online-link
top-ny2017

รู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจด้วยสรีระตัวเอง

TSDS0546

มนุษย์พัฒนาการจะมี 4 ด้าน ดังนี้

1. กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ การยืน เดิน วิ่ง การกระโดดโลดเต้น เด็กยืนได้อายุ 1 ปี(หลักการจำง่าย ๆ คือ เรายืนเหมือนเลข 1)

2. กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้นิ้วมือหยิบจับหรือขีดเขียน เด็กใช้นิ้วชี้ในการหยิบจับของ วัตถุชิ้นเล็กๆ ได้ตอนอายุ 1 ปี (หลักการจำ คือ นิ้วชี้ยกขึ้นมาเหมือนเลข 1)

3. ภาษาที่พูด ลูกพูดได้คำแรกที่มีความหมาย ค่าเฉลี่ยที่อายุ 1 ปี (หลักการคือ One Word One คือ 1)

4. ทักษะการอยู่ร่วมกับสังคม ลูกเล่นคนเดียวที่อายุ 1 ขวบ

หัวใจสำคัญที่สุดในทิศทางข้างหน้าโดยเฉพาะสังคมของเราประเทศไทย เราหวังคนอื่นไม่ได้ ดีที่สุดคือกลับมาหวังพึ่งตัวเราเอง สังคมข้างนอกควบคุมยากมาก...จะทำอย่างไรให้บ้านเป็นบ้าน เป็นบ้านอย่างมีความสุข และตัวเราเองก็จะเป็น Model ที่ดี

บทสะท้อนของแม่สู้ชีวิต

1. 'แม่' หัวใจของคำว่า 'แม่' ที่รักลูกและทำดีให้ลูกดู กลายเป็นต้นแบบที่ดี อานิสงส์ที่เกิดขึ้นที่ลูก คือ ลูกทุกคนกลายเป็นคนที่มีกุศลเซลล์ คือ มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ

2. ต้องรู้จักในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านก็เจออุปสรรค พระพุทธเจ้าก็เจอปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งที่ปรมาจารย์หรือบุคคลสำคัญของโลกสะท้อน คือ ทำอย่างไรในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นด้วยสติ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาชนะมันด้วยสติแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในอานิสงส์ของลูกคือ ลูกทุกคนมีพลังภูมิคุ้มกันอึด ฮึดสู้ ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคได้

3. เมื่อผ่านพ้นวิกฤต แม่สู้ชีวิตจะกลายเป็นคนที่มีจิตสาธารณะในการเป็นผู้ให้ ซึ่งตรงกับที่คุณแม่ทำ คือ อริยชนสร้างได้ด้วยการเป็นผู้ให้ ฉะนั้น 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิด 'พระอรหันต์ในบ้าน'

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล)


calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>