online-link
top-ny2017

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

4

ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในพิธีบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3

ธรรมะจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ที่สอนคณะพุทธสาวิกาหลังจากขอขมาพระรัตนตรัยแล้วมีใบโพธิ์ใบเล็กหล่นลงมาแปะที่หน้าผากท่าน ท่านได้สอนว่า

"...ใบโพธิ์แสดงความจริงให้เห็นเรื่องการทิ้ง ใบอ่อนก็ร่วง ใบแก่ก็ร่วง สมบูรณ์ก็ร่วง ไม่สมบูรณ์ก็ร่วง สดก็ร่วง เหี่ยวก็ร่วง มีโอกาสร่วงได้เท่ากันทุกคน เด็กแหว่งก็มี ผู้ใหญ่แหว่งก็มี..."

ติดตามชมภาพการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/sdsface

 

16

วันพฤหัสฯที่ ๓ เม.ย. ๕๗

คาถาประจำวัน : "อยู่อย่างไร...ไม่ตายทั้งเป็น"

คณะพุทธสาวิกาน้อยแบ่งปันรอยยิ้มและพลังพร้อมกับความสุขเล็กๆในหัวใจดวงน้อยๆให้กับโลกนี้ที่แม่น้ำคงคา กับรุ่งอรุณของวันที่จะทำให้ทุกวันเป็นรุ่งอรุณใหม่ของชีวิต

และได้เรียนรู้ชีวิตและความตายที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ทั้งสวยที่สุด น่าเกลียดที่สุด ความตายเป็นอนิจจังที่ปรากฏให้เราเห็นตรงหน้า ไม่ว่ารวย หรือจน ทั้งหมดก็ต้องมาจบลงที่นี่เหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ถ้ารวยก็ใช้ฟืนมากกว่าคนจนหน่อย เผาได้มากกว่าหน่อย สัจธรรมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ทำให้เห็นชีวิต จากนี้ไปเราทุกคนเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันคือกองฟอน แต่ต่างกันที่ ใครจะตายก่อนตายได้เร็วกว่ากัน

พระพุทธเจ้าได้ใช้แม่น้ำคงคาเป็นอุปกรณ์สอนคนให้หลุดพ้นจากกิเลส ดุจดั่งสอนสนธริกภาชิวราม ดูกรพระสมณโคดมเมื่อพระองค์มาที่นี่เชิญลงมาอบสรงเถิดเพราะแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิท่านจะเข้าสู่

สวรรค์ได้ พระองค์จึงตรัสว่า...

"ถ้าคงคาศักดิ์เพราะอาบรดแล้วไซร้สวรรค์คงไม่มีที่ว่างสำหรับเราเพราะคงมีแต่สัตว์น้ำ ที่อาศัยอยู่ในสายน้ำนี้เป็นแน่ ทำไมเธอไม่พาตัวเองสู่พระนิพพาน ขอให้ดูสายน้ำนี้สิ เธอจงดู คงคาไม่ไหลย้อนกลับ ถ้าเธอใช้อริยมรรคอันมีองค์ 8 เป็นเส้นทางเดินด้วยความเพียรอย่างไม่ย่อท้อ

สิ่งนี้จะพาเธอไปถึงฝั่งคือพระนิพพานได้"

การไปคงคาก็เพื่อไปรับคติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

bwd  set 1/10  fwd
 

53

วันอังคารที่ 1 เม.ย. 57

คาถาประจำวัน : "ทุนของชีวิต...คือจิตที่ไม่ขุ่นมัว"

พิธีบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

โอวาทจาก...พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงกสร 'บวชพุทธสาวิกา'

"คุณแม่ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ผู้ตั้ง ความปรารถนาโดยอธิษฐานเพื่อให้โอกาสกับผู้ที่แสดงตนใน ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ในความเป็นแม่ เพศแม่ ได้โอกาสยกระดับ ตนเข้าถือภูมิธรรมในระดับที่พระพุทธเจ้าทรงไว้วางพระทัย บุคคลผู้ไว้วางพระทัยคือเป็นบุคคลที่มีใจที่เกลี้ยงเกลา บุคคลที่มี ใจที่เกลี้ยงเกลาหลอมหล่อจับเขาให้เข้ากับความงดงามของ สังคม จึงชื่อว่า การนำเข้ามาบวช

พวกเรามาอย่างนี้ แม่เราคิดว่าไม่รู้จะฝากลูกไว้ไหน ก็ เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแม่เราพอเกิดขึ้นมา ไปทำสัญญาฉบับหนึ่งไว้ มีตราครุต ตราแผ่นดิน ที่เรียกว่าใบ สูจิบัตร ใบเกิด พ่อแม่ของเราเห็นลูกเกิดมาตัวแดงๆ ไม่รู้ว่า อนาคตของลูกจะเป็นยังไง ไม่แน่นอนจึงต้องเอาลูกไปฝากพระ ฝากพระชื่อพระพุทธ ลงในช่องของใบเกิดที่ชื่อว่าศาสนาพุทธ หนูเป็นผู้มีโชคที่มีพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ

พวกเธอเป็นลูกคนมีบุญ พ่อแม่เป็นคนมีบุญ ถ้าพ่อแม่ สิ้นบุญพวกเธอมีโอกาสมาไหม มีโอกาสเกิดไหม เพราะพ่อแม่ เธอมีบุญ ถ้าพ่อแม่เธอสิ้นบุญก่อนเธอจะมีสิทธิ์เกิดไหม ...วันนี้ คุณยายพาพวกเธอมา มาบวชชี เมื่อวานนี้บอกพวกเธอว่า โดย ฐานะพวกเธอเป็นชีอยู่แล้ว เป็นชีเฉยๆ ใครก็เป็นได้ แต่เห็นว่าพวกเธอควรจะเป็นชี มีคุณภาพ จึงต้องกลับมาบวชเป็นแม่ชี แม่ชี คือ บุคคลที่ถูก แม่แรง มือแม่ยกลูกขึ้น คุณยายชีจึงนำพวกเธอมาเพื่อจะได้เข้า ใกล้บุคคลที่สูงสุดในศาสนา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณแม่เลยพามาที่นี่ที่พระพุ ทธเจ้า มาบวชเป็นเหลน เป็นหลานพระพุทธเจ้า ชื่อว่า สาวิกา ให้เป็นลูกหลานเครือเถา ของพระพุทธเจ้า จึงเรียกว่า พุทธสาวิกา

เจดีย์ ถ้าใครเห็นเจดีย์เดี๋ยวต้ องเจอดี เจอแต่สิ่งที่ดีๆ เจดีย์เป็นสัญลักษณ์สูงสุด ต่อไปคุณยายจะพาพวกเธอทำสิ่งใด ๆ ก็ตามแต่ นึกถึงเบื้องสูง เบื้องสูงๆของคุณยายคือคำว่าพ่อ การบวชครั้งนี้เป็นการบ่มเพาะต้นกล้าของพ่อ พวกเธอคือต้น

บัลลังค์นี้เกี่ยวข้องกับเจดีย์ สูงสุด คุณยายพามาหาพระ เจดีย์มียอดสูงสุด คุณยายก็นึกถึงสถาบันสูงสุด 3 สถาบัน 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ มีพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ Special คือ สมเด็จพระเทพพระรัตนฯ บวชครั้งนี้ก็เพื่อถวาย เป็นพระพรชัยมงคล..."

ติดตามชมภาพการบวชพุทธสาวิกาครั้งที่ 3 ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sdsface

bwd  set 1/14  fwd
 

Page 7 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>