online-link
top-ny2017

พุทธสาวิกา

little-savika_14

โดย ชยาภิรติสาวิกา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เมตตาเป็นประธานในพิธีขริบผมและปลงผมใน

โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ณ แดนสุวรรณภูมิ ปีที่ ๗ โดยมีตัวแทนผู้บวชนำกล่าวคำขอขมาและถวายพานเครื่องสักการะ

ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้เมตตาให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการว่า

"...การบวชเรียนเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิต ที่นี่มีความจริงที่เป็นความกล้าหาญมากที่เด็กผู้หญิงเกือบ ๕๐ ชีวิตตัดสินใจบวชเพื่อเรียนรู้ ขอให้เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจเดินบนหนทางที่ถูกต้องย่อมเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ...พ่อแม่ต้องเคารพการตัดสินใจที่ถูกต้องของลูก เคารพความกล้าหาญของลูก การปลงผมเป็นการทิ้งเพื่อให้เกิดความงอกงาม เป็นการต้อนรับการบวชของผู้หญิงให้เข้ามาอยู่ในพระรัตนตรัย..."

ติดตามการเปลี่ยนรหัสชีวิตของลูกผู้หญิงที่ก้าวเดินบนหนทางธรรม และรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sdsface

ธรรมสวัสดี

 
little-savika_13

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระปัญญานันทมุนี (สง่า ศุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์และประธานในพิธีบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน (สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ ๗ ณ เสถียรธรรมสถาน และเมตตาให้โอวาทแก่เหล่าพุทธสาวิกาว่า

"พระพุทธคือความดีงามที่เกิดขึ้นได้ในใจคน ใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น พระธรรมใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย พระสงฆ์คือต้นแบบที่ดีงามในการใช้ชีวิตบนหนทางธรรม ถ่ายทอดให้คนเห็นว่าเป็นสาธารณบุคคล มีจิตวิญญาณที่คอยเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์ ดังคำที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า 'ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม' จึงขอให้หลักธรรมแก่พุทธสาวิกาไว้สองข้อ คือ ๑. อดทน อดกลั้น อดออม และ ๒. รอบคอบในการอดทน อดกลั้น อดออม ใครทำได้ถือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ คำขอบวชที่กล่าวไว้จึงเป็นคำกล่าวจริง"

และ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เมตตาให้โอวาทแก่เพล่าพุทธสาวิกาว่า

"การบวชเป็นการเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย อย่ากบฏ คือข้างนอกต้องปฏิบัติ ข้างในกบฏไม่ได้ ต้องไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อพรหมจรรย์ และเป็นเนื้อนาบุญที่ดี มีปัญญา ศีล สมาธิ ครองผ้าขาวเพื่อการลดราคะ โทสะ โมหะ ดังคำที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า 'ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง'"

การบวชครั้งนี้จึงเป็นการให้โอกาสลูกผู้หญิงได้เข้าถึงการเป็นอิสระจากกิเลส ด้วยการเดินอยู่บนมรรค มรรคคือหนทาง...ทางอื่นไม่มี ที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์

ธรรมสวัสดี

โดย ชยาภิรติสาววิกาโพธิ

ภาพ คุณกัมพล แต้พานิช

 
little-savika_12

 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกาในโครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ (ไทย อินเดีย เนปาล พม่า) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

จากนั้นได้ไปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ธรรมสวัสดี

โดย ชยาภิรติสาววิกาโพธิ

ภาพ คุณกัมพล แต้พานิช

 

little-savika_11

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

พระธาตุอินทร์แขวน

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

คณะพุทธสาวิกาออกเดินทางจากที่พักแต่เช้า เพื่อไปกราบพระศพ พระอาจารย์สยาดอไจทีเซา อดีตเจ้าอาวาส วัดไจทีเซา ที่ได้รับความศรัทธาจากชาวพม่าเป็นอย่างมาก และท่านเคยเมตตาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ พร้อมนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศพม่ามาประดิษฐานไว้บนยอดฉัตรทองคำ ณ เสถียรธรรมสถานด้วย

จากนั้นออกเดินทางไปยัง คินปุนแคมป์ เปลี่ยนไปโดยสารรถหกล้อท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพวงลวง รัฐมอญ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ สูง ๕.๕ เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ราวกับจะร่วงหล่น และท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์

และมีโอกาสได้เข้าไปกราบ ท่านสยาดอกาเลวะ เจ้าอาวาสวัดนาคะไลกู และแม่ชีเด็กในชุดนักบวชสีชมพูที่บวชเรียนอยู่ ณ วัดนี้ ก่อนออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้งเพื่อกลับสู่บ้านพุทธเมืองไทยแดนสุวรรณภูมิ

แม้การเดินทางจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้ใจตนให้พ้นจากกิเลส การท้าทายจากสิ่งยั่วยุอันหลากหลายที่ดาหน้าเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าคุณจะ มามืด หรือ มาสว่าง ขอให้ปักธงไว้ว่า การเกิดครั้งนี้จะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ปัจจุบันกรรมอย่างไร

ธรรมสวัสดี


 

Page 1 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>