online-link
top-70years

งานเยาวชน

คนเยี่ยมค่าย

SOS เสียงจากหัวใจของเยาวชนไทยจากค่าย 'บ่มเพาะ แตก หน่อ ต่อยอด' ได้ถูกถ่ายทอดถักทอไปสู่โลกด้วยความเป็นสากลใน ทันทีที่ค่าย SOS ได้ต้อนรับอาคันตุกะซึ่งได้มาเยี่ยมค่าย และกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของกันและกันเพื่อศานติภาพโลก๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาทำกิจธุระที่กรุงเทพฯ ก่อนกลับ พระอาจารย์ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน

 
เมื่อคุณอยากรู้คลิกเข้ามา (ตั้งคำถามกับ SOS)

SOS คืออะไร?

โครงการ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา (Seeds of Spirituality – SOS) เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ที่เริ่มจาก "ค่ายผู้นำเยาวชน SOS" เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายการทำงานพัฒนาและเหยี่ยงยาปัญหาของเยาวชนอย่างมีทิศทางเดี่ยวกันในสามปีข้างหน้า

 
บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธ์แห่งปัญญา
Seeds of Spirituality [SOS]

ในยุคสมัยที่"เยาวชน"เป็นผลของสังคมวิกฤติ บ้างร้องขอเพราะขาดแคลน บ้างตกเป็นเหยื่อเพราะเหงา บ้างยอมจำนนปล่อยชีวิตไปอย่างไร้จุดหมาย สังคมกำลังหาทางออกแต่เจอทางตัน

มีเยาวชนอีกมากมายที่กำลังพยายามก้าวเดินในแบบของตัวเอง เยาวชนเหล่านี้มีพลังภายในเหมือน "เมล็ดพันธุ์" ที่อุดมสมบูรณ์เต็มที่ ด้วยการ"บ่มเพาะ"ของพืนดินและฤดูกาลตามธรรมชาติ เป็นเมล็ดพันธุ์ ที่พร้อมจะ "แตกหน่อ" เป็นต้นกล้าที่อาจหาญต่อแดดร้อนและลมแรง มุ่งที่จะ "ต่อยอด" ให้เติบโตเป็นใบไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาแก่สรรพชีวิตอื่น

ถ้าคุณคือ หนึ่งในเมล็ดพันธุ์อันอุดมที่กำลังแสวงหาแบบอย่างการใช้ชีวิตอย่างมี "ปัญญา" เพราะตระหนักว่า...การได้มาซึ่งอิสระและการยอมรับนั้นต้องเริ่มจากการ "พึ่งตัวเอง" ให้ได้ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง มาร่วมกัน "บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" เพื่อวางเส้นทางที่จะพาสังคมออกจากทางตันและถักทอกันสร้างสรรค์ชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

Page 4 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>