online-link
top-ny2017

สังฆะเดียวกัน

sakya_05

ควันหลงจากการประชุมนานาชาติศากยธิดาครั้งที่ ๑๒ 

ยามเย็นของวันที่ 27 มิย 2554 ณ ธรรมศาลา

sakya_03Rev. Ando (ท่านภิกษุณีแอนโด) และ Rev. Astor(ท่านภิกษุณีแอสเตอร์) ซึ่งเป็นภิกษุณีอาวุโสนิกายเซน จากสำนักชาสต้า (Shasta Abbey) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญจากเสถียรธรรมสถานโดยเป็นผู้นำเวิรค์ช๊อปเรื่องการสวดมนต์ ในการประชุมนานาชาติศากยธิดาครั้งที่ ๑๒ ท่านได้เมตตาแลกเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติแนวเซนและการสวดมนต์ให้กับสังฆะ(นักบวชและผู้ปฏิบัติธรรม)ในเสถียรธรรมสถาน

สำนักชาสต้ามีข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามและมีชื่อเสียงด้านการสวดมนต์ที่ไพเราะมาก เพราะท่านภิกษุณีอาจารย์จิว เคเนต Rev. Master Jiyu-Kennett ผู้ก่อตั้งสำนักชาสต้าเมื่อปี 1970  เป็นอดีตนักดนตรีชาวอังกฤษ ได้แต่งบทเพลงทางธรรมไว้มากมาย ท่านได้นำบทธรรมผสมกลมกลืนกับทำนองอันสงบ บุกเบิกพุทธศาสนานิกายเซนสู่ชาวตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  สำนักชาสต้าอยู่ท่ามกลางหุบเขาชาสต้าอันกว้างใหญ่ไพศาลและสงบ  ปัจจุบันมีภิกษุและภิกษุณีกว่าสามสิบรูป าhttp://www.shastaabbey.org 

เสียงเพลงทำนองที่ทำให้เกิดความสงบประกอบกับเนื้อหาธรรมะนั้น ไม่เพียงแต่อยู่ในท่านั่งเท่านั้น ท่านได้นำเดินพร้อมการออกเสียงเพลงสวดมนต์ เป็นการภาวนาด้วยการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่ง มีการเดินในหลากหลายเส้นทาง เช่นเดินเป็นวงกลม เดินเป็นรูปมังกร เพื่อการปกป้องคุ้มครอง เดินเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ทำให้เกิดความสงบมีจิตพร้อมจะภาวนาในเบื้องลึกต่อไป

sakya_01บทสวดบทหนึ่งที่ท่านนำมาสอนซึ่งมีเนื้อความสั้นๆแต่เป็นหัวใจของการปฏิบัติแต่งโดย ท่านภิกษุณีอาจารย์จิว เคเนต คือ .  การเข้าถึงความเป็นพุทธะ ต้องก้าวเดิน ก้าวเดิน ก้าวเดิน และเดินไปไม่หยุดยั้งท่านอธิบายว่า การภาวนา ต้องลงมือทำเอง ก้าวเดินทุกวัน อย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรค เมื่อใดที่ก้าวเดิน เมื่อนั้นจะถึง

ท่านแม่ชีศันสนีย์ ขอให้คณะแม่ชีนำองค์ความรู้นี้ไปสอนเด็กๆในโครงการต่างๆ เด็กๆในโรงเรียนอนุบาล ให้ได้ภาวนากับการเคลื่อนไหว ซึ่งคณะแม่ชีก็รับคำในการนำความรู้นี้ไปต่อยอดกับงานโครงการในเสถียรธรรมสถาน

ความงามของสังคมวิถีพุทธในไทย

สังฆะยังได้มีการโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องความยากของการทำงานพระธรรมในตะวันตก และการทำงานพระธรรมในไทยเมื่อสมัยสามสิบปีที่แล้ว เพราะท่านทั้งสองก็มีพรรษามากกว่าสามสิบปีเช่นเดียวกับท่านแม่ชีศันสนีย์ ท่านได้พักค้างอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน และขอออกบิณฑบาตบริเวณรอบเสถียรธรรมสถานในตรอกซอกซอยที่มีหลากหลายชนชั้น พร้อมกับคณะแม่ชีที่ได้ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ท่านได้เห็นคนจนที่รวยน้ำใจตักบาตรอยู่ข้างคลองน้ำเน่า เห็นคนหลากหลายเครื่องแบบ หลากหลายวัย หลากหลายชนชั้น น้อมใจนำอาหารใส่บาตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาพบได้ง่ายนักในสังคมตะวันตก นำความปลื้มปิติและประสบการณ์อันล้ำค่ามาสู่ท่านทั้งสอง  

sakya_02อบอุ่นเพราะมีธรรม

สังฆะที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อบอวลด้วยไออุ่นแห่งพระธรรม ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันของธิดาพระพุทธเจ้าที่มาจากจิตใจที่เปิดกว้าง อ่อนน้อมถ่อมตน มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบใด เชื้อชาติใด วัฒนธรรมใด เราเป็นพี่น้องกันได้เสมอในทางธรรม 

ขอกราบขอบพระคุณท่านภิกษุณีอาโด และ ท่านภิกษุณีแอสเตอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักชาสต้า ที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตนักบวชหญิงนิกายเซนจากแดนไกล และขอบพระคุณ ดร ฮง เชม ซึ่งสนับสนุนการทำงานของนักบวชหญิงและนำท่านทั้งสองมาถึงเมืองไทยจนกระทั่งได้แบ่งปันประสบการณ์กับสังฆะไทย

เกร็ดขำขัน..ก่อนจากกัน

ท่านภิกษุณีอาโด กล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนกลับว่า ฉันได้สัมผัสเยาวชนไทยหลายคนจริงๆนะ  เพราะเหล่าอาสาสาสมัครมักมาขอกอดฉันในระหว่างการประชุม

คงไม่แปลกหรอก เพราะท่านภิกษุณีอาโด ใจดี ยิ้มตลอดเวลาด้วยแก้มสีอมชมพู

สังฆะเดียวกัน : ควันหลงจากการประชุมนานาชาติศากยธิดาครั้งที่ ๑๒ 

ยามเย็นของวันที่ 27 มิย 2554 ณ ธรรมศาลา

 

Rev. Ando (ท่านภิกษุณีแอนโด) และ Rev. Astor(ท่านภิกษุณีแอสเตอร์) ซึ่งเป็นภิกษุณีอาวุโสนิกายเซน จากสำนักชาสต้า (Shasta Abbey) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญจากเสถียรธรรมสถานโดยเป็นผู้นำเวิรค์ช๊อปเรื่องการสวดมนต์ ในการประชุมนานาชาติศากยธิดาครั้งที่ ๑๒ ท่านได้เมตตาแลกเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติแนวเซนและการสวดมนต์ให้กับสังฆะ(นักบวชและผู้ปฏิบัติธรรม)ในเสถียรธรรมสถาน

 

สำนักชาสต้ามีข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามและมีชื่อเสียงด้านการสวดมนต์ที่ไพเราะมาก เพราะท่านภิกษุณีอาจารย์จิว เคเนต Rev. Master Jiyu-Kennett ผู้ก่อตั้งสำนักชาสต้าเมื่อปี 1970  เป็นอดีตนักดนตรีชาวอังกฤษ ได้แต่งบทเพลงทางธรรมไว้มากมาย ท่านได้นำบทธรรมผสมกลมกลืนกับทำนองอันสงบ บุกเบิกพุทธศาสนานิกายเซนสู่ชาวตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  สำนักชาสต้าอยู่ท่ามกลางหุบเขาชาสต้าอันกว้างใหญ่ไพศาลและสงบ  ปัจจุบันมีภิกษุและภิกษุณีกว่าสามสิบรูป http://www.shastaabbey.org 

 

 

เสียงเพลงทำนองที่ทำให้เกิดความสงบประกอบกับเนื้อหาธรรมะนั้น ไม่เพียงแต่อยู่ในท่านั่งเท่านั้น ท่านได้นำเดินพร้อมการออกเสียงเพลงสวดมนต์ เป็นการภาวนาด้วยการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่ง มีการเดินในหลากหลายเส้นทาง เช่นเดินเป็นวงกลม เดินเป็นรูปมังกร เพื่อการปกป้องคุ้มครอง เดินเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ทำให้เกิดความสงบมีจิตพร้อมจะภาวนาในเบื้องลึกต่อไป

 

บทสวดบทหนึ่งที่ท่านนำมาสอนซึ่งมีเนื้อความสั้นๆแต่เป็นหัวใจของการปฏิบัติแต่งโดย ท่านภิกษุณีอาจารย์จิว เคเนต คือ .  การเข้าถึงความเป็นพุทธะ ต้องก้าวเดิน ก้าวเดิน ก้าวเดิน และเดินไปไม่หยุดยั้งท่านอธิบายว่า การภาวนา ต้องลงมือทำเอง ก้าวเดินทุกวัน อย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรค เมื่อใดที่ก้าวเดิน เมื่อนั้นจะถึง

 

ท่านแม่ชีศันสนีย์ ขอให้คณะแม่ชีนำองค์ความรู้นี้ไปสอนเด็กๆในโครงการต่างๆ เด็กๆในโรงเรียนอนุบาล ให้ได้ภาวนากับการเคลื่อนไหว ซึ่งคณะแม่ชีก็รับคำในการนำความรู้นี้ไปต่อยอดกับงานโครงการในเสถียรธรรมสถาน

 

ความงามของสังคมวิถีพุทธในไทย

สังฆะยังได้มีการโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องความยากของการทำงานพระธรรมในตะวันตก และการทำงานพระธรรมในไทยเมื่อสมัยสามสิบปีที่แล้ว เพราะท่านทั้งสองก็มีพรรษามากกว่าสามสิบปีเช่นเดียวกับท่านแม่ชีศันสนีย์ ท่านได้พักค้างอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน และขอออกบิณฑบาตบริเวณรอบเสถียรธรรมสถานในตรอกซอกซอยที่มีหลากหลายชนชั้น พร้อมกับคณะแม่ชีที่ได้ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ท่านได้เห็นคนจนที่รวยน้ำใจตักบาตรอยู่ข้างคลองน้ำเน่า เห็นคนหลากหลายเครื่องแบบ หลากหลายวัย หลากหลายชนชั้น น้อมใจนำอาหารใส่บาตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาพบได้ง่ายนักในสังคมตะวันตก นำความปลื้มปิติและประสบการณ์อันล้ำค่ามาสู่ท่านทั้งสอง  

 

อบอุ่นเพราะมีธรรม

สังฆะที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อบอวลด้วยไออุ่นแห่งพระธรรม ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันของธิดาพระพุทธเจ้าที่มาจากจิตใจที่เปิดกว้าง อ่อนน้อมถ่อมตน มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบใด เชื้อชาติใด วัฒนธรรมใด เราเป็นพี่น้องกันได้เสมอในทางธรรม 

 

ขอกราบขอบพระคุณท่านภิกษุณีอาโด และ ท่านภิกษุณีแอสเตอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักชาสต้า ที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตนักบวชหญิงนิกายเซนจากแดนไกล และขอบพระคุณ ดร ฮง เชม ซึ่งสนับสนุนการทำงานของนักบวชหญิงและนำท่านทั้งสองมาถึงเมืองไทยจนกระทั่งได้แบ่งปันประสบการณ์กับสังฆะไทย

 

 

เกร็ดขำขัน..ก่อนจากกัน

ท่านภิกษุณีอาโด กล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนกลับว่า ฉันได้สัมผัสเยาวชนไทยหลายคนจริงๆนะ  เพราะเหล่าอาสาสาสมัครมักมาขอกอดฉันในระหว่างการประชุม

 

คงไม่แปลกหรอก เพราะท่านภิกษุณีอาโด ใจดี ยิ้มตลอดเวลาด้วยแก้มสีอมชมพู

เรื่องเล่าจากสังฆะ

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>