online-link
top-ny2017

โรงเรียนพ่อแม่

activity_dr-del

เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ 108 คำถามกับโรงเรียนพ่อแม่

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-11.30 น.

ณ ธรรมศาลา เสถียรธรรมสถาน

 

.....โรงเรียนพ่อแม่......ห้องเรียนแรกของลูก.......

มาฟังเสียงของหัวใจ....มาฟังเสียงแห่งอนาคตกันเถอะ.....สืบเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีแนวขับเคลื่อนการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้สังคมเรียนรู้ที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรและทุนชีวิตที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต ซึ่งถ้าเราต้องการให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองและส่งผลให้เด็กๆและเยาวชนไทยในวันนี้ให้ตรงกับสิ่งที่เราได้มุ่งหวังไว้ ซึ่งสรุปโดยความสั้นๆ คือ "เราอยากให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติกับเยาวชนไทยอย่างนั้นเช่นกัน" นี่เป็นคำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ได้ดำริไว้กับองค์กรกับภาคีต่างๆที่ทำงานและมาร่วมกิจกรรม ตลอดจนทั้งทีมทำงาน และเจ้าหน้าที่ในชุมชนทุกคน ให้เรามาหยุดฟังเสียงเด็กๆกันเถอะ ...เพราะเสียงเหล่านี้เป็นเสียงเตือน...

 

Page 4 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>