online-link
top-ny2017

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

6

เวลา 03.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2557

ขบวนมหาปรินิพพานเคลื่อน : คณะพุทธสาวิกา และผู้เตรียมตัวบวช เดินทางจากเสถียรธรรมสถาน สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อมุ่งหน้าสู่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

bwd  set 1/4  fwd
 

7

วันเสาร์ที่ 29 มี.ค. 57

สายธารแห่งศรัทธา :

คณะพุทธสาวิกาได้กล่าวคำขอขมา พระเทพวรมุนี และ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตแล้ว หลวงพ่อได้ให้โอวาทลูกๆ หลานๆ พุทธสาวิกา

"เยาวชนจะดีเพราะมีธรรมประจำจิต

พูด ทำ คิด พินิจหนักรักเหตุผล

อนาคตประเทศชาติปราศมืดมน
เพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจ

เยาวชนพันธุ์แท้ ธรรมะสำหรับเยาวชน มี 10 ประการ

1. ยืดมั่นกตัญญู

2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

3. มีความเพียรสม่ำเสมอ

4. ไม่เผลอใจใฝ่ต่ำ

5. เชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่

6. รักไทยดำรงไทย

7. ใส่ใจในโลกกว้าง

8. ยึดแนวทางแห่งความดี

9. รู้รักสามัคคีตลอดเวลา

10.ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต

จากนั้นศรัทธาจากการผู้ที่ได้ยินกิตติศัพท์เพราะการทำความดีและความตั้งใจของเด็กๆก็หลั่งไหลเข้ามา...มีผู้ใหญ่ใจดีที่ถวายปัจจัยเพื่อการบวชพุทธสาวิกา...และคุณยายก็สอนเด็กๆว่า

"...คุณยายอยากจะบอกให้เด็ก ๆ รู้ว่า แค่เราทำความดีคนละเล็กละน้อยของพวกเราทำให้ผู้ใหญ่ชื่นใจ ทำให้คนที่รับรู้ร่วมอนุโมทนา ...การบวชของเราครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงตัวเรา มันเริ่มต้นที่ตัวเราแต่มันมีผลมหภาค มันเปลี่ยนจักรวาลนี้ได้ จุดเล็ก ๆ ของจิตที่บริสุทธิ์ของเด็ก ๆ เราจะเป็นเนื้อนาบุญที่งดงามได้ ก่อนบวชขอให้เรารู้สึกได้ว่า มีผู้สนับสนุนการทำงานครั้งนี้ บวชเด็กผู้หญิงเล็ก ๆ ให้เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลม ให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลส ไม่ริษยา เป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์...เราจะไม่เป็นนักบวชที่สะสมและการที่เราได้รับเพื่อที่จะให้ดอกไม้บานในแผ่นดินนี้ที่จะมีศีลมีธรรมในการสร้งเยาวชนคนหนุ่มสาวก็เป็นพุทธกิจที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งธรรมทายาทที่จะต้องปฎิบัติ เพราะฉะนั้น ปัจจันทั้งหมดคุณยายให้อยู่ในกองงานของโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ร่วมกับท่านอื่นๆที่ถวายคุณยายมา..."

bwd  set 1/3  fwd

 

buddhasavika2014-3

โครงการ "บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ณ แดนพุทธภูมิ"

พุทธคยา-พาราณสี-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์

"บ่มเพาะ ต้นกล้า ถวายพ่อ"

ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดการ

๓๑ มี.ค. ๕๗ สุวรรณภูมิ - กัลกัตตา - พุทธคยา

๑ เม.ย. ๕๗ พิธีปลงผม - บรรพชา รับศีล

๒ เม.ย. ๕๗ พุทธคยา - พาราณาสี - ธัมเมกขสถูป

๓ เม.ย. ๕๗ แม่น้ำคงคา - สาวัตถี

๔ เม.ย. ๕๗ สาวัตถี - ลุมพินี

๕ เม.ย. ๕๗ ลุมพินี - นิโครธาราม - กรุงกบิลพัสดุ์

๖ เม.ย. ๕๗ ลุมพินี - กุสินารา - มกุฏพันธนเจดีย์

๗ เม.ย. ๕๗ กุสินารา - สาลวโนทยาน- ไวสาลี

๘ เม.ย. ๕๗ ปาวาลเจดีย์ - นาลันทา - หลวงพ่อองค์ดำ

๙ เม.ย. ๕๗ เขาคิฌชกูฏ - วัดเวฬุวัน

๑๐ เม.ย. ๕๗ พุทธคยา - พิธีปิดโครงการ - กัลกัตตา

๑๑ เม.ย. ๕๗ กัลกัตตา – สุวรรณภูมิ

>> ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ <<

bwd  set 1/2  fwd

"ทำไมต้องไปบวชพุทธสาวิกาน้อยที่พุทธภูมิ ก็เพราะความเจริญของนักทำงานระดับโกอินเตอร์ เพราะความเจริญทางศรัทธาแก่กล้าเพียงพอต่อการเดินทางของอริย­สาวิกาเดินไว้แล้ว เพราะขุมคลังตามพุทธวจนะคือสังเวชนียสถานที่ทรงตรัสให้ศากยบุตรศากยธิดาได้นัดหมายกันมาพบพระพุทธองค์ เพราะอินเดีย-เนปาลยังคงความเป็นเจ้าตำราที่เห็นตำตาได้อย่างอิสระที่พระเณรชีโยมมีสิทธิเลือกให้เป็นที่บ่มเพาะจิตใจของตนด้วยศรัทธาและปัญญา"
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
ประธานอุปถัมภ์โครงการ 'บวชพุทธสาวิกา'

 

Page 9 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>