online-link
top-70years

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

11

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 57 เวลา 21.00น. (เวลาในไทย 22.15น.)

ขบวนมหาปรินิพพานเคลื่อนสู่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยและเข้าพิธีเปิด โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำกล่าวรายงานโครงการแด่พระเดชพระุคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศณ วัดไทยพุทธคยา

"กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศที่ท่านให้โอกาส บ่มเพาะ เมล็ดพันธ์แห่งปัญญามาอย่างต่อเนื่องสามปี " เราจะเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะเจ้าคะ..ชื่อรุ่นนี้จึงคือ หอมทวนลม"

โอวาท...ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงการ บวชพุทธสาวิกา

"ที่เรียกว่าเป็นคนสำคัญมือสร้างโลก เพราะมือของสตรีเป็นมืออุ้มลูก ที่ให้เกิดประชากรของโลก หากมือนี้ไม่มีกำลัง ก็หวังว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีความยืนยงคงอยู่ต่อไปข้างหน้าได้ ในคราววาระครั้งนี้ได้นำลูกๆหลานๆทั้งหลายมาน้อมถวายหรือฝากเนื้อฝากตัวกับพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทย เราเชื่อฟังพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จนเกิดประโยชน์ที่เราได้รับและเกิดผลในส่วนประโยชน์ที่เราได้รับนั้น เราก็ตอบแทนบุญคุญพระพุทธศาสนา การตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนา คือ ตอบแทนบุญคุญของคนทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณ ครั้งนี้ คุณแม่ได้นำพวกเราทั้งหลายมาตอบแทนบุญคุณพระศาสดาผู้ตั้งพระพุทธศาสนา ตอบแทนโดยวิธีการนำกุลบุตร-กุลธิดามาเพื่อน้อมสักการะเหมือนดอกไม้บาน พวกเธอทั้งหลายเหมือนดอกไม้บาน นำมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเลือดเนื้อไปแลกการตรัสรู้ ถ้าเผื่อพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า วันนี้คุณแม่เอาเลือดเนื้อของพวกเธอทั้งหลายนั่งอยู่นี่ มาถวายบูชาพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มาบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนักบวช รับนักบวช พระพุทธเจ้ายังอยู่ เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว นิพพานมี 3 คือ

1.กิเลสนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 กิเลสตายแล้ว

2. สังขาร คือ สังขารนิพพาน ที่กรุงกุสินารา

3.ชาตุนิพพาน คือ ธาตุ ได้แก่ อัฐิธาตุ สารีริกธาตุ ยังอยู่ยังไม่นิพพาน

ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพาน ยังอยู่คอยพวกหนูๆทั้งหลาย คุณแม่ทั้งหลายที่พาลูกมา มาเห็นธรรมที่ปฎิบัติ ขออนุโมทนา ยินดี อย่างสูงที่คุณแม่ได้พาลูกๆหลานๆ ตัวน้อยๆเหมือนดอกไม้บาน มาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

bwd  set 1/3  fwd
 

4

อาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57

"เรามาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ มีพระธรรมเป็นแม่ มีสังฆะการอยู่กันเป็นหมู่ที่ชวนกันปฎิบัติดีปฎิบัติชอบเหมือนเรามีพี่ มีผู้ที่บวชเก่าเป็นเหมือนพี่ของเรา พี่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ชวนให้พวกเราเร้า กุศลทุกวัน ...

คนหนึ่งคนอยู่กับคนหนึ่ง คนพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันด้วยดี เตือนกัน เราจะกลายเป็นการบวก กัน...หนึ่งบวกหนึ่งคำตอบคือมหาศาล หนึ่งลบหนึ่งคือศูนย์ ถ้าเราทะเลาะกัน เมื่อไหร่เราจะสูญเสียพลังทันที

หลานรัก เราจะมีสังฆะที่แข็งแรงและเราจะ กลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งที่มหาศาล พระธรรมวินัยสอนให้พวกเราฝึกที่จะ ไม่ทำอะไรตามใจตัวเอง และให้เสีย สละที่จะสร้างหมู่คณะ เราจะเป็นหนึ่ง ในการสร้างสังฆะ คือ หมู่ของผู้ปฎิบัติ ดีปฎิบัติชอบ ให้ธิดาของพระองค์ สามารถที่จะทำงานสืบต่ออายุพระพุทธ ศาสนาได้ไหม และพยายามบอกตัวเองไว้เลยว่า เราเป็นหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ที่ทำได้ คุณยายขอให้ พวกเรารู้ว่าเราจะเป็นสังฆะที่แข็งแรง"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

13

วันที่ 30 มี.ค. 57 เวลา 13.30น.

พิธีปลงผมพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน รุ่นที่ 3 "หอมทวนลม"

ทิ้งทั้งหมด...ได้ทั้งหมด : เราถามตัวเองว่าเรากล้าไหมที่จะทิ้ง ทิ้งทั้งหมด ได้ทั้งหมด การทิ้งตัวตนออกในวันนี้ทิ้งทั้งหมด มันจะเบา คือ การได้ทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะกล้าที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากในกลุ่มผู้หญิงที่คนมักจะบอกว่าเราติดสวย ขอให้พวกเราตั้งสัจจะว่า เราจะทิ้งความสวยไปสู่ความงาม" (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

bwd  set 1/4  fwd
 

Page 8 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>