online-link
top-ny2017

ภาพกิจกรรม ธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตเป็นสุข ๒๗ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕

nh-day1_01

ลงทะเบียน ณ. อาคารสิกขาลัย

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้รวม 47 ท่าน ชาย 7 หญิง 40

แม่อู่ เริ่มกระบวนการด้วยพร้อมเสียงหัวเราะจากนั้นจึงแยกประเภทตามอาการ

หลังจากทำความรู้จักกันเบื้องต้น ภาคบ่ายได้มีการเปิดวีดีทัศน์รายการ คู่รักตะลอนทัวร์เพื่อนำมาซึ่งความเข้าใจโปรแกรมธรรมชาติบำบัดในเบื้องต้น

 

ระหว่างรอการตรวจเช็คอาการอย่างละเอียด

คณะแม่ครูเตรียมฐานกายเคลื่อนไหว....ใจตั้งมั่น กับการภาวนา

ให้ผู้เข้าคอร์สได้อยู่กับตัวเอง ซึ่งมี 3 ฐาน

"ลมหายใจกับปลายภู่กัน" โดยแม่ครูแอ๊ว

"ดินหนึ่งก้อนกับใจหนึ่งดวง" โดยแม่ครูแหวน

"แสงเทียนแห่งปัญญา" โดยแม่ครูต่าย

เพื่อฝึกให้ตัวเองได้อยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองอย่างมีปัจจุบันขณะเป็นเพื่อน

calendar_naturalhealth-60

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>