online-link
top-ny2017

ภาษาใจ

ana-pix_048ภาษาใจ  ฟังดูออกจะหวานแหววเหมือนเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะเวลามีความรักกับเพศตรงข้าม  แบบประมาณอินเลิฟ โลกเป็นสีชมพูอย่างนั้น   แต่ใจจริง ข้าพเจ้ากลับมองว่าเป็นเรื่องที่มีแต่ดีกับดีนะคะ   เวลาที่เรากำลังรักใครสักคนเราจะพูดกับคนนั้นด้วยความเมตตา มีน้ำเสียงที่อ่อนโยน  และเราก็จะตั้งใจรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากเขา    ในเมื่อคนสองคนรักกันต่างคนต่างพูดกันอย่างมีเมตตา  มีความอ่อนโยน และตั้งใจรับฟังเรื่องราวที่อีกคนกำลังสื่อสาร  ไม่พยายามขัดขวางความคิดเห็นของเขาด้วยความคิดเห็นเฉพาะของเรา เพียงแค่เริ่มต้นการกระทำง่าย ๆ  เท่านี้  กระบวนการสื่อสารด้วยภาษาใจก็เกิดขึ้นได้แล้ว

ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงวันหนึ่งที่ลูก ๆ  เริ่มเติบโตขึ้น  การสื่อสารระหว่างคนสองวัย เริ่มมีช่องว่างที่ห่างออกไป  คุณแม่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาปรึกษาข้าพเจ้าถึงปัญหาการสื่อสารระหว่างคุณแม่ และคุณลูก   "พูดดี ๆ ก็แล้ว  ดุก็แล้ว  ทำเฉย ๆ ก็แล้ว"   แม้คุณพ่อ คุณแม่หลายท่านจะมีความรู้สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เป็นความภาคภูมิใจในตนเองไม่น้อย  แต่เมื่อต้องมาสื่อสารกับลูกที่ยังเป็นเด็กและเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น  กลับกลายเป็นเรื่องยากลำบาก และยังต้องทำให้เสียน้ำตาไม่น้อย  เพราะอะไร

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ และคุณลูกต่างก็มีความรักให้แก่กันและกันอยู่แล้ว  พื้นฐานแห่งความรักย่อมก่อให้เกิดความเมตตาได้ไม่ยาก  เพียงแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก คือ  อย่าเอาความโกรธ มาทำลายกระบวนการสื่อสาร เพียงเพราะการกระทำของลูกไม่ถูกต้อง   หรื่อเหตุผลของลูกไม่เป็นที่ถูกใจ  หรือสิ่งที่ลูกชอบไม่เป็นที่ชอบใจของคุณพ่อคุณแม่  การเตื่อน การห้าม หรือการดุลูก หรือแม้แต่การประชดประชันจึงเกิดขึ้น  การกระทำเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีเลย   การเปลี่ยนจากวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความอิสระทั้งทางความคิดและการกระทำ อยากแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่  อยากเรียนรู้โลกกว้างด้วยการหาประสบการณ์  และทำในสิ่งที่คิดว่าอยากทำ    ถ้าหากเรื่องบางเรื่องที่ลูกต้องการทำไม่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  คุณพ่อคุณแม่ลองให้ลูกได้มีโอกาสฝึกการคิด  และทดลองทำบ้าง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้โลกที่มีทั้งด้านที่สวยงาม  และไม่สวยงาม  การให้โอกาสลูกได้ทดลองคิด ทดลองทำ และทดลองแก้ปัญหาด้วยตัวของลูกเอง  จะทำให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิด  มีเหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะ

แม่ชีเปิ้ล  (ชลธิชา  จั่นงิ้ว)

เรื่องเล่าย้อนหลัง

calendar_jitta_2559

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>