online-link
top-ny2017

พิธีปลงผมบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ณ เสถียรธรรมสถาน

little-savika_14

โดย ชยาภิรติสาวิกา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เมตตาเป็นประธานในพิธีขริบผมและปลงผมใน

โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ณ แดนสุวรรณภูมิ ปีที่ ๗ โดยมีตัวแทนผู้บวชนำกล่าวคำขอขมาและถวายพานเครื่องสักการะ

ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้เมตตาให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการว่า

"...การบวชเรียนเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิต ที่นี่มีความจริงที่เป็นความกล้าหาญมากที่เด็กผู้หญิงเกือบ ๕๐ ชีวิตตัดสินใจบวชเพื่อเรียนรู้ ขอให้เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจเดินบนหนทางที่ถูกต้องย่อมเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ...พ่อแม่ต้องเคารพการตัดสินใจที่ถูกต้องของลูก เคารพความกล้าหาญของลูก การปลงผมเป็นการทิ้งเพื่อให้เกิดความงอกงาม เป็นการต้อนรับการบวชของผู้หญิงให้เข้ามาอยู่ในพระรัตนตรัย..."

ติดตามการเปลี่ยนรหัสชีวิตของลูกผู้หญิงที่ก้าวเดินบนหนทางธรรม และรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sdsface

ธรรมสวัสดี

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>