online-link
top-ny2017

มองลูก ..... อย่างที่ลูกเป็น

ดิฉันกังวลมากค่ะที่ ลูกของดิฉัน ทำสิ่งต่างๆ ไม่ได้เหมือนกับลูกของคนอื่น

ตอบ : อย่าเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่นเพราะมันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เอาสิ่งที่ลูกพัฒนาทุกวันมาชมเชยเขาว่า วันนี้เขาทำอะไรดีกว่าเมื่อวานนี้และทำให้เขาประจักษ์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความชื่นใจของพวกเราทุกคน แล้วเขาก็จะวัดได้ว่าตัวเขาจะดีขึ้นและเป็นสุขขึ้นกับสิ่งที่เขาพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆโอกาสที่เขาได้ทำ ส่วนเขาจะเหมือนคนอื่นหรือไม่ สิ่งนั้น.....ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปคาดหวังแต่ขอให้เรา...มองลูกอย่างที่ลูกเป็น รู้ว่าลูกมีความสุขในขณะที่อยู่กับเรา ที่จะสามารถทำอะไรได้อย่างมีความภาคภูมิใจในตัวเขาเองอยู่เรื่อยๆและเมื่อเขาพร้อมที่จะอุทิศตัวเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นและใครๆได้อย่างเป็นสุข เขาก็จะมีความรู้สึกมั่นคงอยู่ภายในไม่ว่าเขาจะมีใครที่อยู่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าใจของเขาก็จะไม่ทุกข์

calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>