online-link
top-70years

องค์ความรู้

jitta-pic_011คำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นำไปสู่ความสุขร่วมกัน

การสร้างครอบครัว คือ การสร้างเพื่อน ถ้าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันได้ ลูกจะมีใจที่มั่นคง เริ่มจากการที่สามีภรรยาต้องสร้างใจตัวเองให้มีตัวเองเป็นเพื่อนได้ เมตตาตัวเองเป็น เราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้น

 

jitta-pic_012

“เจ้าคือเลือดเนื้อของแม่         แม่เฝ้าถนอมรักษา
อนอยู่ในท้องแม่มา                 เป็นดังแก้วตาดวงใจ
จะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็ง            ด้วยแรงสองมือให้ได้

อ่อนโยนด้วยกาย วาจา ใจ     เติบใหญ่ให้เป็นคนดี”

บทเพลง ‘สองมือแม่’ จากอัลบั้ม ‘ชมสวน๑’

 

 

jitta-pic_013เด็กมีกรรมเป็นกำเนิด
เด็กแต่ละคนที่มาเกิด เขามีกรรมเป็นกำเนิด พ่อแม่ทุกคนพึงตระหนักว่านอกจากเด็กจะมีกรรมเป็นกำเนิดของชีวิต กรรมเป็นเผ่าพันธุ์  กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้ว  เขายังมีจิตใจของพ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อม   พ่อแม่จึงต้องเป็นพี่เลี้ยง เป็นปัจจุบันกรรมที่ดีให้ลูก พ่อแม่ต้องตั้งใจไม่ให้การเกิดมา ของเขาเป็นการเกิดอีกแห่งทุกข์  เขาทำกรรมใดเขาได้กรรมนั้น เป็นของเขาอยู่แล้ว  ถึงแม้เขาจะมาอยู่ในท้องเรา...

 

jitta-pic_014

รักอย่างมีปัญญา

ทุกครั้งที่มีกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ช่วงที่พ่อแม่สะท้อนว่าประทับใจที่สุด คือช่วงของการสอนธรรมเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งคุณยายจ๋าสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก โดยสนทนากันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัว เพื่อวิเคราะห์ทุกข์และหนทางพ้นทุกข์ โดยคุยกันสดๆ จากเรื่องราวของการ “กระทบ-กระเทือน-กระแทก” ในครอบครัว ซึ่งนอก

 

 

jitta-pic_015พ่อแม่มาเรียนรู้อะไร...ในวันจิตประภัสสรฯ   อธิษฐานจิต

เริ่มด้วยการเปลี่ยนทิฎฐิในการมีลูก  เปลี่ยนจากการอยากได้ลูกดี มาเป็นความคิดที่จะเป็นแม่ที่ดี เพื่อปิดประตูแห่งความคิดที่เห็นแก่ตัวออกไปก่อน  โดยชวนแม่มาอธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุที่ ‘จะเป็นแม่ที่ดีด้วยการมีจิตประภัสสร’  โดยตั้งใจจะรักษากาย วาจา ใจ ไม่ให้      ขุ่นมัวตลอดการตั้งครรภ์ ซึ่งพ่อเองจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้แม่มีชีวิตประจำวันที่ไม่ขุ่นมัว  ในขณะเดียวกัน 
 

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

เรื่องน่ารู้

calendar_jitta_2559

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>