online-link
top-70years

ปฏิบัติธรรมที่ไหนดี?

chayatee_24

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย หรืออยากไปปฏิบัติธรรม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จะไปที่ไหนดี แม่ชีน้อยมีรายชื่อสถานปฏิบัติธรรมมาแนะนำให้รู้จัก 

ภาคกลางและกรุงเทพฯ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนรถไฟ มีการทำวัตรเย็น สวดมนต์แปล และนั่งสมาธิภาวนาอานาปานสติ สามารถไปปฏิบัติได้ทุกวัน 
โทร. 02-936-2800
www.bia.or.th


ยุวพุทธิกสมาคม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
มีหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานหลายหลักสูตร 
ต้องเข้าปฏิบัติแบบพักค้าง
โทร. 02-455-2525
www.ybat.org


บ้านป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
หมู่บ้านสวนขวัญ จ.นครปฐมปฏิบัติธรรม
ดูจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 โดย พระอาจารย์ธมมฺทีโป แบบเช้าไปเย็นกลับ
ตรวจสอบตารางอบรมปฏิบัติได้จาก www.thammatipo.com


วัดอัมพวัน
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 บริกรรมยุบหนอ พองหนอ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 
เข้าปฏิบัติแบบพักค้าง
โทร. 0-3659-9381
www.jarun.org


วัดป่าเจริญราช
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
นั่งกรรมฐานและเดินจงกรม บริกรรมพองยุบ สามารถลงทะเบียนได้ที่วัดทุกวัน
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติพักค้างได้ไม่เกิน 15 วัน
โทร. 02-995-2112 www.veeranon.com


ธรรมสถานวัดพระราม 9
กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 สามารถไปปฏิบัติทุกวัน หรือพักค้างได้ ตรวจสอบตารางปฏิบัติได้ที่ 
โทร. 02-719-7676 www.rama9temple.org

 

วัดธรรมมงคล

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2311-1387 www.dhammamongkol.com

 

วัดอินทรวิหาร

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัทพ์ 0-2628-5550-2 www.watindharaviharn.org

 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-2667, 0-2281-7825 www.watbencha.com

 

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2255-2271, 02658-1986

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-8004, 0-2222-1867 www.mahathatde.com

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2805-0790 www.ybat.org

 

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2412-2752 www.luangpumun.org

 

วัดป่ามณีกาญจน์

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2449-2234 www.watpamaneekarn.com

 

วัดชลประทานรังสฤษฎ์

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2583-9993, 0-2583-8845 www.watchol.or.th, www.watcholpratan.net

 

วัดสังฆทาน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2447-0799, 0-2447-0800 www.sanghathan.com

 

วัดสนามใน

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2429-2119, 0-2883-7251

 

วัดนาป่าพง

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 08-1919-7988, 08-1513-1611 www.watnapahpong.org

 

วัดปลายนา (สำนักปฏิบัตธรรมเสวตสมบูรณ์) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2860-1277

 

สำนักงานพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-2441-4580, 0-24419009

 

วัดทรงธรรมกัลยาณี (ภิกษุณี)

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-8270 www.thaibhikkhunis.org

 

วัดญาณเวศกวัน

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-2482-1552-3 www.watnyanaves.net

 

วัดมเหยงคณ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-2892, 0-3524-4335 www.mahaeyong.org

 

วัดอัมพวัน

อำเภอพรมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0-3659-9381 www.jarun.org

 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดไทรงามธรรมธราราม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3552-2005 www.watsai.net

 

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-33637-9428, 0-3630-5239 www.sangdhamsongchevit.com

ภาคตะวันออก

วัดผาณิตาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติแบบพักค้าง
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 
บริกรรมพองยุบ
โทร. 0-3850-2000,
0-3850-2087-8
www.kondee.com


ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์
(เขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
ฝึกวิปัสสนาพองยุบ โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตรวจสอบตารางและสมัครเข้าปฏิบัติได้ที่ 
โทร. 0-3931-7220 www.nhongsang.com 

 

วัดเขาสุกิม

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-3949-5242-3 www.khaosukim.org

 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม

อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3850-2000 www.kondee.com

 

สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม

อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-3766

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรม

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-2279-7438 www.wimutti.net

 

วัดเขาพุทธโคดม

ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3877-2132, 0-3877-2944, 0-3831-2608

 

วัดภัททันตะอาภาสภาราม

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3829-2361

 

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 08-9250-1583


วัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต)

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3861-7546 www.watmarpjan.org


ภาคเหนือ

วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
ภาวนาพุทโธ
โทร. 0-5345-5100

 

วัดท่ามะโอ
จ.ลำปาง  
ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
www.wattamaoh.com


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อ.พาน จ.เชียงราย
ใช้หลักมหาสติปัฏฐาน 4
โทร. 0-5318-4325
www.watthampra.com

 

วัดถ้ำผาจม

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5373-1415, 0-5373-3129

 

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5373-6239 www.thongsuk.org

 

วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-8620 www.watrampoeng.com

 

วัดอุโมงค์

ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-8001, 0-5381-1100, 05-381-0270

 

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-5570 www.vipassanacm.com

 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5382-6869

 

วัดถ้ำผาปล่อง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5345-5100

 

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5386-2722 www.watphadarabhirom.com

 

ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5526-8049, 08-1605-5576, 0-5526-8211 www.thai.dhamma.org

 

วัดพระธาตุช่อแฮ

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5459-9209 www.watphrathatchohae.com

 

วัดแพร่แสงเทียน

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 08-7180-2976

 

วัดวังชมพู

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5677-1184

www.watwangchompu.com

 

วัดดอยเกิ้ง

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5368-1535

 

วัดป่าบนเนิน

อำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 08-1985-1279

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดป่าบ้านตาด
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ภาวนาพุทโธ มีที่พักหลายกุฏิ ลูกศิษย์นิยมมาอยู่ปฏิบัติ แต่ผู้มาปฏิบัติต้องนอนน้อย ปฏิบัติมาก 
โทร. 081-905-5242


วัดป่าสุทธาวาส 
อ.เมือง จ.สกลนคร
ปฏิบัติภาวนาพุทโธ รับผู้ปฏิบัติได้จำนวนมาก
โทร. 0-4273-3041


วัดหินหมากเป้ง
 อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
ฝึกปฏิบัติอานาปานสติ 
โทร. 0-4242-1409


วัดภูหล่น 
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
เหมาะสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
โทร. 083-374-9349


วัดป่าแสงอรุณ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1132

 

วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-2042

 

วัดป่าสุคะ­โต

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1444, 08-7022-9102 www.pasukato.org

 

วัดแดนสงบอาสภาราม

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-4134

 

วัดผ่าภูผาสูง

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 08-1876-4588

 

วัดป่าโสมพนัส

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4298-1000 www.watsomphanas.com

 

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 08-1815-3970 www.watkaosala.page.tl

 

วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)

อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 08-7771-8621

 

วัดหินหมากเป้ง

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1409 http://hinmarkpeng.com

 

วัดถ้ำกองเพล

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0-4231-2377

 

วัดภูหล่น

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วัดหนองป่าพง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4526-8084, 0-4526-7563

www.watnongpahpong.org

 

วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4291-0701, 0-4291-0040 www.watnaluangapinya.com

ภาคตะวันตกและภาคใต้

ทีปภาวันธรรมสถาน
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จัดอบรมจิตภาวนาเพื่อการดับทุกข์ และการฝึกฝนอานาปานสติ เข้าปฏิบัติแบบพักค้าง มีการอบรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โทร. 089-593-0121 
www.dipabhavan.com


สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) 
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
จัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน จัดอบรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการอบรมหลายประเภทตามความเหมาะสมแก่ผู้เข้าอบรม
โทร. 0-7743-1596-7
www.suanmok.com


ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โดย พระอาจารย์ธมมฺทีโป
ปฏิบัติธรรม ดูจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4
โทร. 086-702-5459 
www.thammatipo.com


บ้านทิพวรรณ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 
โทร. 085-166-5252

 

วัดถ้ำเสือ

ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7561-1805, 0-7563-1451 www.watthumsuakrabi.com

 

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเขาพระ

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7568-1755, 08-9614-2671

 

วัดทุ่งไผ่อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 08-1839-0335, 08-11476-8578

 

วัดถ้ำขวัญเมือง

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7753-1100 www.wattham.org

 

วัดถ้ำสุมะโน

กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0-7461-9616-7, 08-6489-0118

 

วัดป่าแสงธรรม

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7737-4110, 08-5783-4949 www.watpasaengtham.org

 

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3242-8522

 

วัดป่าสุนันทวนาราม

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3454-6624 www.watpahsunan.org

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนา

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3453-1209

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>