online-link
top-ny2017

สมาธิสั้น

ลูกดิฉันสมาธิสั้น ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ และการมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนพ่อแม่ จะทำให้ลูกมีสมาธิขึ้นหรือไม่

ตอบ : ให้คุณแม่สังเกตว่า ถ้าเด็กมีความพอใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเห็นเขามีความสุขกับสิ่งนั้นก็แสดงว่าเด็กคนนั้นนะมีสมาธิ โดยมี "กายอยู่กับกิจ.....จิตอยู่กับงาน" ดังนั้นเราจะเห็นว่าโรงเรียนพ่อแม่ตอบคำถามของพ่อแม่ ที่มักจะถามว่าลูกเมื่อลูกมีสมาธิสั้นควรทำอย่างไร สิ่งง่ายที่เด็กสังเกตและเรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นคือ "การกระทำให้ดูมีความสุขกับการกระทำให้เห็น" นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าการบังคับให้กระทำในสิ่งที่เขาไม่ได้เลือก แต่ถ้าเมื่อเขาสามารถเลือกกระทำในสิ่งหนึ่งสิ่งไดอย่างมีความสุข เมื่อเขาสามารถเลือกทำสิ่งนั้นได้อย่างยาวนาน จนเกิดความสำเร็จ เป็นความภาคภูมิใจในตนเอง และเมื่อเขามีความสุขที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานและนั้นก็สามารถเรียกได้ว่าเขามีสมาธิกับการทำงาน

calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>