online-link
top-70years

งานสร้างเยาวชน

005

เยาวชน SOS เมล็ดพันธ์แห่งปัญญากับกิจกรรม Workshop เรียนถ่ายภาพเบื้องต้น กิจกรรมดีๆ ที่ต่อยอดจากค่าย SOS 8 สื่อมหัศจรรย์

เช้าของวันที่ 31 กรกฏาคม 2554 เด็กๆ เยาวชน SOS เมล็ดพันธ์แห่งปัญญาได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม workshop เรียนถ่ายภาพเบื้องต้น กิจกรรมดีๆ ที่ต่อยอดมาจากค่ายSOS 8สื่อมหัศจรรย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่โจ๋ เอกสิทธิ์ บุญมาก พี่ต้นน้ำใจดีจาก workshop ถ่ายภาพเมื่อครั้งทำค่าย SOS 8สื่อมหัศจรรย์ที่ผ่านมานั้นเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้พี่โจ๋ พี่ต้นน้ำใจดีของเราได้เขียนเป็นหลักสูตรขึ้นมาเอาใจเด็กๆ ที่รักการถ่ายภาพโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกรกฏาคม-ตุลาคมนี้ เป็นจำนวน 8 สัปดาห์ด้วยกัน

002

007

ในภาคเช้าน้องๆจะได้ฟังการบรรยายและเรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพต่างๆ และการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นหลักสูตรที่เทียบเคียงกับการศึกษาการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา และในช่วงบ่ายน้องๆก็จะได้ลงมือถ่ายภาพเป็นช่วงของการปฏิบัติจริง เรียกว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงวันหยุดที่มีคุณค่าอีกหนึ่งกิจกรรม

เหนือสิ่งอื่นใด กิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้เน้องๆเยาวชนได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพจนเกิดความชำนาญและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้รับสู่ผู้อื่นต่อไป เป็นการเรียนรู้จักการแบ่งบัน และการให้ "ให้ดัวยหัวใจพระโพธิสัตว์นั้นเอง"

008

004

 

8-media

ค่าย SOS เป็นค่ายฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีขึ้น

เพื่อปลูกฝังและบ่มเพาะให้เยาวชน เติบโตเป็นต้นกล้าที่ดี พร้อมทั้งสามารถนำสิ่งดีๆ ที่ตัวเองได้สัมผัสเรียนรู้ไปบอกกล่าวและสร้างวงสังคมที่ดีงามต่อไปอีกเรื่อยๆ เพราะอนาคตที่ดีย่อมต้องเกิดจากบุคคลในอนาคตที่ดี การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและดีงามจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากที่ต้องได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มี "สื่อ" เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระแสต่าๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระแสที่สร้างสรรค์หรือทำลาย "สื่อ" จึงเปรียบเสมือนอาวุธที่มีคุณและโทษเท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ที่จะทำให้ "สื่อ" นั้นเป็นไปในทิศทางไหน

ในปี 2554 นี้ ค่าย SOS ที่เสถียรธรรมสถาน จะจัดให้มีขึ้น จึงได้มุ่งเน้นประเด็นไปที่เรื่องของ การทำสื่อทั้ง 8 สาขา 8 ประเภท ในชื่อค่าย "8 สื่อมหัศจรรย์" เพื่อให้เยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญในอนาคตได้ใช้สื่อเป็น ใช้สื่อในทางที่มีดี และใช้สื่อให้มีประโยชน์

 

หนังสั้นฝีมือเยาวชนจาก “ค่ายปล่อยพลัง”

จากคติธรรมสั้นๆ ข้างขวดน้ำของเสถียรธรรมสถาน มาเป็นประเด็นของหนังในแต่ละเรื่อง

1. เรื่อง "ให้" จากกลุ่ม "จิตที่คิดจะให้นั้นเบา จิตที่คิดจะเอานั้นหนัก"

 

เรื่อง "ให้" ได้ข้อความจากขวดน้ำว่า จิตที่คิดจะให้นั้นเบา จิตที่คิดจะเอานั้นหนัก เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ "ให้" ที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน  และผู้รับที่ไม่เคยรับรู้ว่าตัวเองกำลังได้รับสิ่งที่มีค่ามากเคยไหน

 

2. เรื่อง "กว่าจะรู้เดียงสา" จากกลุ่ม "รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์"

 

เรื่อง "ราน ตื่น เบิกบู้" ได้ข้อความจากขวดน้ำว่า รู้ ตื่น เบิกบาน จะรู้ จะตื่น และเบิกบานได้อย่างไรต้องติดตาม เพราะหนังสั้นเรื่องนี้มีวิธีการนำเสนอที่แปลกน่าสนใจ

 

3. เรื่อง "ราน ตื่น เบิกบู๊" จากกลุ่ม "รู้ ตื่น เบิกบาน"

 เรื่อง "กว่าจะรู้เดียงสา" ได้ข้อความจากขวดน้ำว่า รักให้เป็น ไม่เป็นทุกข์ ..ความรักกับวัยรุ่นเป็นของที่แยกจากกันไม่ขาด  แต่เราจะทำอย่างไรให้สิ่งๆ นี้อยู่กับเราได้โดยที่เราไม่เจ็บปวด

 

หนังสั้นทั้ง 3 เรื่อง อาจจะยังไม่สามารถเรียกได้ว่า สุดยอดที่สุดในบรรดาหนังสั้นที่มีอยู่มากมาย ..แต่หนังสั้นทั้ง 3 เรื่องก็เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิต  ที่พวกเค้าได้พยายามทำขึ้นมาในระยะเวลาที่จำกัด
แต่พวกเค้าก็ภูมิใจและถือว่านี่เป็นก้าวแรก ที่จะนำพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยังมีอัดแน่นอยู่มากมายในตัวพวกเค้า ออกมารับใช้สังคม....

 

ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา อีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากความคิดของเยาวชน ดำเนินการโดยเยาวชน และสำเร็จลงได้ด้วยพลังของเยาวชนที่เกิดขึ้น

ภาพการเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 750 กิโลเมตร จากสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

ไม่ใช่.....เป็นเพียงการเดินทางระยะทางยาวไกลเยี่ยงนั้น เกิดขึ้นในวาระสำคัญ 100 ปีชาตกาล พุทธทาสภิกขุ

ไม่ใช่.....เพราะผู้ร่วมเดินทางในขบวนธรรมยาตราส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่อดทนเดินทางไกลอย่างไม่ย่อท้อ

 
เมื่อคุณอยากรู้คลิกเข้ามา (ตั้งคำถามกับ SOS)

SOS คืออะไร?

โครงการ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา (Seeds of Spirituality – SOS) เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ที่เริ่มจาก "ค่ายผู้นำเยาวชน SOS" เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายการทำงานพัฒนาและเหยี่ยงยาปัญหาของเยาวชนอย่างมีทิศทางเดี่ยวกันในสามปีข้างหน้า

 

Page 3 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>