online-link
top-ny2017

ใช้อานาปานสติแก้ปัญหาทุกวัย

ana-pix_014ถ้าแม่รู้จักทำอานาปานสติ ทำอานาปานสติบ่อยๆ เด็กในท้องก็จะได้รับประโยชน์ จะได้รับความสุข ความสบาย เด็กในท้องก็จะมีสุขภาพอนามัยดี จะเป็นเด็กที่คลอดออกมาปลอดภัย แข็งแรงเข้มแข็งเฉลียวฉลาด

ถ้าแม่ผู้อุ้มท้องรู้จักทำอานาปานสติ ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วรู้จักสอนให้ทำอานาปานสติ เมื่อพอจะฟังถูก เข้าใจได้ สอนให้ทำอานาปานสติ จะมีประโยชน์ ไม่ให้โทษอะไร เด็กจะสามารถบังคับระบบประสาทกระทั่งระบบจิตใจ จะเป็นเด็กที่สุภาพ เยือกเย็น เรียบร้อยกว่าเด็กวัยรุ่นให้มาฝึกระบบอานาปานสติ ให้รู้จักบังคับความรู้สึก ขับไล่ความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาออกไป สร้างสรรค์ความรู้สึกที่ควรจะมี

 

ถ้าเด็กวัยรุ่นทำได้อย่างนี้ ก็ไม่ต้องไปดิสโก้เธค ให้พ่อแม่น้ำตาไหลเหมือนที่เป็นๆ อยู่ และจะไม่ทำอะไรให้พ่อแม่น้ำตาตกเหมือนเด็กชนิดที่ไม่รู้จักบังคับจิตเด็กวัยรุ่นที่รู้จักบังคับจิตนี้ จะช่วยพ่อแม่ได้มาก ช่วยทางเศรษฐกิจได้มาก ช่วยตัวเองได้มาก ช่วยอะไรได้มากทุกอย่าง ขอให้สอนเขาให้ทำอานาปานสติให้สำเร็จ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอมาถึง รุ่นหนุ่มสาว ถ้ารู้จักอานาปานสติกันเสียบ้างแล้ว จะไม่ต้องเดือดร้อนมาก ไม่ต้องหมดเปลืองมาก ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปบำรุงบำเรออะไรกันให้มันมากมาย ไม่ต้องวิตกกังวลด้วยการที่จะไม่สมเกียรติ สมยศสมศักดิ์สมอะไรต่างๆ นี้ สงบระงับจิตใจไว้ได้ด้วยระบบอานาปานสติ จะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่สดชื่นแจ่มใส ไม่มีไฟแผดเผาอยู่ในหัวใจ เป็นคนสงบเยือกเย็นพ่อบ้านแม่เรือนรู้จักทำอานาปานสติ ก็จะขับไล่แอกไล่ไถทางจิตทางวิญญาณ ให้หมดไป ให้เบาไป ชีวิตนี้ก็จะไม่หนัก ไม่เต็มไปด้วยความรู้สึกตึงเครียด กดทับหนักหน่วงเหมือนที่เขาเป็นๆ กันคนสูงอายุ อายุยิ่งมากเข้าร่างกายมันรบกวนมากเข้าก็ขอให้รู้จักทำอานาปานสติ คนสูงอายุทั้งหลาย อาตมาก็ต้องเรียกตัวเองว่า สูงอายุกับเขาเหมือนกันแหละ เดี๋ยวนี้ก็ ๘๐ กว่าแล้ว ก็ได้อาศัยระบบนี้ช่วยตัวเองมาโดยตลอด ความชราจึงไม่ค่อยย่ำยี ความชราไม่ค่อยเบียดเบียน ไม่ค่อยเผาลนก็อยู่ได้ด้วยความเป็นปกติอยู่มาก ผู้สูงอายุใช้ระบบอานาปานสติเป็นเครื่องมือต่อต้านกับความชราทีนี้ พอถึงความชราเก่าแก่คร่ำคร่า ฝึกอานาปานสติไว้ให้ดี จะได้รู้เวลาตาย จะตายด้วยการหายใจครั้งไหน มันมีทางที่จะรู้ เพราะฉลาดในการสังเกตลมหายใจมาเรื่อยๆๆ เปลี่ยนแปลงมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาอย่างไร ศึกษาลมหายใจนั่นแหละจะได้รู้ว่านี้ใกล้จะตายหรือยัง ใกล้จะตายหรือยัง อาจจะกำหนดได้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหนก็ได้เหมือนกัน มันจะได้ตายดีที่สุด หัวเราะเยาะความตาย ความแก่ชรา ตาย ก็จบกันการใช้อานาปานสติตั้งแต่อยู่ในท้อง จนคลอดออกมา จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนชรา เป็นคนตาย ได้อาศัยอานาปานสติหล่อเลี้ยงมาอย่างนี้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ มนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ มีความสดชื่นแจ่มใส เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง คือมีความรู้ มีความตื่น มีความเบิกบาน

พุทธบริษัท แปลว่าบุคคลผู้รู้ ผู้ตื่น มีความเบิกบาน จะรู้ จะตื่น จะเบิกบานด้วยอะไร? ขอเสนอว่า ด้วยระบบอานาปานสติ จะทำให้รู้เรื่องที่ควรรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็ ตื่นจากหลับ คือตื่นจากความโง่ ตื่นจากอวิชชา ไม่ใช่ตื่นตูมตกใจ ไม่ใช่ แต่ว่าตื่นจากหลับ หลับด้วยกิเลส ตื่นมาเสียได้จากความหลับด้วยกิเลส แล้วก็เป็นผู้สดชื่น แล้วก็เบิกบานด้วยอำนาจของธรรมะ เป็นบานที่ไม่โรย บานที่ไม่กลับหุบแล้วก็ไม่โรย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานได้ถึงที่สุด ด้วยอาศัยอำนาจของอานาปานสตินี่เรียกว่าถ้าจะดูกันตามวัยระดับแห่งอายุแล้ว อานาปานสติช่วยได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง ไม่ใช่หลอกกันเล่นนะ ถ้าว่าแม่รู้จักทำอานาปานสติเถิด ลูกในท้องก็จะได้รับประโยชน์ด้วย แล้วก็จะดีมาเรื่อยๆๆ กระทั่งคลอดออกมา เติบโตเป็นคนแก่ชรา จะตายไปด้วยความกล้าหาญ บังคับใจให้ปกติอยู่ได้
(คัดจาก “คู่มือศึกษาและปฏิบัติอานาปานสติสมบูรณ์แบบและการใช้ให้เป็นประโยชน์ในบ้านเรือน” ของ พุทธทาสภิกขุ)

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>