อให้การเกิดครั้งนี้ไม่เป็นการเกิดอีกแห่งทุกข์

ธรรมสวัสดี


 

little-savika_09

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

พิธีปิดโครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ณ แดนพุทธภูมิ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกากล่าวคำขอขมาและถวายพานเครื่องสักการะภายในปะรำพิธี ณ วัดไทยพุทธคยา

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาชย์ได้มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และเมตตาให้โอวาทว่า

"การเดินทางมาสู่อินเดียอันเป็นเรือนเพาะชำอริยชน เพลิดเพลินกับความลำบาก เบิกบานกับความเร่าร้อน สงบเสงี่ยมกับความวุ่นวาย เป็นพุทธสาวิกาอย่างอริยะที่สามารถพึ่งตนเองได้"

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์ พระธรรมวิทยากร และผู้สนับสนุนโครงการ ที่มีต่อคณะพุทธสาวิกาในการดำเนินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาลเพื่อสร้างอริยชน

การเป็นอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย (อริยสัจจากพระโอษฐ์)

ธรรมสวัสดี

ขอขอบคุณภาพจาก วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล

 

Page 2 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>