online-link
top-70years

FAQs คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมตลอดวันจะนั่งพื้น  กรณีท้องแก่อาจนั่งเก้าอี้ได้  จึงควรใส่กางเกง  ส่วนเสื้ออาจเป็นสีขาวหรือสีอื่นใด  เน้นความสุภาพเหมาะสมแก่กาละเทศะที่จะเรียนรู้ในสถานปฏิบัติธรรม  เช่น ไม่รัดรูป สั้นเหนือเข่า  คอกว้าง  ซีทรู   โปรดดูภาพประกอบ "การแต่งกาย" ที่เหมาะสม  แก่การภาวนากับลูกในครรภ์

 

กิจกรรมจิตประภัสสรฯ จะเลิกประมาณ ๑๘.๓๐ น. ในขณะที่สามารถจอดรถริมถนนด้านหน้าเสถียรธรรมสถานได้เพียงช่วง ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  จึงแนะนำว่าให้มาแท๊กซี่ (ซอยวัชรพลมีรถแท๊กซี่ผ่านมาก)  หรือหากนำรถมาจะมีที่จอดรถได้ดังนี้

๑. ผ่านหน้าเสถียรธรรมสถานแล้วเลี้ยวซ้าย  ซอยนั้นจะจอดได้ตลอดวัน

๒. จอดแบบมีค่าจอดรถได้ที่ห้างใกล้เคียงคือ โลตัส และ แพลตตินั่ม
๓. ด้านหลังเสถียรธรรมสถานจอดได้น้อยมากและขอให้อย่าจอดรถในซอยด้านหลังนี้เพราะซอยแคบเป็นการเบียดเบียนเพื่อนบ้าน

 

 

ไม่มีค่าสมัครหรือลงทะเบียน เนื่องจากเป็นการอุทิศเวลาและแรงกายของทีมอาสาสมัครจิตประภัสสร    แต่ขอให้สมทบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๒ ส่วน คือ

๑. ค่าเอกสารและสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้  จำนวน........บาท/ครอบครัว(เฉพาะครั้งแรก)  
๒. ค่าอาหารกลางวันและน้ำปานะมื้อบ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท/คน  ส่วนท่านประสงค์จะทำบุญเพิ่มเติมสามารถทำบุญในธรรมศาลาหรือ ณ จุดลงทะเบียนได้ค่ะ

 

 

ควรอย่างยิ่งค่ะ  เพราะทำให้คณะแม่ชีและวิทยากรเตรียมการสอนได้เหมาะสมขึ้น  การอำนวยความสะดวกต่างๆก็พร้อมมากขึ้น  เป็นการเมตตาแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานเบาขึ้นค่ะ  แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้  เราก็จะไม่ปฏิเสธใครค่ะ  สามารถสมัครได้ ณ จุดลงทะเบียน เช่นกัน แต่ขอให้มาเร็วหน่อยคือก่อน ๘.๓๐ น. และขอให้ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกให้เรียบร้อยพร้อมภาพถ่ายและสำเนาบัตรประชาชนค่ะ

 

เน้นการนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและการตั้งครรภ์  โดยใช้หลักภาวนา๔ และให้ได้ทดลองปฏิบัติในวิธีการต่างๆ ที่จะอยู่กับโลกอย่างเป็นสุขมากขึ้นค่ะ  ดูรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรมนะคะ    จะเห็นว่าเราเน้น 'วิถีชีวิต' ประจำวัน คือ กินอยู่ดูฟัง ซึ่งจะมาเรียนรู้ซ้ำเดือนละครั้ง  แต่สดขึ้นเพราะมีประสบการณ์ตรงมากขึ้น  ที่สำคัญเพื่อให้รู้ว่าจะกลับไปทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับตนเองอย่างไร  ส่วนช่วงความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์(ทางกาย) จะมีวิทยากรมาสอนตามหัวข้อที่กำหนดในปฏิทินกิจกรรม(วิถีชีวิตประจำปี)

 

Page 2 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

FAQs จิตประภัสสร

calendar_jitta_2559

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>