online-link
top-70years

แกลเลอรี่จิตประภัสสร

15

ตอนนี้ลูกอาศัยท้องของแม่และแม่เป็นคนให้ลมหายใจ อย่าแค่เพียงให้ลมหายใจการเบ่งลูกให้ปลอดภัยแค่ร่างกายเท่านั้น แต่จงเป็นลมหายใจแห่งสติปัญญาของแม่ที่มีพ่อช่วยประคับประคองแล้วทำให้ลูกมีกายและใจที่ออกมาสมบูรณ์ที่สุดในการที่จะพัฒนาเขาสู่ความเป็นมนุษย์ คือ ผู้ที่มีจิตใจสูง

bwd  set 1/6  fwd
 

ภาพกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ มิถุนายน 2556

bwd  set 1/22  fwd

เมื่อบทบาทของสามีภรรยาเปลี่ยนจากชายหญิงคู่หนึ่งที่เรียกกันว่า “คุณ” ว่า “เธอ” มาเป็นคนที่เรียกว่า “พ่อ” ว่า “แม่” ความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อลูกย่อมทำให้คนสองคนที่รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นพ่อแม่คนรักกันมากขึ้น เพราะคนที่เคยเป็นแค่สามีหรือภรรยาของเรากำลังจะกลายเป็นพ่อหรือแม่ของลูกเราด้วย

 

ภาพกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ มีนาคม 2556

bwd  set 1/18  fwd

เมื่อบทบาทของสามีภรรยาเปลี่ยนจากชายหญิงคู่หนึ่งที่เรียกกันว่า “คุณ” ว่า “เธอ” มาเป็นคนที่เรียกว่า “พ่อ” ว่า “แม่” ความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อลูกย่อมทำให้คนสองคนที่รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นพ่อแม่คนรักกันมากขึ้น เพราะคนที่เคยเป็นแค่สามีหรือภรรยาของเรากำลังจะกลายเป็นพ่อหรือแม่ของลูกเราด้วย

 

ภาพกิจกรรมจิตประภัสสรเดือนมกราคม 2556

bwd  set 1/39  fwd

- สำหรับผู้หญิงที่อยากจะเป็นแม่คน สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ การมีเจตนาที่จะปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีเจตนาที่จะทำกรรมในฝ่ายกุศล ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม เพราะนี่คือการเตรียมชีวิตของตัวเองให้พร้อมเป็นฐานรองรับอีกหนึ่งชีวิตที่จะมาปฏิสนธิ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยให้การมาเกิดของอีกชีวิตหนึ่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด

 

ภาพครอบครัวหนูน้อยจิตประภัสสร 3 กุมภาพันธ์ 2556

bwd  set 1/11  fwd

เราอยากให้โลกเป็นอย่างไร เราก็ต้องสร้างคนในโลกให้เป็นอย่างนั้นก่อน และการที่เราจะสร้างคนในอุดมคติขึ้นมาได้คนๆนั้นก็ต้องได้รับการบ่มเพาะที่ดีมาตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้น การที่ผู้หญิงคนหนึ่งให้ลูกกับโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเท่ากับว่าเธอกำลังทำให้โลกนี้งดงามขึ้นด้วยการสร้างเด็กที่เติบโตขึ้นอย่างงดงามให้กับโลก

 

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>