online-link
top-ny2017

อากาศหนาวกับข้าวจี่

เด็กๆกับแม่ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแห่งรัก จัดวิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับฤดูกาล ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภาวนาอุ่นๆในห้องเรียนด้วยการอธิษฐานจิต ก่อนการเริ่มต้นเรียนรู้ร่วมกัน

"สิ่งแวดล้อมและวงศาคณาญาติ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนพ่อแม่ หรือแม้แต่ครู ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นๆที่โรงเรียน ก็นับเป็นฝ่ายสนับสนุนสำคัญสำหรับเด็กเช่นกัน เพราะเด็กที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่เข้าใจ เขาย่อมได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ และสาสารถเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวทางที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตนเองมากกวา"

(ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

bwd  set 1/2  fwd
calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>