online-link
top-70years

ครั้งหนึ่ง....บนเส้นทางพรหมจรรย์

buddha_savika_033

ด้วยความที่มาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานหลายครั้ง ล่าสุดช่วงวันแม่ 12 ส.ค. 2553 ที่ผ่านมา เป็นวันเริ่มตันความคิดแรกที่ต้องการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่เพิ่งเสียไปได้ไม่นาน โดยได้รับเอกสารคู่มือการบวชล่วงหน้านับจากนั้น

นับจากเดือนส.ค. จนถึงวันบวช 4 ธ.ค. 2553 เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ความตั้งใจ ความคิด จิต ได้ตกผลึกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับเครื่องมือจากเสถียรธรรมสถานมาบางส่วนแล้วจากการปฏิบัติธรรมที่นี้หลายครั้งที่ผ่านมา

จากความคิดแรกที่ต้องการบวช เพราะมั่นใจว่าน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ญาติที่เพิ่งเสียไปได้รับกุศลอย่างแน่นอน อันเนื่องมาจากไม่แน่ใจว่ากุศลจากการใส่บาตร หรือสังฆทานจะไปถึงได้หรือไม่

แต่เมื่อเวลาผ่านไป จิตของข้าพเจ้ากลับตกผลึกว่า อานิสงค์จากการบวช คือ การพัฒนาสมาธิให้ตั้งมั่น ซึ่งน่าจะเป็น อานิสงค์ที่เป็นแก่นมากกว่า

ดังนั้นเป้าหมายจึงเปลี่ยนไป จากบวชแล้วได้กุศล และแผ่ให้ญาติที่เสียชีวิต เป็นบวชเพื่อฝึกสมาธิ เพื่อทำให้จิตมีพลังเพียงพอที่จะ ส่งกุศลที่เราทำในทุกรูปแบบต่างๆ ไปถึงญาติที่เสียไปได้ ทั้งยังจะทำให้สามารถทำหน้าที่การงาน และภารกิจร้อยแปด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัว เรียนหนังสือและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

.....นั่นหมายถึงการจัดการชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้น โดยมี"ธรรม" เป็นหลักในการเดินทาง

และสุดท้ายเมื่อชีวิตสมดุล ข้าพเจ้าก็น่าจะเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะมี"ธรรม" เป็นดั่งโซ่คอยดึงถ่วงเอาไว้

....ต้องขอบคุณ คุณแม่ และแม่ชีทุกท่านของเสถียรธรรมสถานได้ให้เครื่องมือบางอย่างที่ทำให้จิตของข้าพเจ้าตกผลึก และแข็งแรงตามลำดับ และไม่หลงจมกับอดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้ ซึ่งการคิด หรือการทบทวนซ้ำๆ ไม่มีประโยชน์กับชีวิตที่เหลือของข้าพเจ้าและทุกคนรอบข้างหากจมอย่างเดียว โดยไม่อยู่กับปัจจุบัน และหากไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วจะเอาโอกาสใดเล่าที่จะไม่ทำให้อนาคตผิดพลาดอีก

อย่างไรก็ตามการมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบของนักบวชหญิงนั้น ถือเป็นทางลัดอย่างที่คุณแม่ให้โอวาทไว้ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีธรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตได้ได้เร็วกว่าการปฏิบัติธรรมในบทบาทของฆราวาส เพราะข้อปฏิบัติของนักบวชหญิง ทั้งการถือศีล 10 ก็ดี หรือวินัยก็ดี โดยเฉพาะการอยู่โดยมีภาระน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาอาหารบาตรเดียว ภาชนะเดียว หรือการเว้นจากการไม่สะสมเงินทองเป็นของตัวเอง รวมถึงการออกบิณฑบาต ทำให้ข้าพเจ้าลดตัวตนลงได้มาก เพราะ ข้าพเจ้ามองคนใส่บาตร รวมถึงสิ่งที่เค้าใส่บาตร ซึ่งบรรจงทำอย่างสุดฝีมือ และดีที่สุด ทำให้ไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้เลยว่า "เราเป็นทางผ่าน เพื่อให้กุศลไปถึงคนที่เค้ารักที่จากไป " ดังนั้นการพิจารณาอาหารของเราไม่สามารถกลืนภายใต้ความรู้สึกที่เพลิดเพลินได้เหมือนนั่งกินตามร้านเมื่อเป็นฆราวาสได้เลย ที่สำคัญ ผู้ใส่บาตรที่ข้าพเจ้าเห็น สรรหาทำกับข้าวดีที่สุด ขณะที่เค้าแถบไม่มีจะกิน

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจกล้า ที่จะทำอะไรไปในทางที่เป็นอกุศลเป็นเครื่องนำ เพราะเกรงจะเป็นทางผ่านที่เป็นหลุมบ่อ

การเป็นนักบวชเพียงไม่กี่วัน อาจทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากนัก เพราะอาชีพที่ทำในปัจจุบัน ทำให้หลงเพลินซึ่งเกาะติดข้าพเจ้ามาเนิ่นนานนับสิบปี อย่างไรก็ตามเวลาที่เหลือในฐานะนักบวชก็จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิต่อไปให้สมกับฉายาที่ได้รับจากคุณแม่ในวันที่บวชว่า "วิริยะ" ซึ่งแปลว่า ความเพียร และอย่างน้อยเมื่อใช้ชีวิตเป็นฆราวาสก็มั่นใจว่ามีเครื่องมือเพียงพอที่จะไม่ทำอะไรผิดพลาดอีก

แม่ชีศรัญญา

8 ธ.ค. 53

เรื่องเล่าจากสังฆะ

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>