online-link
top-70years

อานิสงส์บางประการ ของการเจริญอานาปานสติ

ana-pix_015อานิสงส์บางประการของการเจริญอานาปานสติ (ประโยชน์ของการหายใจด้วยความรู้ตัวอย่างถูกวิธี)
 1. ได้รับความสุขอันประณีตจากการที่ร่างกายสงบ และผ่อนคลาย เป็นคนที่มีความสุขมากและมีความสุขง่าย เพราะไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอก
 2. ทำให้เป็นคนมีประสาทสัมผัสละเอียดอ่อน จิตใจไม่หยาบกระด้าง สามารถรับรู้และทำงานที่ละเอียดลึกซึ้งได้
 3. ทำให้มีสุขภาพจิตดี ไม่เคร่งเครียด เบื่อหน่าย ท้อแท้ เซ็ง ง่วงเหงาหาวนอน ลังเลสงสัย ตลอดจนขับไล่อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ความเศร้าโศก ความกลัว ความโกรธ ความประหม่าตื่นเต้น ฯลฯ ได้โดยง่ายทันตาเห็น
 4. ทำให้สุขภาพกายดี ไม่มีปัญหาอันเนื่องจากระบบประสาท เคร่งเครียด เช่น โรคกระเพาะ ทำให้ร่างกายสงบเย็น ความดันโลหิตไม่สูง เลือดออกน้อย และนอนหลับง่าย หลับสนิทและสบาย
 5. ทำให้เศรษฐกิจดี เพราะไม่ต้องไปแสวงหาความสุข จากอบายมุขต่างๆ ซึ่งทำให้มัวเมาเหน็ดเหนื่อย และสิ้นเปลือง เนื่องจากมีความสุขภายในใจที่ดีกว่ามาทดแทน
 6. ทำให้สังคมดี เพราะจิตใจมีความสุขเบิกบาน จึงคิดพูดและทำแต่ในทางที่ดี ไม่เบียดเบียนกัน ผูกมิตรกับคนได้ง่าย ไม่มีศัตรูรบกวนจิตใจให้หวาดระแวง
 7. ทำให้ความคิดปลอดโปร่ง และความจำดี มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์
 8. ทำให้ทำงานได้ดี ไม่ผิดพลาด ไม่เหนื่อยหน่าย และมีสมาธิทำงานได้ทน ละเอียดรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ
 9. ทำให้รู้จักตัวเองและสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี มีจิตใจที่เยือกเย็นมั่นคง เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมที่มายั่วยุ ยั่วยวน
 10. ทำให้เข้าใจกฎธรรมชาติ รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งปวง และจิตใจไม่เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น
 11. ทำให้คุณธรรมต่างๆ เช่น ทาน ศีล เมตตา ขันติ และ ปัญญา ฯลฯ งอกงามในใจได้ง่าย เป็นหนทางแห่งความเจริญในทางพระศาสนา
 12. ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืน เพราะมีผู้ได้รับผลของการปฏิบัติจริง เป็นที่ยืนยันและพิสูจน์ให้ดูได้

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>