online-link
top-ny2017

ข่าวสารอัพเดท

activity_dr-del

เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ 108 คำถามกับโรงเรียนพ่อแม่

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-11.30 น.

ณ ธรรมศาลา เสถียรธรรมสถาน

 

.....โรงเรียนพ่อแม่......ห้องเรียนแรกของลูก.......

มาฟังเสียงของหัวใจ....มาฟังเสียงแห่งอนาคตกันเถอะ.....สืบเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีแนวขับเคลื่อนการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้สังคมเรียนรู้ที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรและทุนชีวิตที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต ซึ่งถ้าเราต้องการให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองและส่งผลให้เด็กๆและเยาวชนไทยในวันนี้ให้ตรงกับสิ่งที่เราได้มุ่งหวังไว้ ซึ่งสรุปโดยความสั้นๆ คือ "เราอยากให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติกับเยาวชนไทยอย่างนั้นเช่นกัน" นี่เป็นคำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ได้ดำริไว้กับองค์กรกับภาคีต่างๆที่ทำงานและมาร่วมกิจกรรม ตลอดจนทั้งทีมทำงาน และเจ้าหน้าที่ในชุมชนทุกคน ให้เรามาหยุดฟังเสียงเด็กๆกันเถอะ ...เพราะเสียงเหล่านี้เป็นเสียงเตือน...

 

news_021

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานได้มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ได้นำลูกเข้ามาร่วมโครงการโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น ภาวนากับลมหายใจด้วยบทเพลง และศิลปะสำหรับเด็กๆ เป็นการฝึกสมาธิจากการทำศิลปะด้วยซุ้มผ้าบาติก ชุ้มลูกชุบ ซุ้มเทียนเจล ซุ้มปั้นดิน ซุ้มทำกระทง ซุ้มกล้วยปิ้ง เป็นต้น และสัปดาห์นี้ได้รับความเมตตาจากคุณหมอเดว นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาเป็นวิทยากรพิเศษด้วย

ชมภาพกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ได้ที่
 

parentschool_007

เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนปฏิบัติธรรม ได้จัดค่ายครอบครัวแห่งสติอริยะสร้างได้เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยกลุ่มครอบครัวที่สมัครเข้ามาเราเรียกว่า "กลุ่มครอบครัวแห่งสติ" ในครั้งนี้จะมีกลุ่มครอบครัวที่มาปฏิบัติธรรมถือศีล ๕ และการปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ ซึ่งเป็นจะมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งอยู่ร่วมกันและแยกกัน ผู้ใหญ่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่าง "เปิดใจกว้าง...วางอคติ" "ห่างเพื่อเห็นลูก...อย่างที่ลูกเป็น" "เป็นตัวอย่างของการทำให้ดู...มีความสุขให้เห็น" "สร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็กที่มีจิตคิดจะให้"

คลิกชมภาพบรรยากาศในค่ายครอบครัวแห่งสติ

 

Page 2 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>