online-link
top-ny2017

บ้านเรียนอริยะ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

12

บทสรุปการเรียนรู้

บ้านเรียนอริยะ ระดับประถมปีที่ 1

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

เริ่มต้นด้วย โยคะรับอรุณ ยึดเส้นยืดสายคลายความหนาว พร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับป้าจอย (JOY FOX ) อาสาสมัครจาก USA โดยเนื้อหาวันนี้ประกอบด้วย การกล่าวทักทาย การนับเลข การเคลื่อนไหว ยกแขนขา ซ้าย ขวา หายใจเขาหายใจออก...เด็กๆ ชอบมากและมีความสุข

10-11.00 เรียนรู้วิธีการชนะมารของพระพุทธเจ้า ผ่านมัลติมีเดีย ประกอบการอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นภาพ โดยพุทธสาวิกาโมลี(โอ๊ะ) เขียวสะอาด จากนั้นทำความรู้จัก มันดาลา เค่รื่องมือในการภาวนาเพื่อความหลุดพ้นของชาวทิเบต เด็กๆ ทุกคนตั้งใจดูมัลติมีเดีย การชนะมารของพระพุทธเจ้า และสามารถตอบคำถามหลังดูจบได้ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจว่ามัลดาลา บรรยากาศการเรียนรู้ เด็กมีความสนใจ เรียนสนุกมีส่วนทุกคน เรียกว่าทั้งสนุกและได้ความรู้

ช่วงอาหารเพล

เด็กๆ ตื่นเต้น เพราะอาทิตย์ที่แล้ว พุทธสาวิกาพิศมัย ให้ซาลาเปาฝึกนำให้พร วันนี้ จึงเป็นคิวของ น้องออแกน ตั้งใจมาก ถึงแม้จะไม่คล่องแต่ก็สู้จนจบ น้องชาช่า กับ น้องซาลาเปา ช่วยกันลุ้นสุดตัว เร้ากุศลแบบนี้ เห็นผลเลย

ภาคบ่าย มาถึงห้องเรียนพบกับคุณยายจ๋า ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เด็กๆก็พร้อมกันไปกราบคุณยายจ๋า พุทธสาวิกาโอ๊ะ ให้เด็กๆ ทำมัลดาลา บนกระดาษ A4 ย้ำอีกทีเรื่องสีที่แทนความรู้สึกต่างๆ ให้เด็กนึกทบทวน ที่ดูเมื่อเช้า

สีแดง = พญามาร

สีดำ = ตอนก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นช่วงค้นหา ทบทวน วิเคราะห์ และใคร่ครวญ พระพุทธเจ้าทรงอยู่ ในระหว่างพิจารณาโทษของกาม และ การออกจาก เพื่อเข้าสู่เนกขัมม ได้ปฐมฌาน...

สีขาว = ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทุกคนต้ังใจทำ

เด็กๆ ทานของว่าง สาหร่ายทอด กับ โอวัลตินอุ่น

bwd  set 1/5  fwd

ธรรมะขอบพระคุณ

- ภาพ-เรื่องบทสรุปจาก...แม่ๆ บ้านเรียนอริยะ ป.1

- พี่เฟิร์ส :ช่วยเตรียมเหยือกและแก้ว ให้พอดีกับเด็กๆ

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>