online-link
top-70years

จะสร้างครอบครัวที่ดีได้อย่างไร ?

jitta-pic_011คำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นำไปสู่ความสุขร่วมกัน

การสร้างครอบครัว คือ การสร้างเพื่อน ถ้าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันได้ ลูกจะมีใจที่มั่นคง เริ่มจากการที่สามีภรรยาต้องสร้างใจตัวเองให้มีตัวเองเป็นเพื่อนได้ เมตตาตัวเองเป็น เราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้น การกระทบแล้วกระเทือนในครอบครัวก็จะลดลง เมตตาตัวเองเป็น หมายถึง เมื่อเราโกรธ เศร้า เบื่อ เครียด อารมณ์ลบเหล่านี้ทำร้ายตัวเองทั้งสิ้น พ่อแม่ที่มีมาตรฐานสูง นอกจากจะเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นแล้ว ยังเอาผิดเอาถูกกับตัวเอง คาดหวังสูง เช่น อยากเป็นคนดี เวลาโกรธก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี พาลโกรธตัวเองที่โกรธ กลายเป็นโกรธซ้อนโกรธ


•ถ้าพ่อแม่มีการสื่อสารที่ไม่ระวัง เพราะมัวเอาชนะ ประชดประชัน เหน็บแนม กระแทกกระทั้น ลูกจะมีแต่ความระแวงสงสัยในชีวิต ว่าโลกนี้น่าอยู่จริงหรือ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน วัฒนธรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การพูด คิด ทำอะไรโดยใช้ปัญญา เพื่อนำพาออกจากปัญหาอย่างไม่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน 

•พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านได้ ถ้าพ่อแม่สร้างกระแสอริยะให้เกิดได้จริงในบ้าน เพียงการถือศีล ๕ บริสุทธิ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง ทำได้จริงในขณะที่ครองเรือน 

ทำอย่างไรลูกจึงจะรอดได้ในสังคมที่ไม่ปลอดภัย ? 
•ความปลอดภัยจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา แต่เพราะเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการจมอยู่ในอารมณ์ เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นโดยไม่ต้องทุกข์ได้ และเมื่อเราไม่จมกับอารมณ์ เราจึงมีปัญญาที่จะจัดการกับเรื่องภายนอกที่คุกคามเรา ดังนั้นนอกจากสร้างครอบครัวที่บ้านของเราแล้ว เราต้องสร้างชุมชนที่เด็กอยู่ในกระแสของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่นที่เสถียรธรรมสถาน เราจะไม่เลี้ยงลูกเราคนเดียว แต่เราจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อเด็กทุกคนที่เขาจะไม่ทำร้ายกัน เพราะลูกของเรามีจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นอาวุธในการอยู่กับโลก เมื่อใจหนักแน่นและเข้าใจโลก ก็ไม่มีอะไรในโลกที่ทำร้ายเขาได้


จะปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกได้อย่างไร ? 
•คุณธรรมที่ปลูกฝังบนโต๊ะอาหารทุกมื้อ จะทำให้เด็กมีคุณธรรมเมื่อต้องตัดสินใจเหตุการณ์สำคัญในชีวิต การสร้างจิตประภัสสรก็เช่นกัน จิตที่ผ่องใสหนักแน่นไม่ขุ่นมัวนั้น จะเกิดขึ้นได้ ต้องฝึกทำกุศลให้เป็นนิสัย อย่าประมาทจนอกุศลเข้าไปในใจ แล้วต้องไปรื้อถอนภายหลัง ซึ่งยาก นิสัยนี้พ่อแม่ต้องเริ่มก่อน 

ที่บอกว่ารักนั้น ....เรารักอย่างเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ? 
•เราจะไม่ถลำไปว่า ลูกเป็นของเรา แต่พ่อแม่มีหน้าที่ให้ชีวิต เป็นเพื่อน เป็นครู คุณธรรมของพ่อแม่คือ การทำให้ลูกมีชีวิตที่แข็งแรงโดยมีตัวเองเป็นเพื่อน ลูกจะเป็นอย่างที่เขาเป็น แต่เขาจะปลอดภัยเพราะได้โอกาสจากเรา แต่ชีวิตที่ปลอดภัยไม่ใช่ของเรา นี่คือรักอย่างไม่ครอบครอง 

•สามีภรรยากัน ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้ การสร้างครอบครัวคือการมีเพื่อนที่เข้าใจความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันเพื่อประคับประคองกัน การเข้าไปจัดการอะไรอย่างอึดอัดนั้นคือความหลง เพราะแสดงว่าเราจัดการอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ดังใจเรา การฟังกันด้วยหัวใจ จะทำให้เราเห็นปัญหาว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะไม่ทำให้เราทุกข์แต่มีปัญญาขึ้น

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>