online-link
top-70years

จิตสำนึกของพ่อ

jitta-pic_010การสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์นอกจากคู่สามีภรรยาจะช่วยกันประคับประคองความรัก ความเข้าใจกันและกันเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้ว สิ่งที่สำคัญถือเป็นของขวัญอันมีคุณค่าคล้องดวงใจให้สามีภรรยาได้ภาคภูมิใจ ก็คือ ลูก ชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อให้คู่สามีภรรยาได้เรียนรู้บทบาทใหม่ นั่นคือ บทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อ เป็นแม่ ในการทำงานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็เช่นเดียวกันคือคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่ต้องการมีลูก แต่กว่าภรรยาจะตั้งครรภ์ต้องรอคอยเป็นเวลาหลายปี เมื่อสามีรู้ว่าภรรยาตนเองตั้งครรภ์จึงกลายเป็นความดีใจ เป็นความสุขใจอย่างยิ่ง นี่เป็นคำพูดที่ผู้เป็นสามีบอกให้สมาชิกครอบครัวจิตประภัสสรได้รับรู้ความรู้สึกเมื่อความปรารถนาของตนประสบความสำเร็จ ซึ่งในห้องพระบรมสารีริกธาตุนอกจากจะเป็นห้องสำหรับการภาวนากับการสวดมนต์แล้ว ยังเป็นห้องที่มีไว้สำหรับการพูดคุยสุข ทุกข์กันระหว่างครอบครัวจิตประภัสสรแต่ละครอบครัว เพื่อเป็นการเรียนรู้ให้กำลังใจแก่กันและกันฉันญาติมิตร ผู้ชายหลายคนได้เปิดใจพูดถึงความรู้สึกของตนเองในห้องพระบรมพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อรู้ว่าอีกไม่นานตนเองจะได้ทำหน้าที่เป็น “พ่อ” แล้ว เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย ผู้ชายบางคนน้ำตาคลอเมื่อรู้ในครั้งแรกว่าภรรยาตั้งครรภ์แล้ว พร้อมกับให้สัจจะกับตัวเองว่า “จะทำหน้าเป็นสามีที่ดี และทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีให้กับลูก”  ประโยคที่ว่าจะทำหน้าที่เป็นสามีที่ดี และทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีให้กับลูกนี้ เป็นประโยคที่ออกมาจากใจของผู้ชายคนหนึ่ง แต่ประโยคเดียวกันนี้ก็กลับไปกระทบใจของผู้ชายอีกคนหนึ่ง ผู้เป็นสามีที่ขณะนี้ภรรยาได้ตั้งครรภ์แล้ว แต่ก่อนหน้านั้นเขาคือผู้ที่พาภรรยาตนเองไปคลีนิคแห่งหนึ่ง เพื่อเอาลูกออกด้วยความไม่เหมาะสมกับเวลาและฐานะในขณะนั้น ความไม่พร้อมและเหตุผลนานาประการทำให้เขาตัดสินใจพาภรรยาไปทำแท้ง คำพูดประโยคนี้จึงกระทบจิตใจเขาอย่างจัง การอธิษฐานจิตในห้องพระบรมสารีริกธาตุในวันนั้น เขาจึงตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองและภรรยาว่า “ผมรู้สึกมีสำนึกแห่งความเป็นพ่อมากขึ้น และจะทำหน้าที่ของสามีให้ดี เป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้” 

แม่ชี ชลธิชา จั่นงิ้ว

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>