online-link
top-70years

จิตประภัสสร กับการให้นม

ขอขอบ คุณอาสาสมัครจาก “ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย” ที่มาสนทนาประสาวงศาคณาญาติเรื่อง “จิตประภัสสรกับการให้นม” ในวันครอบครัวจิตประภัสสร ปีละ ๒ ครั้ง (พฤษภาคม และ พฤศจิกายน) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนมแม่ได้ที่  www.thaibreastfeeding.org

‘นม แม่...อิ่มนานตลอดชีวิต  เมื่อให้ด้วยจิตประภัสสร’ 
แม่ผู้มีประสบการณ์ ให้นมแม่หลายคนได้เล่าสู่ กันฟังว่า เวลาที่ให้นมนั้น เป็นเวลาแห่งความสุขที่มีแต่แม่กับลูกจริงๆ มันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก และมันอยู่ในความทรงจำแสนนานแม้ลูกจะหย่านมไปแล้ว แต่ก็มีแม่อีกมากที่ขณะให้นม

กายอยู่ที่นี่แต่ใจไม่รู้อยู่ที่ไหน แม่อาจนึกว่า...เดี๋ยวจะไปทำงานอะไรต่อ ! นมจะพอมั๊ย ! ทรวดทรงเราจะเป็นยังไง ! ทำไมพ่อไม่ช่วยบ้างเลย !....ผลก็คือ...แม่สูญเสียโอกาสแห่งความสุขไปเสียแล้ว  เพราะการไม่รักษาโอกาสที่จะมีความสุขในปัจจุบันขณะ การให้นมแม่จึงเป็นโอกาสใน

การสื่อสารจากจิตสู่จิต...จากแม่สู่ลูก....
หากแม่ถือว่าการให้นมแม่เป็นช่วงแห่งการปฏิบัติธรรม โดยมีภาวนา ๔ อยู่ในขณะนั้น คือ กายภาวนา-การหาสภาพแวดล้อมที่สะอาดสงบแล้วโอบกอดลูกไว้                                                            
ศีลภาวนา-การอยู่ร่วมกับลูกในขณะนั้นอย่างไม่ทำร้ายกันด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว วิตกกังวล หงุดหงิด จิตภาวนา-การมีความสงบตั้งใจมั่นมีสมาธิอยู่กับการให้นม  ปัญญาภาวนา-การได้ตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง  แม้แต่ลูกที่เรากำลังโอบกอดนี้  
การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดจากเหตุปัจจัยที่ดีที่เราให้กับลูกได้  ดังนั้นปัจจุบันขณะที่ได้อยู่ด้วยกันนี้เป็นเวลาอันมีค่าที่สุด และการเป็นแม่ที่มีจิตประภัสสรขณะให้นมนั้น   เป็นการให้อาหารทางจิตวิญญาณ...ที่จะทำให้ลูกจะอิ่มนานตลอดชีวิต”

 

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>