online-link
top-70years

จิตประภัสสรกับการเลี้ยงลูกแรกคลอด

jitta-pic_016จิตประภัสสรกับการเลี้ยงลูกแรกคลอด
จิตประภัสสรที่พ่อแม่ลงทุนไว้ในช่วงตั้งครรภ์ได้ทยอยผลิผลกำไรกลับมาให้เราได้ชื่นชม เนื่องจากพ่อแม่ ว่าที่พ่อแม่ และเด็ก หลากวัยจากหลายครอบครัวในโครงการ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จะเข้ามาที่เสถียรธรรมสถาน  พาลูกมารับขวัญ   แล้วเข้าสู่การเรียนรู้ธรรมะต่อเนื่องในวันโรงเรียนพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน  มากันตั้งแต่แบเบาะ เรียนรู้อย่างเหมาะกับแต่ละวัย

หนูน้อยหลายคนมาพบปะกันในหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ   ด้วยพ่อแม่พาเจ้าตัวน้อยมานมัสการเพื่อขอบคุณว่าชีวิตอีกชีวิตได้เกิดขึ้นมาแล้ว ที่โตหน่อยก็คลานกันต้วมเตี้ยม หน้าตาเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนที่อยู่ในวัยตั้งไข่หัดเดินก็ส่งเสียงอ้อแอ้ทักทายกัน 

แม้เขาจะยังคงเป็นต้นอ่อน กิ่งก้านใบจะยังไม่แข็งแรงพอ  ก็ขอให้พ่อแม่เลี้ยงเขาเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้ ช่วยเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี รดน้ำพรวนดิน ให้ปุ๋ย ให้ความเอาใจใส่ และเฝ้าสังเกต...ส่วนการเติบโตและผลิบาน...เป็นหน้าที่ของเขาเอง 

บางคนตั้งความหวังว่าขอให้ลูกเลี้ยงง่าย  ขอให้ระลึกว่า...เด็กมีพลังมาก  เขาไม่ได้มาอยู่เพื่อนอนเฉย ๆ ให้เลี้ยงง่าย  แต่เด็ก ๆ กำลังมาท้าให้เราพิสูจน์ว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่า หรือว่าเราจะรักเขาเวลาที่เขาน่ารักเท่านั้น แล้วเวลาเขาทุกข์กาย เขาดิ้น เขาร้อง เขาโยเย เราทนได้ขนาดไหน   ถ้าเรามีศักยภาพในการอดทนได้สูงสุด  ในขณะที่ลูกกำลัง บอกว่าเขาต้องการเรา ตอนเด็ก ๆ นี้แหละ เด็กคนนี้...เวลาโต  สุข หรือทุกข์อย่างไร...เขาจะไว้ใจเราที่สุด  เลี้ยงง่ายหรือไม่ อยู่ที่พ่อแม่มีจิตที่คิดจะให้และมีหัวใจที่เฝ้าสังเกตและสื่อสารกับลูกเพื่อทำให้ความทุกข์ของลูกหมดไปหรือไม่ต่างหาก

(ถอดความจากการสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>