online-link
top-ny2017

เล่าสู่กันฟัง

คนเยี่ยมค่าย

SOS เสียงจากหัวใจของเยาวชนไทยจากค่าย 'บ่มเพาะ แตก หน่อ ต่อยอด' ได้ถูกถ่ายทอดถักทอไปสู่โลกด้วยความเป็นสากลใน ทันทีที่ค่าย SOS ได้ต้อนรับอาคันตุกะซึ่งได้มาเยี่ยมค่าย และกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของกันและกันเพื่อศานติภาพโลก๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาทำกิจธุระที่กรุงเทพฯ ก่อนกลับ พระอาจารย์ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่องค์การยูเนสโก ได้มีมติประกาศยกย่องพระธรรมโฆษาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และจะมีการจัดงานชาตกาล ๑๐๐ ปีของท่านในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเมื่อได้รับรายงานเรื่องการดำเนินการปั้นรูปเหมือนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ท่านจึงเมตตาให้โอวาทและให้กำลังใจว่า

"ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในวาระสุดท้ายของชีวิตว่า...ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก" และ

"ขอให้การทำงานครั้งนี้เป็นการถอดรหัสคุณธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาส ให้ศึกษาว่า...กว่าจะมาเป็นท่านอาจารย์ในวันนี้ ...ท่านใช้คุณธรรมอย่างไร"

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

 

Gabreal Franklin ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเส้นทางการเผยแผ่พุทธศานาในโลก ได้เดินทางทั่วโลกเพื่อสัมภาษณ์ผู้นำชาวพุทธ โดยล่าสุดได้เข้าเฝ้าเพื่อสัมภาษณ์องค์ ทะไลลามะ ที่ธรัมศาลา

ด้วยการแนะนำของเพื่อนสนิทของเขาคือ Lindsey Wagner ดาราภาพยนตร์ ฮอลลีวูด Gabreal ได้ขอมาสัมภาษณ์ท่าน แม่ชีศันสนีย์ที่เสถียรธรรมสถาน ในเช้าวันอังคารที่สดใสวันหนึ่ง เขาได้เห็นกิจกรรมเยาวชน SOS ที่กำลังฟังกันด้วยหัวใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีมุมมองด้านจิตวิญญาณ เรียนรู้กับเพื่อนที่มีความต่างอย่างเปิดเผยและไร้อคติ สิ่งที่เห็นทำให้เขาประทับใจ และขอเก็บภาพเรื่องราวของเยาวชนค่าย SOS ที่กำลังบ่มเพาะสติปัญญาไปเผยแพร่ทั่วโลก

"ที่อเมริกาก็มีการจัดค่ายสำหรับเยาวชนมากมายเช่นกัน แต่ไม่เคยเห็นค่ายที่เน้นเรื่องจิตใจและสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่พวกคุณกำลังทำกันอยู่นัก จึงทำให้ค่ายเยาวชนนี้ไม่เหมือนที่อื่น ๆ ในโลก และน่าสนใจมาก"

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>